Suadere primum, dein corripere benivoli est

Rozvážný člověk se nejdřív poradí a pak se teprve do něčeho pustí
(Publilius Syrus, římský dramatik a básník)

Trávníky - vzdělávací kurzy, odborné poradenství a prodej profi-komponentů

e-shop, prodej profikomponentů nejen pro trávníkyE-shop, prodej profi komponentů

                   

Zdravé a vitální trávníky ve světě bez pesticidů

Trávník v centru TrutnovaSvět se neustále mění a je jen věcí názoru každého z nás, jestli k dobrému, nebo naopak. Většinou je ale jedinou obranou na valící se změny pouhý nesouhlas ale to je tak jediné, co proti tomu můžeme udělat. Mnohem perspektivnější je vzít tzv. „nové trendy“ na vědomí a co nejvíce se jim přizpůsobit. V údržbě trávníků se v poslední době s obavami hovoří o trendu ubývání registrovaných pesticidů, tzn. herbicidů a fungicidů, chemických prostředků, které jsme znali a s úspěchem po dlouhou dobu používali. Česká republika se v těchto pro správce trávníkových ploch nepopulárních a omezujících opatření řadí mezi horní příčky v Evropě a je opět jen věcí názoru, jestli máme být nadšeni, nebo zděšeni. Situace není a v dohledné době nebude jednoduchá vždyť v dnešní době v naší republice už není k dispozici žádný prostředek na chemickou léčbu infekčních onemocnění trávníků, a to nejen pro spotřebitele - majitele trávníků zahrad, ale i pro profesionály zodpovídající za stav svěřené zelené plochy. Vše má na svědomí zákonná moc – legislativa, která tyto pravidla nastavuje formou směrnice pro používání v našem případě pesticidů.

Praha Vokovice, trávník zahrady rodinného domuNejen legislativa, ale i klimatické změny postihující celý svět mění prostředí kolem nás. Správcům trávníků to přináší komplikace především v častých extrémech ve formě vysokých teplot, nebo naopak teplot velmi nízkých, a vše v dobách, kdy je to neobvyklé. Střídají se období značného sucha a následných vydatných srážek. Tento měnící se trend není jen v našem klimatickém pásmu, ale probíhá na celém světě. Je důležité tyto změny nepřehlížet a naučit se na ně reagovat, zejména pak na prodlužování vegetační doby trávníků a tím především i prodloužení doby vhodné pro výskyt chorob. Co nám bude platná finanční a především časová investice do vysněného trávníku, jestliže stupňující se útoky patogenů jeho vzhled na různě dlouhou dobu jeho vzhled znehodnotí, nebo i často trávník při nejmenším lokálně poškodí.
Aby všichni trávníkáři (co mají svou práci rádi a nedokáží si svůj okolní svět bez krásných a zdravých trávníků představit) tento trend s úspěchem a v duševním zdraví zvládli – by měli přijmout změnu postupů, využívat nových možností a poznatků a oprostit se od postupů starých, i když tyto postupy byly a stále patří mezi osvědčené.

Tím se ale i zásadně mění i způsob boje s chorobami, nyní už bohužel směrem pouze nechemické cesty. A i když v jiných vyspělejších evropských státech existuje, byť jen malý sortiment fungicidních přípravků, u nás jak jsem již uvedl, nejsou tyto přípravky na rekreační, sportovní trávníky i trávníky parků registrované což v překladu znamená povolené.

I v užitkové části zahrady může být trávník v dobré forměMožná tento úvod logicky se vztahující k údržbě již existujících zelených ploch budí dojem přeskočení několika kapitol a to zejména u těch, kteří teprve čerpají informace pro správné založení trávníku – ale, opak je pravdou. Jestliže nebudeme moci v brzké době používat chemické prostředky řešící následky chyb v údržbě trávníku, měli bychom si uvědomit, že se mnohému dalo a dá předejít již při jeho založení. 

Na zdravotní a vizuální stav budoucího a později i stávajícího trávníku v souladu s výše uvedeným trendem mají následující vlivy omezující stres rostlin:

Probíhajícím změnám nejen v legislativě ale i klimatu se nejvíce přizpůsobíte správným výběrem odolné travní směsi a toto rozhodnutí osobně považuji jako hlavní preventivní opatření ochrany trávníku před suchem a chorobami.

Následky nedodržování antistresových opatření neboli souhrnu opatření integrované ochrany trávníků: