Příprava plochy před výsevem travní směsí

Převrstvení výsevu substrátem aplikačním válcem.jpgNa dokonale srovnanou a od plevelů čistou plochu navezte bezplevelný trávníkový substrát ( balený v pytlích, balený v bigbalech, volně ložený) v množství pokrývajícím celou budoucí trávníkovou plochu v tloušťce cca. 0,5 - 1 cm. Tato bezplevelná vrstva bude jednak eliminovat poslední drobné nerovnosti, ale především se pokládá z důvodu maximální plošné klíčivosti a ujímatelnosti naseté travní směsi. Trávníkový substrát je bezplevelný, a proto by měl být rozrovnán těsně před výsevem, aby nedošlo díky jeho výživovým schopnostem k nežádoucí kontaminaci plevely. Rovnoměrně substrát rozložíte jako u rovnání zeminy opět pomocí sestavy prken různých délek ukotvených na vodící tyči, vzájemně vyměnitelných. Nebo použijte profesionální rozrovnávací válec rozrovnávající substrát v tenké vrstvě a to velmi úsporně a rychle. Do doby výsevu již substrát nehutněte! (Po výsevu válec použijete ještě jednou a to k uzavření již naseté travní směsi trávníkovým substrátem ze shora, nebo rozrovnávací válec použijte pouze jednou a to jen ze shora -  na travní směs nasetou na pouze zkultivovanou vegetační vrstvu)


V případě zájmu o zapůjčení rozrovnávacího válce telefonicky sdělíme podmínky 777 606065

Pro velké trávníkové plochy a profesionální realizátory doporučujeme nákup válce pro rychlé a rovnoměrné rozvrstvení substrátu

Dalším navazujícím článkem je Výsev trávníků, pracovní postup nebo Výhody trávníkových koberců, příprava a pracovní postup