Výsev

Základní informace a doporučení k technice výsevu


Budoucí trávníková plocha po výsevu travní směsí profesionální ručně vedenou sečkou Gandy 60. Pro výsev (nebo hnojení) bez vad je nutné správné přeložení kol pro napojení travní směsi padající z dávkovačeVýsev je rovnoměrné rozložení travní směsi (… více o travních směsích) na dokonale rovný povrch pokrytý tenkou, ale kompaktní vrstvou bezplevelného trávníkového substrátu (…více v odstavci „příprava plochy před výsevem travní směsí)

 • v různých gramážích nastavitelných na sečce prostřednictvím kalibrace a to v závislosti na druhu travní směsi (každý trávníkový druh má jinou velikost semen a požadavek na optimální množství semen v gramech na m2)
 • na době provedení výsevu s ohledem na teplotu ovlivňující rychlost klíčení
 • a v období bohatém na dostatek srážek. 

Univerzální přesná sečka Gandy 60. Pro svou velikost je vhodná i do stísněných prostor. Přesně aplikuje všechny druhy granulovaných hnojiv, travní směsi a suchý písek. Tolerance přesnosti nanášení je 1g/m2!Výsev travní směsi se z důvodu rovnoměrnosti aplikuje přesnou secí technikou, schopnou kalibrace. Pouze na velmi malých plochách do 100 m2 můžete travní směs „rozhodit“ ručně tak, že si plochu rozdělíte do pravidelných sekcí, travní směs si na tyto jednotlivé sekce odvážíte a set budete postupně. Tento způsob je poměrně zdlouhavý a pracný, ale zamezíte momentu překvapení, kdy byste v polovině plochy zjistili, že všechna travní směs určená na celou plochu je již spotřebovaná, nebo naopak, že budete muset zbytek travní směsi opět ještě jednou rovnoměrně rozmisťovat. Na výsev trávníku větších výměr použijte raději služeb profesionálních realizátorů. Profesionální firmy zakládající trávníky by měly disponovat přesnými kalibrace schopnými sečkami. Kalibraci sečky si nechte těsně před výsevem předvést (vždy dvakrát s téměř stejným výsledkem pro vyloučení chyby), jen tak budete vědět jakou gramáž má vámi placený výsev a zároveň se podle spotřebované travní směsi dozvíte jakou výměru má Vaše trávníková plocha. Přesná sečka Gandy pracuje na 10m2 s tolerancí chyby 1- max. 2 g/m2. Jestliže profesionální realizační firma ale z jakéhokoli důvodu tuto přesnou techniku nevlastní, vřele doporučuji jim zakázku nesvěřovat, neboť bez přesného výsevku travní směsi (a samozřejmě později i aplikace minerální výživy) nebude výsledek dle Vašich představ. 
Jednoduchá kalibrační pánvička velmi přesné profesionální sečky Gandy 60

Netolerancí základního strojního vybavení a samozřejmě znalostí profesionálních realizačních firem předejdete Vašemu obrovskému zklamaní a rozhořčení při žalostném pohledu na holé, v horším případě zaplevelené místo, kde již touto dobou měla být vytoužená kompaktní trávníková plocha. Vyjímkou ručních rozhozů jsou samozřejmě stísněné plochy, těžko přístupná místa, nebo prudké svahy.
Dobré profesionální firmy by měly být schopny před výsevem a samozřejmě před Vámi provést kalibraci sečky (nejméně dvakrát se stejným výsledkem) a na přesné váze ukázat jaký výsevek v g/m2 chtějí na vaší budoucí trávníkové ploše aplikovat.
Trávník zahrady rodinného domu předaný profesionální realizační firmou. I v tomto případě bude muset majitel investici zopakovat, kultivace byla provedena lehkým kultivátorem bez písku, plocha byla velmi špatně srovnána, výsev byl proveden v neznámém množství přímo do těžké půdy, před výsevem nebyla provedena důkladná likvidace plevelů. Při poradenství se bohužel často setkávám s podobným výsledkem.Podobně by se měly chovat i v budoucnu při údržbě trávníku, kdy máte jako investor právo vědět, jakým hnojivem (typ a složení) byla aplikovaná minerální výživa a především v jaké dávce! Tímto způsobem se majitel dozví, jakou výměrou trávníku vlastně disponuje a to s velkou přesností. A tento údaj je nezbytný v další údržbě trávníků, zejména pro následné aplikace selektivních herbicidů a případně i jiných pesticidních látek. 
Rozhodně nezapomeňte na níže uvedené vmačnutí (hutnícím válcem), nebo překrytí (rozrovnávacím válcem) travní směsi do trávníkového substrátu (trávníkový substrát pytlovaný, trávníkový substrát balený BIG BAL, trávníkový substrát volně ložený). Více v článku Vmačknutí nebo překrytí travní směsi po provedeném výsevu je zcela nezbytné!!!

V případě zájmu o zapůjčení přesné sečky Gandy 60 telefonicky sdělíme podmínky 777 606065

Detail vzhledu "trávníku a zeminy" u předchozího obrázku...

Travní směsi a aplikační technika v e-shopu

Máte další otázky k výběru travní směsi z našeho e-shopu? Rádi vám je zodpovíme na tel. 777 606065

Výsevy a dosevy – doporučení k postupu provedení

Setí travních směsí je možné během celé vegetační doby trávníku.

 • Jarní výsev – s jarním výsevem nepospíchejte a proveďte ho za předpokladu teplejšího počasí a to od dubna do května. Výsev v tomto období má maximální předpoklady pro založení kvalitního drnu. Riziko tohoto termínu, zejména není-li v suchém období zajištěna doplňková závlaha, spočívá v nebezpečí úhynu výběžkatých druhů trav v kritickém období vzcházení a v prořídnutí hustoty drnu při krátkodobém působení vysokých teplot (horko a sucho). Po výsevu standardních směsí pro trávníky zahrad v gramáži 30-35 g/m2 aplikujte hnojivo s vysokým obsahem fosforu (pro rozvoj kořenového systému) a to současně s výsevem, nebo lépe14 dnů po něm. Z rychlerozpustných hnojiv bych doporučil NPK 15-15-15 v dávce 30-35g/m2. Vzhledem obsahu dusíku a draslíku v tomto hnojivu aplikujte další minerální výživu na konci třetího týdne po aplikaci – nejlépe v souladu s celoročním plánem hnojení. Z dlouhodobých řízeně uvolňovaných hnojiv použijte 20 kg balení Fenix Premium Pre-seed, nebo 15 kg balení Garden-Boom Pre-seed obě hnojiva v dávce 35-40g/m2.
  Při jarním dosevu můžete z rychlerozpustných hnojiv použít MLD Excellent Plus v dávce 25g/m2, nebo Jarní Profi trávníkové hnojivo special v dávce 30g/m2. nebo použijte dlouhodobé hnojivo vhodné pro jarní období -  pomalu působící nebo dlouhodobé řízeně uvolňované. Typ hnojiva a jeho dávku určuje vybraný celoroční plán. Po nahnojení nezapomeňte na zálivku a to v množství a technice zabraňující splavování nebo strhávání rovnoměrně naseté travní směsi z povrchu půdy.
 • Letní výsev - v měsíci červnu, červenci a srpnu je výsev z hlediska vysokých teplot a nedostatku srážek rizikový a nezbytnou podmínkou ke zdárnému výsledku jsou pravidelné doplňkové závlahy s vysokou četností mnohdy převyšující i sedm závlahových cyklů. Z důvodu pravděpodobné mortality naseté travní směsi zaschnutím nově vzklíčených rostlinek, doporučuji zvýšit výsevek (směsi pro trávníky zahrad až na 40g/m2). Z minerální výživy aplikujte rychlerozpustné hnojivo NPK 15-15-15 v dávce 25-30g/m2 a to současně s výsevem, nebo lépe 14 dnů po něm. Vzhledem obsahu dusíku a draslíku v tomto hnojivu aplikujte další minerální výživu na konci třetího týdne po aplikaci – nejlépe v souladu s celoročním plánem hnojení. Z dlouhodobých řízeně uvolňovaných hnojiv po výsevu použijte 20 kg balení Fenix Premium Pre-seed, nebo 15kg balení Garden-Boom Pre-seed obě hnojiva v dávce 35-40 g/m2. Po hnojení nezapomeňte na zálivku , která svou intenzitou nenaruší pravidelnost výsevu.
  Při dosevu použijte hnojivo vhodné pro toto období, typ hnojiva - rychlerozpustné, dlouhodobé řízeně uvolňované, nebo dlouhodobé pomalu působící . Typ hnojiva a jeho dávku určuje vybraný celoroční plán.
 • Výsev v pozdním letním nebo v časném podzimním období – v posledních letech vzhledem k vývoji teplot dochází z kraje září podobně jako v pozdních jarních měsících ke zvýšení růstové intenzity nadzemní části rostlin, k silnějšímu zakořenění a tím i k rychlému zapojení nově vzklíčených rostlin. V kombinaci s četnými přeháňkami považuji toto období za nejvhodnější dobu v založení trávníků. S klesající teplotou v pozdější době se prodlužuje doba klíčivosti travní směsi a tím i dostatečného zapojení nutné pro získání odolnosti proti chorobám. Při výsevech travních směsí určených pro trávníky zahrad aplikujte 30-35g/m2. Z rychlerozpustných trávníkových hnojiv aplikujte hnojivo NPK 15-15-15 v dávce 30-35g/m2 a to současně s výsevem, nebo lépe 14 dnů po něm.  Po třech týdnech aplikujte další hnojivo nejlépe v souladu s celoročním plánem. Z dlouhodobých řízeně uvolňovaných hnojiv po výsevu použijte 20 kg balení Fenix Premium Pre-seed, nebo 15kg balení Garden-Boom Pre-seed obě hnojiva v dávce 35-40 g/m2. Po hnojení nezapomeňte na jemnou zálivku imitující déšť.
 • Při dosevu použijte hnojivo vhodné pro toto období, typ hnojiva - rychlerozpustné, dlouhodobé řízeně uvolňované, nebo dlouhodobé pomalu působící . Typ hnojiva a jeho dávku určuje vybraný celoroční plán.

Od poloviny října již založení trávníku výsevem neprovádějte a to včetně dosevu!

Teplota je rozhodující pro vzklíčení trávníkových rostlin a to jak při založení, tak i pro renovaci trávníku

Vmačknutí nebo překrytí travní směsi bezplevelným substrátem po provedeném výsevu je zcela nezbytné!!!

a provádí se válcem o hmotnosti max. 80 kg. Za ideální považuji plechový válec jehož hmotnost můžete regulovat množstvím napuštěné vody. Přitlačením je dosaženo vazby mezi semenem a vegetačním substrátem, tím je zajištěna dobrá kapilární vzlínavost vody a jejího příjmu semenem a tím samozřejmě dochází k urychlení klíčení a vzcházení rostlin. Válcování je nutno provést za příznivých vlhkostních poměrů bez nebezpečí vytváření hlubších pojezdových rýh. Dále je dobré zabránit narušení rovnoměrnosti výsevu tím, že vpravení travní směsi bude prováděno v době, kdy se substrát včetně naseté směsi na hutnící válec nebude lepit. V sušších podmínkách, dojde-li vlivem předchozích dešťových srážek k „nakypření“ povrchové části vegetačního profilu a je-li porost v počáteční fázi vzcházení, je vhodné citlivě provést opakované utužení lehkým válcem.

Dokonalejší a vhodnější metodou, než vmačknutí travní směsi do substrátu, je její překrytí. Aby nedošlo k narušení rovnoměrnosti výsevu a zároveň aby byla překrývající vrstva o konstantní tloušťce byl vyvinut speciální rozrovnávací válec, který otáčením po svém obvodu vyrobeném z odolného tahokovu trávníkový substrát stejnoměrně aplikuje. Tento způsob je velmi rychlý a úsporný. V případě použití bezplevelného trávníkového substrátu v našem sortimentu, který samozřejmě doporučujeme, dokáže tento rozrovnávací válec rozložit Trávníkový substrát 50 litrů na plochu až 15m2 v závislosti na vlhkosti substrátu.


E-shop, rozrovnávací válec


Chybně prováděnou zálivkou můžete i jinak dobře založený trávník znehodnotit

Vzcházející rostlinky vyžadují dostatečné provlhčení substrátu v pozdější době až do hloubky cca 60 mm vegetační vrstvy. U nově založených trávníků je velmi důležitá aplikace menších dávek doplňkové závlahy v kratších intervalech (ve vysokých teplotách i víc jak 5x denně) a to i za horkého slunečního svitu. Rizika při neodborném způsobu aplikace závlahy spočívají v nebezpečí vyplavení vysetých semen (při přímé závlaze proudem např. hadicí). 
Další riziko vyplývá v opoždění závlahové dávky v období horka, kdy slabá kořenová soustava nestačí, resp. nemá k dispozici vodu, k jejíž ztrátě došlo vlivem vysokého výparu z rostlin a vegetační vrstvy. Tím dochází k mortalitě (odumření) mladých rostlinek.


Založení trávníku výsevem na svazích – doplnění doporučení

před položením kůrového mulče pohled Dle našich zkušeností je dobré při výsevu, nebo i nadměrných dosevů větších trávníkových ploch na svazích tuto nasetou a již uválcovanou, nebo rozrovnávacím válcem překrytou plochu stabilizovat 40 % rašlovým úpletem ( 40 % rašlový úplet v různých šířkách v e-shopu) ukotveným k půdě ocelovými skobami delšími (30 cm ocelové skoby v eshopu), nebo kratšími (15 cm ocelové skoby v eshopu) v závislosti na typu půdy. Tím zabráníte při nadměrných srážkách splavování nejen travní směsi se substrátem, ale mnohdy i horní vegetační vrstvy. Předejdete situaci, kdy vaše investice vložená do rovnání horních vegetačních vrstev půdy, investice do trávníkového substrátu, travní směsi, hnojiva, vody a času při dosavadní opatrné doplňkové zálivce skončí po prudkém dešti na níže situovaném sousedním pozemku, nebo v lepším případě v okrasném záhonu. Položený rašlový úplet nechte na svahu až do té doby, než rostlinky trávníku budou schopny svými kořeny substrát „podržet“, ale jen do té doby než začnou odnožovat. Stabilizační rašlový 40% úplet opatrně sundejte už před první sečí.


 E-shop – 40% rašlový úlet, kotvící prvky