Obsah článků:

 1. Jednoduché interaktivní schéma
 2. Kultivace vegetační vrstvy pro založení nového trávníku výsevem, nebo položením trávníkových koberců – doporučený pracovní postup
 3. Rovnání kultivované a propískované vegetační vrstvy
 4. Příprava plochy před výsevem, nebo položením trávníkových koberců
 5. Výsev
   - Základní informace a doporučení k technice výsevu
   - Založení trávníku výsevem na svazích – doplnění doporučení
 6. Dosev lokální, nebo dosev plošný
  – doporučení k postupu provedení
 7. Výhody při zakládání trávníku formou trávníkových koberců včetně přípravy a pracovního postupu
 8. Pokládkou trávníkového koberce to nekončí
 9. Interaktivní schéma cesty k čistému a zdravému trávníku
 10. Kdy je schopný stávající trávník renovace, nebo je již potřebná celková rekonstrukce...
   - zaplevelení převážně jednoděložnými plevely
   - nevhodné složení vegetační vrstvy trávníku
   - navýšení okraje trávníků způsobující jeho přerůstání přes obrubník
 11. Kvetoucí louka - využití extenzivnějších travních druhů, výsev a následná údržba
 12. Travní směsi - základní informace před výběrem správné travní směsi
 13. Klasické realizační a zátěžové travní směsi - všeobecné pojednání
 14. Zahradní obrubníky lemující trávníky a okrasné záhony
 15. Mulčovací textilie, kotvící prvky - okolí trávníku
 16. Trávníkový bezplevelný substrát, zeminy a rašeliny
 17. Automatický závlahový systémPostupy a doplňkové informace při zakládání nových trávníků včetně renovací a rekonstrukcí trávníků stávajících

Námi provedená první realizaceKolem nás je velká řada kategorií s druhy trávníků, kde jejich názvy určují zároveň i vlastnosti, které jsou od nich požadovány. Z široké škály těchto druhů se specializujeme především na trávníky:

 • okrasné – reprezentativní trávníky zahrad rodinných domů a průmyslových objektů
 • fotbalové, baseballové – zelené plochy sloužící ke sportovním účelům 


Okrasné trávníky

Spokojená zákaznicePod pojmem okrasné trávníky rozumíme takové travní porosty, které mají především esteticky působit. Nepředpokládáme u nich pravidelné sešlapávání, ani jiné poškozování, proto není nutné, aby byly velmi odolné vůči mechanické zátěži. Od okrasných trávníků požadujeme, aby byly husté, jemné a vyrovnané.
Po většinu vegetačního období by se měly zelenat a tvořit málo hmoty (a plsti), ale zároveň budou schopné rychlé regenerace po případném poškození. Kromě úpravy vegetační vrstvy se stupněm propískování vedoucím k propustnosti vody v horní části vegetační vrstvy je určitě vhodné použit speciálně šlechtěné travní druhy zejména kostřav rákosovitých odolávajícím chorobám a nedostatku vody.


Trávníky fotbalových a baseballových hřišť

Jedná se o trávníky vystavené značnému pohybu osob a techniky. Je od nich požadována maximální odolnost vůči mechanické zátěži především sešlapáním a vzhledem i k možným defektům souvisejících s hrou i velmi rychlá regenerace. Samozřejmostí je udržení co nejsuššího, pro hru tvrdého, stabilního a zároveň propustného povrchu s trávníkovými rostlinami vytvářejícími minimum plsti a suché až polosuché horní části vegetační vrstvy a to i ve vlhkém období. Vzhledem ke všem k těmto požadovaným skutečnostem je kladen značný důraz na úpravu vegetační vrstvy včetně povrchového a drenážního odvodnění a použití travních směsí maximálně odolávajících mechanické zátěži a chorobám.


Správcům fotbalových a beseballových hřišť se věnujeme osobně ve všech tématech, zejména pak ke:

Pro začínající správce sportovních ploch je určen kurz „ Zásady úspěšného trávníkáře od A do Z“
Pro pokročilé pak kurz „Trávníky ve světě bez pesticidů“.


Okrasné trávníky - umístění trávníku vzhledem k jeho životním potřebám a rovněž k zajištění jeho nekomplikované údržby

Ke zlepšení stavu zanedbaných trávníkových ploch mnohdy postačí provádění pravidelné a důsledné údržby dle jednoduchých zásad. Příroda potom sama podpoří jeho dokonalou regenerační schopnost. Trávník na fotografii měl před krátkým časem nažloutlou barvu s řídkými suchými listy, byl zaplevelený, zdecimovaný neléčenými chorobami, špatně prováděnou sečí a nevhodnou minerální výživou.Při všech činnostech je dobré používat zdravý selský rozum. V případě umístění a velikosti budoucího trávníku to platí dvojnásobně. Jestliže budete něčemu na Vaší nově založené zahradě pravidelně věnovat svůj volný čas v kombinaci s financemi bude to právě Váš trávník. Proto si velmi dobře rozmyslete kde ho umístíte a v jaké velikosti - vše ve výhledu na jeho budoucí údržbu.  Ideálním řešením je nebojovat s přírodou a vytvořit trávníku takové prostředí, které potřebují jeho rostliny k životu. Nikdy trávník nezakládejte na svazích, uvědomte si, že po tomto terénu budete několikrát v roce vést vertikutátor a aplikátory granulovaných, nebo tekutých hnojiv. Jestliže zvolíte směr obsluhy tzv, po vrstevnici riskujete nežádoucí naklonění spalovacího motoru a tím jeho následného poškození. Navíc je problematické vést rovně na svahu např. odstraňovač plsti vertikutátor, ale i ručně vedenou sekačku s pojezdem. Při směru kolmém na vrstevnice bude úměrně ke stupni sklonu svahu práce náročnější v extrémech neproveditelná. 
Rostliny trávníku potřebují kromě živin a vody také dostatek slunečního záření a optimální cirkulaci vzduchu. Proto trávník nezakládejte pod stromy, poblíž domu vytvářející po dlouhou dobu stín, nebo na severních svazích a v uzavřených prostorech, kde stromy, nebo zdi budou bránit výměně vzduchu. 
Zdravý selský rozum zapojte i při tvorbě jeho tvaru, vyvarujte se nesekatelných míst. Jednoduše si vezměte vaši sekačku a pokud možno bez zastavení projeďte po obvodu budoucího trávníku. Tím získáte optimální rádiusy budoucích obrubníků dělících trávník a okrasný záhon a neuděláte častou chybu tvaru úhlu v zakončení (např. na dlažbu, terasu) menším než 90 stupňů. Rovněž si uvědomte budoucí velikost okolní výsadby, není totiž nic příjemného se při seči krčit pod větvemi stromů, nebo rameny uhýbat keřům.


Pro více podrobných informací: