Zahradní obrubníky lemující trávníky a okrasné záhony

Mírně přerostlé okraje betonových obrubníkůDruhů zahradních obrubníků, které jsou určené k lemování trávníků je v dnešní době na trhu obrovské množství. Výrobci a samozřejmě i prodejci těchto obrubníků dokládají vhodnost použití různými argumenty, bohužel v některých případech tím uvádějí své zákazníky v omyl. To, jak se s obrubníkem při instalaci pracuje, zjistíte poměrně rychle, ale jestli plní svůj deklarovaný účel, to se projeví později v závislosti na technologii usazení obrubníku, kvalitě použitého materiálu, jeho rozměrům a tvaru v řezu.  Tyto nedostatky mohou vést k nákladným rekonstrukcím trávníkových ploch. Na stránkách www.plastoveobrubniky.cz najdete pojednání a zároveň i doporučení pro výběr obrubníku splňujícího parametry jako separačního prvku dělícího trávník a jeho okolí.
Před výběrem typu obrubníku a materiálu ze kterého je vyroben, zohledněte tyto důležité aspekty:

  • Obrubník musí být bezpečný, bez ostrých hran které mohou poranit bosou nohu, nebo i dětské čelo při pádu na něj.
  • Pro plnění jeho funkce jako dělícího prvku mezi trávníkem a jiným prvkem (chodník, okrasný záhon atd.) musí být obrubník vyroben z nesavého materiálu.
  • Základní praktická funkce obrubníku je jeho neměnná výška nad vegetační vrstvou včetně neprodyšně a pevně provedených spojů a s tím spojená odolnost materiálu na teplotní výkyvy po celý rok. A pevnost - obrubník by měl po svém usazení bez poškození odolat přejezdu nejen sekačkou, nebo zahradním traktorem…
  • Obrubník by měl maximálně plnit svou základní funkci a tou je oddělit rozpínající se trávník od jeho okolí po co nejdelší dobu. Za velmi chybné považuji řešení usazení výšky vegetační vrstvy těsně pod, nebo dokonce ve stejné rovině jako je vrchní hrana obrubníku.
  • Z hlediska životnosti by měl mít obrubník určitý „životopis“ dokládající jeho nezměněné vlastnosti po celou dobu jeho životnosti. Novinkám se nebráníme, ale máme raději osvědčené materiály a reference jejich uživatelů. 


Garden Diamond celkový pohled.jpegV námi nabízeném sortimentu jsme obrubníky rozdělili do třech oblastí: