Kvetoucí louka - využití extenzivnějších travních druhů v parcích, v zahradách rodinných domů a na zelených plochách průmyslových objektů

Kvetoucí louky v e-shopu

Konec září - stav těsně před výsevemTrávníky představují významný podíl plochy okrasných zahrad a veřejné zeleně. K dosažení a udržení jejich požadovaných vlastností je nutný vhodný výběr travních druhů použitých ve směsích a samozřejmě důsledně prováděná údržba, která se stává s narůstající výměrou trávníku časově náročnější. A to je hlavní důvod, proč majitelé větších rodinných zahrad se čím dál častěji odklánějí od intenzivních trávníkových ploch k extenzivnějšímu charakteru trav k tzv. kvetoucím loukám. Složením se jedná o luční porost s kvetoucími bylinami. Kromě těchto dvouděložných druhů, které jsou v kvetoucích loukách zastoupeny cca. v 10-20 % je spektrum složení rozšířeno i o druhy trav, které se uplatňují v intenzivních trávnících. Extenzivní údržbou však není myšleno to, že rostliny kvetoucí louky od svého vzrůstu žijí svým vlastním životem. Aby se zachovalo jejich správné složení a poměr mezi travinami a kvetoucími bylinami, doporučujeme provádět každoroční jarní hnojení, v případě horkých letní dní občasnou vydatnou zálivku, provést jarní a před podzimní seč s vhodným načasováním, ale stejně jako v mnoha jiných oblastech je důležitý začátek:

  • Výsev travní směsi 10 g/m2úprava vegetační vrstvy před výsevem
  • provést přesný výsev s gramáží v závislosti na závlaze a ročním období
  • vmačknutí válcem, nebo převrstvení rozrovnávacím válcem nasetou směs bezplevelným trávníkovým substrátem a následné nahnojení 

Travní směs Kvetoucí louka vyséváme vždy do čisté půdy, rozhodně nevysévejte do stávajícího trávníku. Pokud je záměrem trávník změnit na Květnatou louku, je nutné postupovat stejným způsobem jako při založení nového trávníku.

Příprava vegetační vrstvy před výsevem směsi Kvetoucí louka

Kvalita půdního profilu tzv. vegetační vrstva výsev pro extenzivní směsi není zdaleka tak náročná jako při založení okrasného intenzivně udržovaného trávníku. Je vhodné z plochy průběžně odstraňovat všechny větší organické a anorganické předměty a je vhodné plochu dostatečně zbavit veškerých plevelů jednoděložných i dvouděložných. Extenzivní směsi se skládají z rostlin jak jednoděložných (travní druhy), tak dvouděložných (kvetoucí byliny) a tudíž jsou následné aplikace selektivními herbicidy vyloučeny.
Nasetou travní směs nezapomeňte zapravit do zeminy. nebo substrátu válcemJe vhodné, aby vrchní vrstva nebyla čistě hlinitá, nebo jílovitá, měla by být alespoň do několika cm schopna absorbovat z povrchu vodu a odvádět ji do spodních vrstev. To je důležité pro zabránění splavování nasetých travních semen při přírodní nebo i umělé zálivce. Stávající plochu můžete buď propískovat pomocí trávníkového zakladače do hloubky cca. 5cm, tzn. plošně převrstvěte 2-3 cm vrstvou písku stávající zeminu a zadní válec trávníkového zakladače nastavte na výšku 6 cm (více o kultivaci trávníkovým zakladačem), nebo celou plochu převrstvěte již propískovanou zeminou v tloušťce 4-5 cm. Po jedné i druhé variantě je vhodné počkat 2-3 týdny na případný vzrůst plevelů a provést totálním herbicidem jejich likvidaci.

Výsev směsi Kvetoucí louka a následné opatření podporující rovnoměrný vzrůst a rychlé zapojení rostlin

Přesný výsev směsi Kvetoucí louka je bez odpovídající techniky velmi obtížný. V ideálních podmínkách pro vzrůst rostlin je totiž ideální výsevek od 10g/m2 a dodržet jeho rovnoměrnost bez použití přesných kalibrovatelných seček je nereálné. Množství výsevku g/m2 může stoupat s teplejším obdobím a úbytkem dešťových srážek. Je ale důležité, aby rychle rostoucí rostliny trav prostorově umožnily i vzrůst bylin, proto bych nedoporučil více než dvojnásobek doporučovaného výsevu a to pouze v době nepříznivého období pro vzklíčení a vzrůst rostlin. Před výsevem je nutné provést kalibraci sečky a opakovaně ověřit aplikované množství.

Stav po 14 dnech od výsevu (polovina listopadu)

Druhá polovina dubna

Velikost rostlin Kvetoucí louky na začátku května

Kvetoucí louka na konci května

Stav na začátku červnaLouka plná kvetoucích bylin na konci červnaPřesné sečky Gandy 60, Gandy 90, Spyker P70,  dokáží naset travní směs Kvetoucí louka v 10g/m2 v toleranci 1g/m2. Po provedeném výsevu bych doporučil překrytí celé naseté plochy tenkou vrstvou bezplevelného substrátu. K tomu se používá speciální rozrovnávací válec, který rychle a ve velmi tenké vrstvě substrát rovnoměrně rozloží bez poškození rovnoměrnosti naseté směsi. Při ručním roztahování totiž vzniká nebezpečí narušení rovnoměrnosti výsevu, který může substrát i za předpokladu maximální opatrnosti s sebou shrnout. Do této tenké vrstvy substrátu (aplikace bude rovnoměrná, neboť na substrátu bude hnojivo dostatečně viditelné) rovnoměrně nejlépe opět zkalibrovanou sečkou rozložte trávníkové hnojivo s vyšším obsahem P (a to ihned po výsevu, nebo lépe 14 dnů po něm) pro rychlý a optimální rozvoj kořenového systému nasetých rostlin. Vše do kříže uhutněte válcem o hmotnosti do 80 kg. Nasetou směs není nutné okamžitě zavlažit, ale po jejím kontaktu s první vodou provádějte její kontrolu a v případě potřeby nahrazujte dešťové srážky umělou závlahou. Je dobré znát, že zaschnutím klíčku dochází k odumření budoucí rostliny a tím k narušení rovnoměrnosti celého výsevu. Za ideálních podmínek se do dvou měsíců z naseté plochy postupně stává louka plná všemi barvami hrajících květů.


Komponenety pro založení kvetoucí louky v e-shopu

V případě zájmu o zapůjčení přesné sečky Gandy 60 telefonicky sdělíme podmínky 777 60606


Následná údržba vzrostlé kvetoucí louky

Tato oblast není pro zachování složení naseté louky zdaleka jednoduchá, už jen jedna ve špatný čas provedená seč může podpořit trávníkové rostliny na úkor kvetoucích bylin a tím připravit louku o spoustu očekávaných květů. Sekejte na konstantní výšku cca. 10 cm, ideální je výkonná strunové sekačka. Seč by měla proběhnout minimálně dvakrát do roka. Jarní a podzimní. Na jaře je ideální doba seče ke konci května, kdy tráva už vyrostla, ale stále se ještě nevysemenila. V té době rostliny trav nejvíce omezíme a vzniklý prostor na louce se uvolní pro byliny, které kvetou později. Louka do šesti týdnů opět obroste a vykvete. Pro podporu růstu a květenství rostlin je dobré v jarních měsících nahnojit jarním rychlerozpustným hnojivem - hnojivem s dominancí dusíku. Z kraje podzimu se pak provádí druhá seč a to až po dozrání semen bylin. Vzniklá biomasa se po jarní i podzimní seči odstraňuje, ale po podzimní seči se může sušením a tím i pravidelným obracením podpořit vysemenění kvetoucích rostlin.
Na údržbu kvetoucí louky existují i další doporučení, jedním z nich je jarní seč provádět podobně jako na podzim, vzniklou hmotu neodstraňovat a až později a sušením a tím pravidelným obracením posekané louky podpořit vysemenění kvetoucích rostlin.