Dosev

Po vertikutaci, odplevelení a povrstvení bezplevelným substrátem dosetá, nahnojená a zaválcovaná trávníková plochaRozdíl mezi výsevem a dosevem je především v množství aplikované travní směsi. Při dosevu již pesticidně ošetřeného řídkého trávníku (v důsledku infekčního onemocnění, výraznému proschnutí, plošnému rozšíření jednoděložných i dvouděložných plevelů) a po provedené vertikutaci můžete aplikovat od poloviční dávky regeneračních  travních směsí až po dávku doporučenou pro výsev. Před vertikutací v tomto případě porušte pravidla seče a listy zkraťte o víc jak 1/3 výšky. Jestliže provádíte dosev v období sucha a teplého počasí zejména u trávníku bez automatických závlah, aplikujte množství travní směsi vyšší, než je dávka pro výsev při založení nového trávníku.  

Nadměrný dosev při renovaciI naseté osivo při lokálním dosevu je rozhodně dobré překrýt vrstvičkou trávníkového substrátu, který poslouží jako ochrana travní směsi před ptactvem, pro svou zádržnost vody trávníkový substrát částečně ochrání tyto lokální naseté plochy před zaschnutím a společně s aplikovaným hnojivem dodá osivu ke svému startu dostatek živin. Tuto vrchní vrstvu bez narušení rovnoměrnosti výsevku lehce a rychle vytvoříte aplikačním válcem (...více o válci rozrovnávajícím substrát). Travní směs při lokálních dosevech aplikujte buď ručním rozhozem, nebo přesnou, kalibrovatelnou sečkou. Na holých místech sejte v dávce normálního výsevu (… více množství výsevku v g/m2 v závislosti na ročním období). 

Při plošných dosevech je postup obdobný, na čistou travnatou plochu bez infekčního onemocnění, plevelů a plsti včetně provedené vertikutace, navezte bezplevelný trávníkový substrát pytlovaný v 50 litrových pytlích (…více trávníkový substrát balený), nebo v 2m3 bigbalech na paletě (…více trávníkový substrát bigbal), nebo volně ložený (…více trávníkový substrát volně ložený) a důkladně ho rozložte ve vrstvě 0,5-1 cm se zaměřením na holá místa.
Gandy rozptylový plech.jpgPři „roztahování“ substrátu po trávníku jsme používali sestavu několika opracovaných prken různých délek (od 0,6 m až do 2 m) ukotvených na vodící tyči, vzájemně a jednoduše vyměnitelných. Pro zapravení substrátu pod listy trávníkových rostlin dobře pomůžou široké plastové vějířovité hrábě a na takto připravenou půdu dosev proveďte. Nebo pro vytvoření zmíněné podkladní vrstvy použijte válec pro rychlé a přesné rozrovnání substrátu. Tento válec (...více o válci rozrovnávajícím substrát) můžete použít i po provedeném dosevu, kdy válcem vytvoříte tenkou vrstvu bez poškození rovnoměrnosti výsevu. Tím travní směs uzavřenou v spodní a horní vrstvě substrátu ochráníte před ptactvem, částečně před zaschnutím a podpoříte vzrůst rostlin živinami, který obsahuje. U plošného dosevu a zejména pak při nadměrných dosevech nad 100 m2 trávníkové plochy používejte výhradně přesné sečky s možností kalibrace. Jen tak budete mít jistotu správné gramáže travní směsi.

renovace 1.jpgPo překrytí trávníkové plochy substrátem je dobré dodat rostlinám dostatek minerální granulované výživy samozřejmě kalibrovatelným aplikátorem hnojiv v závislosti na ročním období, nebo nejlépe v souladu s celoročním plánem hnojení. Vždy po nahnojení nezapomeňte na zálivku, kterou udržujte tak, aby substrát byl stále vhlký. V teplých a suchých letních dnech provádějte zálivku 5-6x denně, vždy jen takovou dávkou, aby nedošlo ke splavování vrchní vrstvy substrátu. Především v letním období takto zavlažovaný trávník pravidelně pozorujte, nejlépe v ranních hodinách, pro možnost výskytu mycelií infekčních houbovitých chorob. V případě napadení patogenem postupujte podle pokynů uvedených na stránkách www.chorobytravniku.cz, nebo striktně dodržujte pokyny integrované ochrany trávníků pro zabránění šíření choroby.
Více informací k celkové integrované ochraně trávníků obdržíte na kurzu Trávníky ve světě bez pesticidů.

renovace 2.jpgK trávníku po dosevu se chovejte podobně jako při jeho založení, mechanicky ho nenamáhejte a bylo by dobré, do doby zapojení nově nasetých rostlin, omezit po něm pohyb. Seč původních rostlin provádějte na výšku 6 cm tzn. z 8cm na 6cm a to až do doby vzrůstu nových rostlin na tuto výšku.

V případě zájmu k zapůjčení přesné kalibrovatelné sečky Gandy 60 telefonicky sdělíme podmínky 777 606065

Komponenty pro dosevy v e-shopu