Suadere primum, dein corripere benivoli est

Rozvážný člověk se nejdřív poradí a pak se teprv do něčeho pustí
(Publilius Syrus, římský dramatik a básník)

Trávníky - odborné poradenství včetně prodeje profi-komponentů

e-shop, prodej profikomponentů nejen pro trávníkyE-shop, prodej profi komponentů"Čistý a zdravý trávník je ozdobou každé zahrady"

Udržet ho v dobré formě není jednoduché a vyžaduje to minimálně základní znalosti z této oblasti a hodně času. Je zbytečné dávat na rady tzv. odborníků experimentátorů. Jestliže vzhled trávníku neodpovídá vašim představám, pozvěte firmu, která se zabývá renovací zelených ploch. Z našich zkušeností je nejčastější chybou "rychlá a neodborná práce" předchozího zhotovitele.

Trávník v centru Trutnova          I v užitkové části zahrady může být trávník v dobré formě           Praha Vokovice, trávník zahrady rodinného domu

Vše začíná položením nevhodné, převážně jílovité nebo kamenité půdy coby základ vegetační vrstvy, sesedáním půdy, absencí obrubníků, chybně zvolenou travní směsí a neodbornou údržbou včetně porušení zásad seče trávníku, zálivky, aplikace minerální výživy a ignorování, nebo chybnou léčbou infekčního onemocnění trávníku. Proto je nutné, aby realizační firma po odevzdání díla řádně proškolila majitele nových trávníků, aby nedošlo k jeho následnému poškození, nebo znehodnocení, nebo po dohodě odbornou údržbu prováděla sama. Jen při důsledně prováděné údržbě si totiž trávník zachová svůj vzhled a druhové složení tak, jak si ho klient zaplatil a to po dlouhou dobu.

Agro profi partner - společnost MLD s.r.o. provádí odbornou poradenskou a realizační činnost se zaměřením od založení trávníku až po jeho kompletní péči. Kultivaci půdy se zaměřením na vegetační vrstvu pro trávníky, instalaci obrubníků, renovaci  stávajícího trávníku, založení nových trávníků výsevem a pokládáním koberců, dosev, sekání, vertikutaci, hnojení, zamezení rozšiřování a výskytu infekčních chorob trávníkuodplevelení trávníku postřikem selektivními herbicidy, techniku pro údržbu trávníkulikvidaci krtků, hryzců a hrabošů způsobujících škody na trávníku a jeho okolí.

Stručný postup pro založení,  rekonstrukci nebo údržbu stávající trávníkové plochy včetně odkazů v jednotlivých textech na podrobné informace jednotlivých témat:

Velmi důležitá a přitom často pomíjená je kultivace a zároveň dostatečné propískování půdního profilu trávníku trávníkovým zakladačem, důsledné rovnání v kombinaci s hutněním. Následuje ať při zhotovení nového trávníku, nebo jeho renovaci instalace obrubníků  (doporučujeme systém Garden Diamond), které jasně oddělí trávník od okolí a zabrání jeho nežádoucímu rozšiřování. Pak máme tři základní možnosti závislé na stavu současné (dosev), nebo budoucí (výsev, položení trávníkových koberců) trávníkové plochy.

DosevDosev

Před započetím renovace trávníku je rozhodně vhodné posoudit stávající trávníkovou plochu, zda je s ohledem na vegetační vrstvu (poměr zeminy a písku) nebo druhové složení trávníku ( poměr trávníkových rostlin a jednoděložných a dvouděložných plevelů) renovace reálná a následující vložené finanční náklady včetně času nepřevýší založení trávníku nového.
Při vhodném složení vegetační vrstvy 10 -12 cm a absenci jednoděložných plevelů (při malém počtu opatrně! a lokálně! aplikujte totální herbicid - pozor na unášení rozprašovného roztoku větrem a mechanickým přenosem), je stávající porost nutné odplevelit od dvouděložných plevelů selektivním herbicidem. Vertikutátorem (ilustrační video vertikutace) odstranit zbytky stařiny v nadzemní vrstvě a tím zvýšit rychlost průsaku živin a vody. Bezplevelným!!! trávníkovým substrátembaleného v big balu (nebo volně loženým) tenkou vrstvou pokrýt, popřípadě dorovnat případné nerovnosti a do něj rovnoměrně vyset, nebo doset vhodnou profi-travní směsí nejlépe přesnou sečkou, nahnojit dlouhodobým, nebo rychlerozpustným hnojivem dle ročního období a teploty půdy, vše zapravit do substrátu válcem o hmotnosti 50-80 kg a důsledně dle zásad zavlažovat.

Podrobnější informace najdete v postupech článek Dosev...

VýsevVýsev

Při výsevu by se rozhodně neměla podcenit příprava půdního profilu do hloubky 10-12cm, což  to základ kvalitního trávníku. Ideálním řešením je v tomto případě použití speciálních již propískovaných trávníkových zemin, které splňují veškeré nároky (odlehčení vegetační vrstvy a schopnost absorbce a udržení závlahové vody) na vegetační vrstvu. Pokud tato možnost není - zejména z důvodu nemožnosti dalšího výškového navýšení), je důležité stávající zeminu zbavit kamenů a jiných pevných předmětů a na případné rostliny aplikovat totální herbicid. Po jejich odumření je půda připravena na kultivaci půdy vegetační vrstvy trávníku. Minimální vegetační vrstva by měla být 10 cm, max. 13 cm. Ideálním řešením kultivace půdy je použití tzv. zakladače trávníků, což je  půdní fréza s řízeným ukládáním materiálu tak, že po zpracování je zemina uložena drenážní kamenitou vrstvou dospod a směrem k povrchu je zemina jemnější. Před použitím travního zakladače je ve většině případů vhodné, je-li použita těžká půda tak nutné, půdu převrstvit vrstvou písku o min. zrnitosti 0,3 mm (písek obsahující prach půdní profil nadměrně uhutní), nejlépe křemičitého písku (stejnou službu udělá ale i levný říční písek) a to v závislosti na jeho obsahu v celé mocnosti budoucí vegetační vrstvy trávníku. Za ideální poměr písku a zeminy považuji 1:1. Teprve po dokonalém dorovnání a sednutí zeminy (průběžně hutnit válcem o hmotnosti 50-80 kg, pomůže i déšť) je vhodná doba na položení zahradních obrubníků dělících trávník od okolí a montáž závlahového systému. Jestliže se ještě na ploše objeví jakékoli rostliny proveďte opětovnou likvidaci totálním herbicidem a nechte ho působit. Celou plochu (očištěnou od odumřelých rostlin) povrstvěte tenkou vrstvou (0,5-1 cm) bezplevelného trávníkového substrátu baleného, baleného v big balu (nebo volně loženého) a přesnou sečkou proveďte výsev vhodnou profi-travní směsí. Dále je důležité rovnoměrné nahnojení dlouhodobým hnojivem (FenixGarden Boom)  nebo rychlerozpustným hnojivem Agromix P - hnojivy s vysokým obsahem fosforu a vše zapravit do substrátu válcem o hmotnosti 50-80 kg a důsledně dle zásad (malé, ale velmi časté dávky) zavlažovat.

Podrobnější informace najdete v postupech článek Výsev...

Položení trávníkových kobercůPoložení trávníkových koberců

Založení trávníku položením trávníkových koberců je dokonalou, rychlou, ale pracnou a nákladnou metodou. Proto, aby se tato investice nestala později marnou, je více než vhodná důslednost k celému postupu. Před pokládkou trávníkových koberců je příprava půdy velmi podobná jako pří výsevu - příprava půdního profilu (vegetační vrstvy) do hloubky 10-12cm. Ideálním řešením je opět použití speciálních již propískovaných trávníkových zemin, které splňují veškeré nároky (odlehčení vegetační vrstvy a schopnost absorbce a udržení závlahové vody) na vegetační vrstvu. Pokud tato možnost není - zejména z důvodu nemožnosti dalšího výškového navýšení), je důležité stávající zeminu zbavit kamenů a jiných pevných předmětů a na případné rostliny aplikovat totální herbicid. Po jejich odumření je půda připravena na kultivaci půdy vegetační vrstvy trávníku. Minimální vegetační vrstva by měla být 7 cm, max. 10 cm. Ideálním řešením kultivace půdy je použití tzv. zakladače trávníků, což je  půdní fréza s řízeným ukládáním materiálu tak, že po zpracování je zemina uložena drenážní kamenitou vrstvou dospod a směrem k povrchu je zemina jemnější. Před použitím travního zakladače je ve většině případů vhodné, je-li použita těžká půda tak nutné, půdu převrstvit vrstvou písku o min. zrnitosti 0,4 mm (písek obsahující prach půdní profil nadměrně uhutní), nejlépe křemičitého písku (stejnou službu udělá ale i levný říční písek) a to v závislosti na jeho obsahu v celé mocnosti budoucí vegetační vrstvy trávníku. Za ideální poměr písku a zeminy považuji 1:1. Teprve po dokonalém dorovnání a sednutí zeminy (průběžně hutnit válcem o hmotnosti 50-80 kg, pomůže i déšť) je vhodná doba na položení zahradních obrubníků dělících trávník od okolí a montáž závlahového systému. Jestliže se ještě na ploše objeví jakékoli rostliny proveďte opětovnou likvidaci totálním herbicidem nechte ho působit a odumřelé rostliny odstraňte.
Při objednávce trávníkových koberců na budoucí výměru počítejte i s 10-15% prokrojem z důvodu podélných překládádní a zarovnávání u obrubníků. Po obdržení dodávky trávníkových koberců vždy jen na pokládanou plochu rovnoměrně rozmístěte 1-2 cm bezplevelného trávníkového substrátu baleného, baleného v big balu (nebo volně loženého) bez použití válce. Na neuhutněný substrát se mohou začít pokládat trávníkové koberce. Pokládka by měla být hotová do 24 hodin, není vhodná za extrémně teplého počasí, kdy může v krátké době dojít k poškození drnů zapařením. Koberce se pokládají jako při stavbě cihlové zdi, příčné spáry se nesmí krýt. Po pokládce koberce je nutné opatrným válcováním (válcem o hmotnosti 50-80 kg) kolmo ke směru pokládky trávníkový koberec přitlačit k substrátu. Velmi důležitá je okamžitá vydatná zálivka a následná údržba.

Podrobnější informace najdete v postupech článek Trávníkový koberec...

Závlaha trávníkových kobercůÚdržba trávníku

Sekání trávníku
Jednou z důležitých podmínek k dosažení zdravého, vždy zeleného a hustého trávníku je používání kvalitní a vhodné (s ohledem na výměru trávníkové plochy) rotační, nebo vřetenové sekačky s důkladným sběrem travní hmoty. Nůž, nebo vřeteno sekačky je nutné mít vždy ostré, v opačném případě konce useknuté trávy se roztřepí a zaschnou. Tím se trávník dostává do tzv. stresu, díky zaschlým koncům "zbělá", povrch změní barvu z tmavě zelené na světle zeleno-béžovou a budí dojem trávníku trpícího suchem, nedostatkem minerální výživy nebo v počátečním stavu napadení infekčním onemocněním. Trávník sekejte, jen když je suchý a vždy jen o max.1/3 celkové výšce listů trávníku. Při snižování výšky přerostlého trávníku snižujte výšku listů sečí každý druhý den, ale vždy max. o 1/3 výšky listů a nejlépe za předpokladu dostatku minerální výživy a závlahy. Při seči se vyvarujte nasávání pevných částic (mulčovací kůry, větviček aj.), dochází k okamžitému ztupení nožů, nebo vřetena. Jestliže omylem nůž zachytí např. kámen, okamžitě přerušte seč, proveďte kontrolu nože a poškození nože vzniklé úderem na pevný předmět přebrušte. Při seči nespěchejte, sekejte pomalu, rychlou chůzí za sekačkou čas sice ušetříte, ale s výsledkem sekání a následným vzhledem trávníku spokojeni nebudete. Nikdy nesekejte za vyšších teplot než 25 stupňů, i s ostrým nožem dojde k přinejmenším k zaschnutí konců listů. V době vyšších letních teplot zvyšte výšku střihu listů i o několik cm, trávníkům, které nemají automatické zavlažování, prospěje výška listů i 8-10 cm. Zvýšení výšky střihu listů je bohužel největším handicapem vřetenových sekaček.

Podrobnější informace najdete v údržbě článek Sekání trávníku...

Závlaha trávníku
Kdy je potřeba trávník zavlažovat? Praktická rada zní, že nejvhodnější dobou zavlažování je, když trávník začíná uvadat. Za předpokladu intenzivního udržování (dostatek minerální výživy, absence chorob atd.) uvadání poznáte tím, že se stopy vytvořené slehlými listy po chůzi po trávníku nevracejí zpět tak, jak jste zvyklí. Přílišné uvadání poznáte "černáním"vršků listů, nejlépe je vidět při nízkém pohledu - pod nízkým úhlem. V tomto případě trávníku ihned dodejte dostatek závlahy. Vzrostlý, dostatečně zapojený trávník potřebuje nepravidelnou, ale vydatnou zálivku v dávce až 20-25 litrů na 1m2. Tato nepravidelná zálivka prováděná v přibližně týdenních intervalech v závislosti na teplotě vzduchu a samozřejmě obsahu písku ve vegatační vrstvě prospívá tvorbě hluboké kořenové soustavy trávníku. Množství vody při zálivce má totiž zajistit pouze nasycení vegetační vrstvy trávníku, za předpokladu, že je obsah písku dostatečný, dokáže vegetační vrstva udržet vodu (a tedy zároveň i živiny) podstatně déle, než jen vegetační vrstva složená ze zeminy bez písku. Častější závlaha a zejména v kombinaci při menším množství vody vede k nežádoucímu mělkému zakořenění rostlin trávníku, rozvoji mělce kořenících plevelnatých travních druhů např. lipnice roční, zvýšení vlhkosti travní plsti (stařiny) a tím napomáhá rozvoji infekčních chorob trávníku v letním období např. nejrozšířenější kornatce travní, nebo letní fuzarióze. Výjimkou jsou horké letní dny, kdy je vhodné zvýšit četnost závlahy, v extrémních vedrech je nutné každodenní zavlažování. Nejvhodnější dobou zavlažování z hlediska účinnosti (a prevence vzniku infekčních chorob) jsou časné ranní hodiny, kdy se vegetační vrstva závlahou nasytí a listy trávníku brzy uschnou. Naopak nejhorší možnou dobu pro zavlažování považuji večerní hodiny, kdy jsou listy trávníku dlouhou dobu mokré. Je to, jako byste si sami na svůj trávník zvali infekční onemocnění.

Podrobnější informace najdete v údržbě článek Závlaha trávníku...

Instalace automatických závlah
Trávníky a rostliny nedostávají z přírody vždy optimální množství vody, proto nezapomeňte na instalaci automatického zavlažování. Udržet svěží a krásnou zahradu bez automatického zavlažování je velmi obtížné a často nereálné. I když není zhotovení závlahového systému nijak obtížné a středně zručný kutil nebude mít s instalací zásadní problém, pro dokonalou funkci doporučuji kontaktovat specializovanou závlahařskou firmu s dobrými referencemi. Dodatečných nákladů např. za zazimování (vyfoukání celého vedení a trysek) se neobávejte, tuto údržbu svede každý provést sám za předpokladu zakoupení odpovídajícího kompresoru a zhotovení vstupu pro napojení hadice z něj a to nejlépe před ventilem uzavírajícím přívod vody k elekromagnetickým vetlilům.

Aplikace minerální výživy, hnojení trávníku
Trávník je jako jiná živá bytost, potřebuje nejen pít, ale i jíst. Dostatečná a vyvážená výživa je nedílnou součástí pravidelné péče o trávníky. Pravidelnost je na místě, neboť roční jednorázové hnojení trávníku (rychlerozpustnými, ale i dlouhodobými hnojivy) nemá žádný smysl. Výjimkou je dlouhodobé tzv. celoroční hnojivo značky Garden Boom, ale i toto hnojivo doporučuji zkombinovat s podzimním rychlerozpustným hnojivem viz. celoroční plány hnojení.  Trávníková hnojiva se tedy dělí na rychlerozpustná a dlouhodobá. Dlouhodobá dále dělíme na obalovaná neboli řízeně uvolňovaná a dlouze řetězená. I když se hnojiva skládají především z dusíku N, fosforu P a draslík K, toto dělení je dle způsobu uvolňování dusíku do vegetační vrstvy a délce trvání v ní (tím i době přístupnosti dusíku k rostlině trávníku).

Rychlerozpustná hnojiva - po zálivce se granule rozpouští do vegetační vrstvy. K rostlině jsou minerální látky přístupné v maximální míře po celou dobu, kdy je ve vegetační vrstvě dostatek vody. Doba působení v závislosti na vegetační vrstvě 3-5 týdnů.
Výhody: nízká pořizovací cena, živiny velmi rychle přístupné k rostlině, efekt hnojení je vidět již za čtyři dny od aplikace.
Nevýhody: nutnost přesného hnojení (rovnoměrnost a dávkování), při nedodržení maximální doporučené dávky hrozí poškození trávníku, nutnost vydatné zálivky po aplikaci, každoměsíční aplikace, nadměrné srážky snižují dobu působení - živiny se vyplaví do spodních vrstev.

Dlouhodobá hnojiva řízeně uvolňovaná (Fenix basic a premium, Garden Boom) - dusík se uvolňuje po dobu stanovenou druhem hnojiva (min. 2,5 měsíce) zálivkou v závislosti pouze na teplotě půdy.
Výhody: dlouhá doba působení, v kombinaci se závlahovým systémem pravidelné a dostatečné zásobení živinami, možné předávkování i o 100% bez výrazných ztrát kvality trávníku, jemná granulace vhodná pro husté trávníky, nadměrné srážky nesníží dobu působení.
Nevýhody: vyšší pořizovací náklady, efekt hnojení se projeví až po 10 dnech, bez závlahy a za chladného počasí se neuvolní dostatek živin, nevhodné pro trávníky využívané malými dětmi (nebezpečí pozření barevných granulí)

Dlouhodobá hnojiva dlouze řetězená (Fenix balanced) - po zálivce se granule rozpouští do vegetační vrstvy. K rostlině jsou minerální látky přístupné v maximální míře po celou dobu, kdy je ve vegetační vrstvě dostatek vody. Doba působení v závislosti na vegetační vrstvě 2,5-3 měsíců.
Výhody: dlouhá doba působení, živiny velmi rychle přístupné k rostlině, efekt hnojení je vidět již za čtyři dny od aplikace, možné mírné předávkování bez výrazných ztrát kvality trávníku, jemná granulace vhodná pro husté trávníky, k uvolnění živin není nutná pravidelná zálivka.
Nevýhody: vyšší pořizovací náklady

Dobře provedeným hnojením najdete správný poměr mezi kvalitou trávníku a produkcí biomasy. Přehnojování je nežádoucí, bez žádné výhody s ohledem na kvalitu trávníku a způsobuje jen ztráty především ve formě přílišného vzniku biomasy jako odpadu. Celoroční plány hnojení, podrobné vysvětlení druhů hnojiv a nové poznatky se zaměřením na trávníky najdete na www.travnikovahnojiva.cz

Při aplikaci především rychlerozpustných hnojiv klademe velký důraz na přesné a rovnoměrné dávkování, pro malé plochy je vhodná spotřebitelská sečka Profi Drop Spreader s nerezovým adaptérem, pro větší trávníkové plochy a pro profesionální používání je ideální přesná univerzální sečka Gandy 60, nebo sečka Gandy 90 .  Na velké trávníkové plochy bez stísněných míst je vhodné použít rozmetadla Spyker ve čtyřech kategoriích v závislosti na konstrukci rozmetadla a velikosti zásobníku. 

Vertikutace trávníku
Účelem vertikutace trávníku je snížit množství travní plsti - stařiny (prevence napadení trávníku infekčním onemocněním) a mechu v nadzemní vrstvě a prořezání vrchního kořenového systému. Dobře provedenou vertikutací se zvýší cirkulace vzduchu, rychlost průsaku vody a živin do vegetační vrstvy a zároveň se zvýší intenzita světla. Dobře provedenou vertikutací v kombinaci s rekonstrukcí s použitím rychlerostoucí travní směsi se dá do jisté míry regulovat napadení trávníku mělce kořenícími dvouděložnými a jednoděložnými plevely (především lipnice roční). Před vertikutací nezapomeneme na postupné snížení výšky listů na 3-4cm (vždy ale jen maximálně o 1/3 výšky listů), samozřejmostí je čistá sekačka s ostrým nožem, nebo vřetenem. Vertikutaci provádíme za předpokladu suché vegetační vrstvy a zásadně čistým! motorovým, nebo méně výkonným elektrickým strojem s noži (drátky jsou neúčinné!), vždy však jen do hloubky max. 4 mm. Vertitutaci provádějte bez koše a připravte si jemné „vějířové“ plastové hrábě, které budou redukovat tlak vyvíjený při hrabání. Nejprve si opatrně vertikutátorem obkroužíme trávníkovou plochu těsně u kraje (k okrajům trávníku se díky obrubníkům strojem nedostaneme, travní plsť odstraníme intenzivním hrabáním ručně). Potom vertikutátorem provádíme rovnoběžné dráhy. Uvolněnou travní plsť vyhrabáváme plastovými vějířovitými hráběmi kolmo na dráhy a odvezeme z trávníkové plochy. Při přímém pohledu na trávník nesmíme vidět suchou plsť, jen čisté rostliny a mírně zdrsněný povrch vegetační vrstvy. Jestli tomu tak není, provedeme křižnou vertikutaci, tzn. kolmo na předchozí dráhy. Uvolněnou stařinu opět kolmo na dráhy vyčešeme hráběmi a odstraníme z trávníkové plochy. Plochu následně vysajeme sekačkou, rozhodně nezapomeneme na zvednutí sekačky o jeden stupeň oproti výšce sekání před vertikutací.
Důležité! Vertikutaci nikdy neprovádějte v časných jarních měsících a její vhodnost zakomponujte do aplikací minerální výživy - viz. celoroční plány hnojení na www.travnikovahnojiva.cz. Nikdy! se nedejte ovlivnit zvuky strojů ze zahrad sousedů, s provedením vertikutace nepospíchejte. Trávník by měl být na vertikutaci připravený - po zimě několikrát sekaný s dostatkem minerální výživy a rozhodně musí být suchá vrchní část vegetační vrstvy. Vertikutaci můžete provést od konce dubna do konce září a to dle stavu zaplstění, nebo předchozích poškození infekčním onemocněním, suchem atd.

Podrobnější informace najdete na stránkách www.vertikutace.cz

Pískování trávníku
Pravidelné pískování trávníku patří mezi velmi důležitou a přitom opomíjenou součást údržby trávníku. Pískováním se odlehčuje půda a vegetační vrstva získává lepší schopnost absorbce vody a tím i živin nutných k životu rostlin trávníku. Intenzivním každoměsíčním pískováním se  dá napravit chybně zhotovená vegetační vrstva, která špatně absorbuje vodu, v které se rostliny trávníku tzv. dusí, roste na ni mech, nebo se tvoří řasy. Pískování se provádí pouze strojně, ruční pískování není efektivní. Je velmi důležité, aby použitý písek neobsahoval prach, zrnitost nesmí být menší než 0,3 mm. Ideálním řešením je křemičitý, nebo říční písek. Suchý křemičitý písek velmi dobře a přesně nanáší univerzální sečka Gandy 60, sečka Gandy 90. Na říční písek je ideální profesionální pískovačka. Pískování doporučuji zejména u utužených vegetačních vrstav provádět každý měsíc, minimálně dvakrát ročně a to nejlépe po provedené vertikutaci v množství 0,5 kg/m2.

Odplevelení trávníku selektivními herbicidy
Herbicid je pesticid, který se používá k likvidaci nežádoucích rostlin. Kladu velký důraz vyvarovat se záměny s totálním herbicidem, neboť následky záměny totálního herbicidu za selektivní bývají pro trávník fatální, nedají se zastavit a již v krátkém čase po aplikaci ani omezit.  Za plevel v trávníku je všeobecně považována jakákoli rostlina, kterou si v něm nepřeje. Plevele dělíme na 
jednoděložné (nejčastěji lipnice roční, ježatka kuří noha, kostřava rákosovitá, pýr plazivý) 
dvouděložné (pampeliška lékařská, mochna plazivá, ptačinec prostřední, sedmikráska obecná, jitrocel větší, kontryhel atd.)

V nově založených trávnících se můžeme setkat s dvouděložnými plevely, které mají velmi rychlý vývoj. Ošetření selektivním herbicidem je vhodné až po třetí seči. Velké množství plevele však z trávníku vymizí už pravidelnou sečí. Pro úspěšné odplevelení trávníku je důležitý výběr účinného selektivního herbicidu a způsob jeho aplikace na trávník. S profesionálního hlediska je dobré vyvarovat se aplikace nevýkonnými ručními postřikovači, neboť je nutné dodržet dávkování (v případě předávkovýní hrozí i poškození trávníku) zejména pak poměr selektivního herbicidu s ohledem na výměru trávníku. Řešením pro profesionály je Acuspray, což je přesný (dávkuje 4 litry na 100m2) bezmotorový profesionální postřikovač s jednoduchou a fyzicky nenáročnou obsluhou. Nejvhodnější dobou pro odplevelení trávníku jsou podvečerní hodiny, kdy je teplota vzduchu nižší, je předpoklad bezvětří a následného suchého počasí. NIKDY neaplikujte za teplot vyšších než 25 C!
Podrobnější informace najdete na stránkách www.selektivni-herbicidy.cz

Likvidace infekčního onemocnění trávníku - použití fungicidů
Okrasné a sportovní trávníky, jako směs několika druhů stejné čeledi většinou intenzivně ošetřovaná a mechanicky namáhaná, je napadána mnoha infekčními onemocněními většinou houbového původu. Při napadení trávníku infekční chorobou je důležité vždy zajistit rostlině co nejméně stresu a to proto, aby dokázala i za přítomnosti infekce dál vykonávat své životní funkce. Jako první krok by při napadení trávníku chorobou by mělo být zvýšení výšky sekání (s důslednou hygienou sekačky, včetně koše). Dále je důležité provést kontrolu závlahy, pro trávník není dobrá závlaha nízká, ale ani příliš vysoká. Pro úspěšnou léčbu identifikované choroby je výběr správného fungicidu (fungicidy se dělí na systémové) a způsob jeho aplikace na trávník. Zde je velmi nutné poměr fungicidu s ohledem na výměru trávníku a zároveň co nejpřesnější dávkování roztoku v množství 4 litrů na 100 m2. Tento poměr vytváří na listech rostlin trávníku jemné neskapávající kapky a tím je dán prostor k maximální absorbci roztoku rostlinou. 
Řešením pro profesionály je Acuspray , Acuspray Pro což jsou přesné (dávkuje 4 litry na 100m2) bezmotorové profesionální postřikovače s jednoduchou a fyzicky nenáročnou obsluhou. Nejvhodnější dobou pro aplikace fungicidů jsou podvečerní hodiny, kdy je teplota vzduchu nižší je předpoklad bezvětří a následného suchého počasí. NIKDY neaplikujte za teplot trávníku vyšších než 23 C! a naopak při použití systémového fungicidu musí být teploty vyšší než 10C! (a to i několik hodin po aplikaci)

Nejčastěji se vyskytující infekční onemocnění trávníku

 1. Sněžná světlorůžová plísňovitost trav (Monographella nivalis) Pink Snow mold ... podrobné informace...
 2. Sněžná šedobílá (tyfulová) plísňovitost trav (Typhula incarnata) Grey Snow mold ... podrobné informace...
 3. Červená nitkovatost trav (Laetisaria fuciformis) Red thread  ... podrobné informace...
 4. Čarodějná kruhovitost trávníku, neboli čarodějné kruhy (Marasmius oreades) Fairy rings ... podrobné informace...
 5. Antraknóza trávníku (Colletotrichum graminicola) Anthracnose ... podrobné informace...
 6. Pythiová spála trávníku (Pythium graminicola) Pythium Blight ... podrobné informace...
 7. Padlí trav (Blumeria graminis) Powdery mildew ... podrobné informace...
 8. Bronzově hnědá ohniskovost trávníku (Gaumannomyces graminis) Take-all patch ... podrobné informace...
 9. Hnědá ohniskovost trávníku (Rhizoctonia solani) Brown patch ... podrobné informace...
 10. Travní rzi (Puccinia spp.) Rust ... podrobné informace...
 11. Fusariová spála trávníku, neboli drobná plísňovitost trávníku (Fusarium spp.) Fusarium blight ... podrobné informace...
 12. Listové skvrnitosti (Drechslera spp.) Drechslera s. leaf spot ... podrobné informace...
 13. Suchá ohniskovost trávníku, local dry spots ... podrobné informace...
 14. Dolarová skvrnitost, neboli drobná kulatá ohniskovost trávníku (Sclerotinia homeocarpa) Dollar spot ... podrobné informace...
 15. Rýhovatá snětlivost trav (Ustilago striiformis) Leaf Smuts ... podrobné informace...
 16. Mykózy - Hlenky (Physarum spp.) Slime molds ... podrobné informace...

Neinfekční onemocnění trávníků

nejčastěji se jedná o

 1. řasy v trávníku (vláknité řasy a sinice) ... podrobné informace...
 2. mechy v trávníku ... podrobné informace...
 3. živočišné škůdce (Háďátka, hmyz, žížaly, krtci, hraboši a hryzci) ... podrobné informace...

Podrobnější informace najdete na stránkách www.chorobytravniku.cz, infekční a neinfekční onemocnění trávníku, léčba fungicidy a prevence...

Likvidace hryzců, hrabošů a krtků způsobujících škody nejen na trávníku

Hryzec, hraboš a krtek je zlým snem pro každého milovníka hezkého trávníku. Pracně vypěstovaný a udržovaný trávník je ze dne na den plný kopečků zeminy, skládající se z dokonale promíchaných vegetačních vrstev trávníku, který začne časem postupně sesedat. Dosud není vyvinuta žádná technologie, kterou by se vyhloubené chodby daly chybějícím materiálem opět vyplnit, a tak při včasném a důsledně neřešeném napadení plochy krtkem, hryzcem, nebo hrabošem v krátké době dochází k znehodnocení trávníku ať golfového, nebo fotbalového hřiště tak i jinak u intenzivně udržovaných trávníků zahrad a parků. Navíc mohou z ničeho nic usychat keře, kterým se dosud výborně dařilo, nebo je zřejmé, že zasazené květinové záhony nejen nevykvetou, ale vůbec nevyrostou.
Je dobré vědět, že elektronické odpuzovače na hraboše hryzce a krtky příliš neúčinkují. Pro zamezení jejich výskytu formou likvidace v souladu s týracím  zákonem č. 246/1992 Sb. se stává aplikace oxidu uhelnatého v kombinaci s oxidem uhličitým tou nejvhodnější a zároveň nejúčinnější metodou. 
Proto byl pro hubení hryzců, hrabošů a krtků způsobujících škody nejen  na trávnících vyvinut lehký, ale výkonný stroj Mauki produkující právě oxid uhličitý v kombinaci s oxidem uhelnatým. Motor vyvíjí tak vysoký tlak, že tento kouř je v chodbách rychle rozmístěn a vytlačí ze systému chodeb kyslík. Škůdci nemají žádnou naději uniknout. Během sekund budou jejich dýchací cesty ochromené. To vede k velmi rychlé a bezbolestné smrti. ...více informací najdete v článku Likvidace hryzců, hrabošů a krtků...

www.mauki.cz

 


krtek pro levý blok.jpg

Krtek, hryzec, hraboš?

víme jak na ně!

Mauki      

      MAUKI - oficiální distributor pro ČR 
 

Oficiální distributor
pro ČR


Celoroční plány hnojení trávníků

www.hnojenitravniku.cz


Chcete se naučit jak správně založit a udržovat trávníky?


Novinky:


Zavlažovací vaky na stromy


E-shop:

nejprodávanější zboží


Doporučujeme


Rozšířená nabídka:Webové stránky


Mauki.jpg

www.mauki.sk

informácie pre zákazníkov
zo Slovenska


celoroční plány.jpg

trávníková hnojiva.jpg

travníkář.jpg


Garden Diamond.jpg

netkané a tkané textilie.jpg

choroby trávníku.JPG

selektivní herbicidy.jpg


techneat.jpg

Spyker.jpg

plastové obrubníky.JPG

vertikuace.jpg

garden-boom.jpg 


Partnerské weby


jednorázová prostěradla.jpg

masáže.jpg


kosmetika.jpg