OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Nabízíme realizaci trávníků a kompletní péči o váš trávník, včetně bezplatného poradenství a prodeje profi-komponentů

 • renovace  stávajícího trávníku

 • kultivaci vegetační vrstvy

 • založení nových trávníků výsevem

 • pokládání rekreačních a zátěžových trávníkových koberců

 • sekání trávníků, vertikutaci, dosev trávníků

 • hnojení, pískování trávníků

 • odplevení postřikem

 • instalaci automatických závlah

 • řešení při výskytu hlodavců a krtků

"Čistý a zdravý trávník je ozdobou každé zahrady"

Udržet ho v dobré formě není jednoduché a vyžaduje to minimálně základní znalosti z této oblasti a hodně času. Je zbytečné dávat na rady tzv. odborníků experimentátorů. Jestliže vzhled trávníku neodpovídá vašim představám, pozvěte firmu, která se zabývá renovací zelených ploch. Z našich zkušeností je nejčastější chybou "rychlá a neodborná práce" předchozího zhotovitele.

Trávník          Realizace trávníku - pokládání trávníkového koberce           Trávník

Vše začíná položením nevhodné, převážně jílovité nebo kamenité půdy, sesedáním půdy, chybně zvolenou travní směsí a neodbornou údržbou včetně porušení zásad při sekání a zálivce. Proto je nutné, aby realizační firma po odevzdání díla řádně proškolila majitele nových trávníků, aby nedošlo k jeho následnému poškození, nebo znehodnocení. Při důsledně prováděné údržbě si totiž trávník zachová svůj vzhled a druhové složení jako při jeho založení.

Agro profi partner - firma MLD s.r.o. nabízí nejen poradenskou činnost, ale i kompletní péči se specializací na trávníky - renovaci  stávajícího trávníku, založení nových trávníků výsevem a pokládáním koberců, dosévání, sekání, vertikutaci, hnojeníaplikace fungicidů tj. zamezení výskytu houbových chorob trávníku, odplevelení selektivními herbicidy postřikem, kultivaci půdy, instalaci automatických závlah a řešení při výskytu hlodavců a krtků.
Při renovaci, nebo zhotovení nového trávníku je vhodná instalace obrubníku  (Garden Diamond), který jasně oddělí trávník od okolí a zabrání jeho nežádoucímu rozšiřování. Pak máme tři základní možnosti závislé na stavu současné zelené plochy.

DosevDosev

Před započetím renovace trávníku je rozhodně vhodné posoudit stávající trávníkovou plochu, zda je především s ohledem na nutnou vegetační vrstvu ještě renovace reálná a vložené finanční náklady nepřevýší založení nového trávníku.
Při vhodném složení vegetační vrstvy 10 cm a absenci jednoděložných plevelů, je stávající porost nutné odplevelit selektivním herbicidem. Vertikutátorem odstranit zbytky stařiny v nadzemní vrstvě a tím zvýšit rychlost průsaku živin a vody. Trávníkovým substrátem dorovnat případné nerovnosti a do něj rovnoměrně naset, nebo doset vhodnou profi-travní směsí nejlépe sečkou, nahnojit dlouhodobým, nebo rychlerozpustným hnojivem dle ročního období a teploty půdy, vše zapravit do substrátu válcem o hmotnosti 50-90 kg a důkladně zavlažovat.
Podrobnější informace najdete v postupech článek Dosev...

VýsevVýsev

Při výsevu by se neměla podcenit příprava půdy, je to základ kvalitního trávníku. Ideálním řešením je v tomto případě použití speciálních trávníkových zemin, které splňují veškeré nároky na vegetační vrstvu. Pokud tato možnost není, je důležité stávající zeminu zbavit veškerých kamenů, ostatních nežádoucích příměsí a postupně připravit na kultivaci půdy vegetační vrstvy. Minimální vegetační vrstva by měla být 10 cm. Ideálním řešením kultivace půdy je použití tzv. zakladače trávníků, což je  půdní fréza s řízeným ukládáním materiálu tak, že po zpracování je zemina uložena drenážní kamenitou vrstvou dospod a směrem k povrchu je zemina jemnější. Před použitím travního zakladače je ve většině případů vhodné, je-li použita těžká půda tak nutné, půdu převrstvit vrstvou jemného, nejlépe křemičitého písku a to v závislosti na jeho obsahu v celé mocnosti budoucí vegetační vrstvy trávníku. Po dokonalém dorovnání zeminy (hutnit válcem o hmotnosti 50-90 kg) je tak možný přímý výsev vhodnou profi-travní směsí nejlépe sečkou, nebo pro podporu stejnoměrného vzrůstu rostlin je ideální výsev aplikovat do tenké, rovnoměrně rozmístěné vrstvy trávníkového substrátu. Dále je důležité rovnoměrné nahnojení dlouhodobým hnojivem (Multigreen nebo Scotts)  nebo rychlerozpustným  hnojivem dle ročního období a teploty půdy, vše zapravit do substrátu válcem o hmotnosti 50-90 kg a důkladně zavlažovat.
Podrobnější informace najdete v postupech článek Výsev...

Položení trávníkových kobercůPoložení trávníkových koberců

Před pokládkou trávníkových koberců je na stávající plochu nutná aplikace totálního herbicidu, důkladná kultivace travním zakladačem včetně pískování, nebo odebrat stávající drn a nevhodnou zeminu nahradit speciální trávníkovou zeminou tak, aby minimální vegetační vrstva byla 10 cm. Je nutné pečlivě rovnat a hutnit jednotlivé vrstvy válcem o hmotnosti 50-90 kg. Po dokonalém sednutí ( i deštěm) a dokonalém urovnání plochy je rozhodně vhodné půdu rovnoměrně převrstvit 2 cm trávníkového substrátu bez použití válce. Na substrát se mohou začít pokládat trávníkové koberce. Pokládka by měla být hotová do 24 hodin, není vhodná za extrémně teplého počasí, kdy může v krátké době dojít k poškození drnů zapařením. Koberce se pokládají jako při stavbě cihlové zdi, příčné spáry se nesmí krýt. Po pokládce koberce je nutné opatrným válcováním (válcem o hmotnosti 50-90 kg) šikmo ke směru pokládky koberec přitlačit k substrátu. Velmi důležitá je následná údržba.
Podrobnější informace najdete v postupech článek Trávníkový koberec...

Závlaha trávníkových kobercůÚdržba trávníku

Sekání trávníku
Jednou z důležitých podmínek k dosažení zdravého, vždy zeleného a hustého trávníku je používání kvalitní rotační, nebo vřetenové sekačky s důkladným sběrem travní hmoty. Nůž, nebo vřeteno sekačky je nutné mít vždy ostré, v opačném případě konce useknuté trávy se roztřepí a zaschnou. Tím trávník ve stresu tzv. zbělá, povrch změní barvu ze zelené na světle béžovou a budí dojem trávníku trpícího suchem. Trávník sekejte jen když je suchý a vždy jen o max.1/3 celkové výšce trávníku. Při snižování výšky přerostlého trávníku sekejte každý druhý den.
Podrobnější informace najdete v údržbě článek Sekání trávníku...

Závlaha trávníku
Kdy je potřeba trávník zavlažovat? Praktická rada zní, že nejvhodnější dobou zavlažování je, když trávník začíná uvadat. Vzrostlý, dostatečně zapojený trávník potřebuje nepravidelnou, ale vydatnou zálivku v dávce 20-25 litrů na 1m2. Tato nepravidelná zálivka prováděná v přibližně týdenních intervalech v závislosti na teplotě vzduchu prospívá tvorbě hluboké kořenové soustavy trávníku. Množství vody při zálivce má zajistit pouze nasycení vegetační vrstvy trávníku. Častější závlaha i při menším množství vody vede knežádoucímu mělkému zakořenění rostlin trávníku, rozvoji mělce kořenících plevelnatých travních druhů např. lipnice luční, zvýšení vlhkosti travní plsti (stařiny) a tím napomáhá rozvoji houbových chorob trávníku v letním období např. kornatce travní. Nejvhodnější dobou zavlažování z hlediska účinnosti jsou časné ranní hodiny.
Podrobnější informace najdete v údržbě článek Závlaha trávníku...

Projekt instalace automatických závlah svépomocí
Zavlažování by mělo být co nejvíce rovnoměrné po celé ploše trávníku, proto je vhodné použít přenosné postřikovače, které závlahovou vodu rovnoměrně rozmístí  do kruhů, čtverců a obdélníků, nebo provést instalaci automatických závlah. Ta  pro středně zručného člověka není nijak obtížná. V roce 2013 jsme úspěšně odzkoušeli projekt instalace automatických závlah svépomocí a díky ní se celá investice snížila cca. o 40%.
Podrobnější informace najdete v údržbě článek Projekt instalace automatických závlah svépomocí

Instalace automatických závlah
Trávníky a rostliny nedostávají z přírody vždy optimální množství vody, proto nezapomeňte na instalaci automatického zavlažování. Udržet svěží a krásnou zahradu bez automatického zavlažování je velmi obtížné a často nereálné.  Pro Vaši zahradu zvolíme nejvhodnější systém v závislosti na zdroji vody, typu terénu a druhu výsadby. Samozřejmostí je pravidelný servis celého systému automatického zavlažování, jeho zazimování a případné rozšíření.
Podrobnější informace najdete v postupech článek Automatické závlahy...

Hnojení trávníku
Dostatečná a vyvážená výživa je nedílnou součástí pravidelné péče o trávníky. Každá rostlina potřebuje pro svůj vzrůst potřebné organické a anorganické látky. Mezi nejelementárnější prvky, které se podílejí na stavbě rostlinného těla, patří uhlík, vodík a kyslík. Rostlina trávníku však pro svoji zdárnou existenci, růst, rozmnožování a plození potřebuje celou řadu dalších prvků vázaných ve sloučeninách, přičemž každý z prvků je zastoupen v těle rostliny v různé míře. Mezi prvky nejhojněji zastoupené v rostlinném těle patří dusík, fosfor, draslík, dále vápník, hořčík, železo a síra. Trávníková hnojiva se dělí na rychlerozpustná a dlouhodobá.

Při aplikaci hnojiv klademe velký důraz na přesné a rovnoměrné dávkování, ideálně přesnou univerzální sečkou Gandy 60, nebo sečkou Gandy 90. Po nahnojení trávníku je především u rychlerozpustných hnojiv velmi důležitá zálivka.
Podrobnější informace najdete v údržbě článek Trávníková hnojiva... , plány hnojení a nové poznatky se zaměřením na trávníky na www.travnikovahnojiva.cz

Vertikutace trávníku
Účelem vertikutace trávníku je snížit množství stařiny a mechu v nadzemní vrstvě. Dobře provedenou vertikutací se zvýší cirkulace vzduchu, rychlost průsaku vody a živin do vegetační vrstvy a zároveň se zvýší intenzita světla. Vertikutace  podporuje růst kořenového systému trávníku a působí preventivně proti tvorbě houbových chorob trávníku. Maximální hloubka vertikutace je 4 mm a tato hloubka je závislá na stavu zaplstění a hustoty trávního drnu.  Vertikutace se provádí za sucha. Trávník před vertikutací posekáme na výšku 3-4 cm. U okrasných a užitkových trávníků se doporučují ročně dvě aplikace:

 • jarní, duben - polovina května
 • podzimní, konec srpna - září

Po provedené vertikutaci:

Podrobnější informace najdete v údržbě článek Vertikutace...

Pískování trávníku
Pravidelné pískování trávníku patří mezi velmi důležitou a přitom opomíjenou součást údržby trávníku. Pískováním se odlehčuje půda a vegetační vrstva získává lepší schopnost absorbce vody a tím i živin nutných k životu rostlin trávníku. Pískování suchým křemičitým pískem velmi dobře nanáší přesná univerzální sečka Gandy 60, nebo sečka Gandy 90 a to minimálně dvakrát ročně, nejlépe po provedené vertikutaci v množství 0,5 kg/m2.

Odplevelení trávníku selektivními herbicidy
Za plevel je považována jakákoli rostlina, kterou si pěstitel v trávníku nepřeje. Plevele dělíme na:

 • jednoděložné (nejčastěji lipnice roční, ježatka kuří noha)
 • dvouděložné (pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka, jitrocel větší)

V nově založených trávnících se můžeme setkat s dvouděložnými plevely, které mají velmi rychlý vývoj. Ošetření selektivním herbicidem je vhodné až po třetí seči. Velké množství plevele však z trávníku vymizí už pravidelnou sečí. Pro úspěšné odplevelení trávníku je důležitý výběr účinného selektivního herbicidu a způsob jeho aplikace na trávník. Je dobré vyvarovat se aplikace nevýkonými ručními postřikovači, neboť je nutné dodržet dávkování postřikové kapaliny s ohledem na výměru trávníku. Naopak Acuspray je velmi dobrý profesionální postřikovač s jednoduchou a fyzicky nenáročnou obsluhou. Nejvhodnější dobou pro odplevelení trávníku jsou podvečerní hodiny, kdy je teplota vzduchu nižší a je předpoklad bezvětří.
Podrobnější informace najdete v údržbě článek Selektivní herbicidy...

Použití fungicidů
Okrasné a sportovní trávníky, jako směs několika druhů stejné čeledi většinou intenzivně ošetřovaná a mechanicky namáhaná, je napadána mnoha infekčními onemocněními většinou houbového původu. Při napadení trávníku infekční chorobou je důležité vždy zajistit rostlině co nejméně stresu a to proto, aby dokázala i za přítomnosti infekce dál vykonávat své životní funkce. Jako první krok by při napadení trávníku chorobou by mělo být zvýšení výšky sekání (s  důslednou hygienou sekačky, včetně koše). Dále je důležité provést kontrolu závlahy, pro trávník není dobrá závlaha nízká, ale ani příliš vysoká. Pro úspěšnou léčbu identifikované choroby je výběr správného fungicidu a způsob jeho aplikace na trávník. Je dobré vyvarovat se aplikace nevýkonnými ručními postřikovači, neboť je nutné dodržet dávkování postřikové kapaliny s ohledem na výměru trávníku. Naopak Acuspray je velmi dobrý profesionální postřikovač s jednoduchou a fyzicky nenáročnou obsluhou.
Trávníkové choroby nejčastěji se vyskytující:

Podrobnější informace najdete v údržbě článek Infekční a neinfekční onemocnění trávníku, léčba fungicidy a prevence...

Likvidace hryzců, hrabošů a krtků z trávníku
Pro hubení hryzců a hrabošů způsobujících škody nejen  na trávnících byl vyvinut lehký, ale výkonný stroj Mauki produkující právě oxid uhličitý v kombinaci s oxidem uhelnatým. Motor vyvíjí tak vysoký tlak, že tento kouř je v chodbách rychle rozmístěn a vytlačí ze systému chodeb kyslík. Škůdci nemají žádnou naději uniknout. Během sekund budou jejich dýchací cesty ochromené. To vede k velmi rychlé a bezbolestné smrti.
Podrobnější informace najdete v údržbě článek Likvidace hryzců, hrabošů a krtků...

 


 

 

Co s trávníkem v prosinci?

 


 Krtek, hryzec?

víme jak na něj! Usmívající se
likvidace hryzce v zámeckém parku

 

 Trávníková hnojiva, celoroční plány hnojení


Netkané a tkané mulčovací textilie


Infekční onemocnění v trávníku

Plevel v trávníku

Řízeně uvolňovaná hnojiva 


 Náš TIP          

Nejprodávanější zboží:
Mulčovací netkané textílie
Role a balíčky
Trávníková hnojiva

Hobby zahradní obrubník
Zahradní obrubníky Garden (Black) Diamond


 

 

 

 


   zahradní technikaInzerce
zahradní techniky