Výhody při zakládání trávníku formou trávníkových koberců včetně přípravy a pracovního postupu

Role se dodávají na nevratných paletách, jsou fixované síťovinou a jsou nákladními auty s čely prostřednictvím paletových vozíků vyváženy z aut na nejbližší možné manipulační místo.Zakládání trávníků prostřednictvím pokládky předpěstovaných trávníkových koberců je díky svým nesporným výhodám čím dál častěji oblíbenější metodou, plošně nerozšířenou jen díky svým vysokým cenovým nákladům. Proto je velmi důležité pečlivě a důsledně připravit budoucí plochu z hlediska kultivace (…více v odstavci Kultivace vegetační vrstvy pro založení nového trávníku výsevem), rovnání zkultivované plochy (…více v odstavci Rovnání kultivované propískované vegetační vrstvy) a konečné přípravy plochy (… více odstavec Příprava plochy před výsevem, nebo položením trávníkových koberců). Jen tak a samozřejmě i za předpokladu správně prováděné údržby trávníku bude mít investice vložená do celé realizace pokládky trávníkových koberců význam a to z dlouhodobého hlediska.
S pokládkou začněte tak, aby byla přístupová cesta pro transport substrátu a rolí za zády k pokládajícím. Pokud to tvar umožňuje začněte pokládat z větší strany, vždy ale od nejvzdálenějšího konce obrubníku (konce trávníkové plochy).

Čerstvě položený trávníkový koberec totiž na jakékoli vegetační vrstvě vypadá velmi dobře, ale už po jednom měsíci začíná strádat nedostatkem, který vrcholí změnou v jeho druhovém složení a ztrátou vizuální kvality jako je barva listů, hustota rostlin atd. Trávník ve svém nedostatku je náchylný na infekční onemocnění a jeho řídce rostoucí rostliny dávají možnost konkurenčním plevelům zaujmout jejich místo. Už po jednom roce je nutná plošná renovace a častá nemechanická kultivace a v případě neřešení problémů se později provádí celková rekonstrukce (odstranění trávníku) včetně předtím neprovedené kultivace.

Na druhé straně v případě dodržení doporučených postupů a následné údržby skýtá trávníkový koberec mnoho výhod, které přetrvávají po velmi dlouhou dobu. Trávníkový koberec je před sloupnutím pěstován odborníky, je bezplevelný (varianta Fotbal Profi neobsahuje ani jednoděložnou lipnici roční), je bez mechu a infekčních chorob, přímo nadopován živinami, které rostlinám vydrží po celé tři týdny od položení. Položený trávníkový koberec je schopný plné zátěže během třech týdnů (v ideálních podmínkách s ohledem na teplotu a závlahu) a vhodnost pokládky je během celého vegetačního období trávníku (poslední položení koberce ale raději proveďte v druhé polovině října, pozdější pokládka je velmi riziková z hlediska zapojení).

Nejprve se rozmístěte bezplevelný trávníkový substrát a důkladně ho rozložte ve vrstvě 0,5-1cm. Při „roztahování“ substrátu po trávníku používáme sestavu několika opracovaných prken různých délek (0,6m – 2m) ukotvených na vodící tyči, vzájemně a jednoduše vyměnitelných. Substrát nehutněte! Pokládejte ho jen v místech okamžité pokládky, aby ke zbytečnému zhutnění nedošlo pochůzí pokládajícími a provádějícími manipulaci. Role rozkládáme vždy vodorovně s tím, že se příční spáry nesmějí krýt Role rozkládáme vždy vodorovně s tím, že se příční spáry nesmějí krýt (vzhledově jako při stavbě cihlové zdi) a konce rolí vždy o 10 cm přeložíme rolí novou. Uprostřed tohoto přeložení nožem přeřízneme obě role a pracovníkovi provádějícímu manipulaci podáme k odvozu již přeřízlou levou horní a pravou spodní část. Potom oba konce ve spojích do sebe kompaktně zapadnou. Pro řezy a vyřezávání tvarů v trávníkových kobercích si připravte pevné dlouhé nože a přenosnou brusku. Umístěte ji tak, abyste přes nově položené koberce nechodili! Dohlídněte na to, aby kromě pokládajících po nich nikoho nechodil. Trávníkové koberce pokládejte rovně a pečlivě je přirážejte k již položeným. Důsledně kontrolujte, aby hrany neležely přes sebe.
Trávníkové koberce pokládejte rovně a pečlivě je přirážejte k již položeným. Důsledně kontrolujte, aby hrany neležely přes sebe. U kmenů případných solitérů dbejte na to, aby byl koberec stále v rovině a koberec okolo kmenu pečlivě obřízněte. Na závěr po pokládce třeba jen jedné části provedeme velmi opatrné válcování válcem o hmotnosti max. 80kg a to kolmo ke směru pokládky (pro přitlačení koberce k substrátu) a samozřejmě vydatnou zálivku! Při vyřezávání detailů a zakončování je nutné aby žádná část nebyla menší než 20 cm.

Trávníkové koberce v  e-shopu

Pokládky trávníkových koberců se neobávejte

Po celou dobu pokládání trávníkových koberců mějte viditelně označené postřikovače. Jejich nechtěné překrytí je zásadní chybou, protože postřikovač díky hmotnosti koberce nemusí vysunutím trysky naznačit své místo.

Trávníkový koberec se expeduje v rolích o výměře 1 m2 v rozbaleném stavu o rozměru  40 x 250 cm, nebo o rozměru 53 x 189 cm. Pro lepší manipulaci při podélném sesazování v rámci pokládání bych doporučil rozměr 40 cm x 250 cm
Před objednáním trávníkového koberce věnujte pozornost zejména na dvě důležitá doporučení:

  • Při objednání je potřeba v počtu m2 zohlednit členitost budoucí trávníkové plochy a také prokroj při pokládání (při podélném překládání cca. 10 cm konců) rolí. Při objednávkách doporučujeme zohlednit 10-15% navýšením naměřené trávníkové plochy při výrazněji členitých plochách i více.
  • Dále je nutné vědět, kolik metrů trávníkového koberce jste schopni v jeden den reálně položit, neboť ve smotaném stavu a zejména za teplého počasí by se trávníkové koberce měly položit do 24 hodin od sloupnutí. V opačném případě hrozí nebezpečí zapaření a vzniku patogenu vedoucímu k 
    infekčnímu onemocnění. Jestliže se z jakéhokoli důvodu nepodaří všechny role položit, je nutné zbylé role, nejlépe na zemině, rozložit, vydatně zavlažit a položit co nejdříve druhý den. V případě vzniku infekce postupujte tak, jak je uvedeno na stránkách www.chorobytravniku.cz . Ve vzorné kvalitě se dá za jeden den ve třech až čtyřech lidech položit přibližně 150 m2, vše závisí na zručnosti a manipulační vzdálenosti. Je dobré vědět, že jednotlivé role mají hmotnost až 25 kg (v závislosti na provlhčení) a manipulace s nimi v mokrém stavu není díky „mazlavé“ zemině na povrchu jednoduchá. Při větších výměrách je proto rozhodně lepší rozdělit pokládání na více termínů, při spěchu je v sázce nejen stres pokládajících, ale zejména kvalita práce.

Dbejte na důkladné vyřezání všech detailů.

Role se dodávají na nevratných paletách, jsou fixované síťovinou a jsou nákladními auty s čely prostřednictvím paletových vozíků vyváženy z aut na nejbližší možné manipulační místo. Dále budete potřebovat bezplevelný trávníkový substrát pytlovaný v 50 litrových pytlích (…více trávníkový substrát balený), nebo v 2m3 bigbalech na paletě (…více trávníkový substrát bigbal), nebo volně ložený (…více trávníkový substrát volně ložený). Pro řezy a vyřezávání tvarů v trávníkových kobercích si připravte několik pevných nožů čepelí cca. 8 cm a přenosnou kotoučovou brusku brusku. 
S pokládkou začněte tak, aby byla přístupová cesta pro transport substrátu a rolí za zády k pokládajícím. Pokud to tvar umožňuje, začněte pokládat z větší strany, vždy ale od nejvzdálenějšího konce obrubníku (konce trávníkové plochy). Nejprve si rozmístěte bezplevelný trávníkový substrát a důkladně ho rozložte ve vrstvě 0,5-1 cm. Při „roztahování“ substrátu po trávníku jsme používali sestavu několika opracovaných prken různých délek (od 0,6m do 2 m) ukotvených na vodící tyči, vzájemně a jednoduše vyměnitelných. Nebo trávníkový substrát pod role rozprostřete jednoduše a rychle prostřednictvím rozrovnávacího válce. Substrát po roztažení na vegetační vrstvu nehutněte! Pokládejte ho jen v místech okamžité pokládky, aby ke zbytečnému zhutnění nedošlo chůzí pokládajícími.
Na závěr po pokládce provedeme velmi opatrné válcování válcem o hmotnosti max. 80kg a to kolmo ke směru pokládky (pro přitlačení koberce k substrátu) a především nezapomeneme položený koberec vydatně zavlažit a to i bez ohledu na horké počasí! V horkém počasí je zavlažení vhodné provést i v průběhu pokládání.Role rozkládáme vždy v rovnoběžně s tím, že se příčné spáry nesmějí krýt (vzhledově jako při stavbě cihlové zdi) a konce rolí vždy o 10 cm přeložíme rolí novou. Uprostřed tohoto přeložení nožem přeřízneme obě role a pracovníkovi provádějícímu manipulaci podáme k odvozu již přeřízlou levou horní a pravou spodní část. Potom oba konce ve spojích do sebe kompaktně zapadnou. Povytažením za listy vždy zkontrolujeme, aby konce rolí z příčné, nebo podélné strany nebyly na sobě, nebo nevytvářely oblouk formou vzduchového polštáře. Podélnou část opatrně dlouhým prknem přirážíme k sousední. K tomu opět používáme prkno ukotvené na tyči. Správné položení rolí je jen v celé ploše na substrátu. Jestliže se na pokládané roli objeví defekt, vyřízneme ho a nahradíme jiným kusem tak, aby nebyl menší než 20 cm z každé strany a to z důvodu 100 % ujímatelnosti. Pevné překážky pečlivě obřízněte, konec obrubníků trávníkovým kobercem přeložte a tvar vyřízněte podle jeho hran. Na závěr po pokládce provedeme velmi opatrné válcování válcem o hmotnosti max. 80 kg a to kolmo ke směru pokládky (pro přitlačení koberce k substrátu) a především nezapomeneme položený koberec vydatně zavlažit a to i bez ohledu na případné horké počasí! 

V horkém počasí je zavlažení vhodné provést i v průběhu pokládání. Po pokládce koberce je velmi důležitá následná údržba.

Dalším navazujícícm článkem je Údržba po pokládce trávníkových koberců, závlaha, seč a hnojení

Trávníkový koberec před sloupnutím

Slupovačka trávníkového koberce