OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvod » Údržba trávníků » Údržba

 Chcete se naučit jak správně založit a udržovat trávníky? Proškolíme profesionály i uživatele.

Údržba trávníků

Sekání trávníku


Bez stále ostrého nože nikdy nedocílíte dokonalého výsledkuJednou z důležitých podmínek k dosažení zdravého, vždy zeleného a hustého trávníku je používání kvalitní a vhodné (s ohledem na výměru trávníkové plochy) rotační, nebo vřetenové sekačky s důkladným sběrem travní hmoty. Nůž u rotační sekačky (bruste na úhel 30 -40 stupňů a to vždy zezhora dolů), nebo vřeteno u vřetenové sekačky je nutné mít vždy velmi ostré, v opačném případě konce useknuté trávy se roztřepí a zaschnou. Tím se trávník dostává do tzv. stresu, díky zaschlým koncům "zbělá", povrch 
Hustota a barva trávníku závisí i na pravidelné seči změní barvu z tmavě zelené na světle zeleno-béžovou a budí dojem trávníku trpícího suchem, nedostatkem minerální výživy nebo v počátečním stavu napadení infekčním onemocněním. Trávník sekejte jen když je suchý a vždy jen o max.1/3 celkové výšce listů trávníku. Při snižování výšky přerostlého trávníku snižujte výšku listů sečí každý druhý den, ale vždy max. o 1/3 výšky listů a nejlépe za předpokladu dostatku minerální výživy a závlahy. Při seči se vyvarujte nasávání pevných částic (mulčovací Pro dokonalý vzhled trávníku je nutná seč maximálně jen o 1/3 výšky listůkůry, větviček aj.), dochází k okamžitému ztupení nožů, nebo vřetena. Jestliže omylem nůž zachytí např. kámen, okamžitě přerušte seč, proveďte kontrolu nože a poškození nože vzniklé úderem na pevný předmět přebrušte. Při seči nespěchejte, sekejte pomalu, rychlou chůzí za sekačkou čas sice ušetříte, ale s výsledkem sekání a následným vzhledem trávníku spokojeni nebudete. Nikdy nesekejte za vyšších teplot než 25 stupňů, i s ostrým nožem dojde k přinejmenším k zaschnutí konců listů. V době vyšších Postupné sesekávání přerostlého trávníku bez vizuálního úbytku dosáhnete pouze za předpokladu dodržení všech zásad seče, včetně zabezpečení dostatku minerální výživy trávníkuletních teplot zvyšte výšku střihu listů i o několik cm, trávníkům které nemají automatické zavlažování prospěje výška listů i 8-10 cm. Nemožnost vyššího zvýšení výšky střihu listů je bohužel největším handicapem vřetenových sekaček. 
Sekačka by měla být v kondici i po motorické stránce, důležité jsou dostatečné otáčky nože, především v návaznosti na pojezd. Sekačku pokud možno používejte jen na svůj trávník, výrazně tím omezíte riziko napadení chorobami trávníku předchozího uživatele. Sekačku i koš po seči  vždy od trávní hmoty důkladně očistěte, pokud Takto vypadá nevymytá sekačka již druhý den po sekání mokrého trávníku. Pravidelnou hygienou sekačky provádíte nejen jednu z mnoha prevencí před vznikem infekčních chorob trávníkových rostlin, ale také zabezpečíte dokonalejší sběr odstřižků trávníku.je to možné i tekoucí vodou. PHM nalévejte do sekačky mimo trávník, v případě úniku paliva riskujete závažné poškození zasaženého místa.

... více informací najdete v článku sekání trávníku

Sekání trávníkového koberce

První sekání by mělo proběhnout po 8-14 dnech od pokládky a to velmi opatrně. Na požadovanou výšku se trávník seče postupně a s odstupem času. Maximální zkrácení trávníku při seči by mělo být o 1/3 výšky listů rostlin trávníku. V případě postupného snižování výšky seče (přerostlý trávník)  je vhodné sekat každý druhý den.
Nutností je sekání za sucha kvalitní čistou (vymytou) sekačkou s ostrým vřetenem, nebo nožem, dále je nutné důsledně dodržovat hygienu trávníku - posekanou hmotu co nejlépe sbírat, aby se omezilo plstnatění trávníku (čistit sběrný koš).

Ořez okraje trávníku

Součástí vzorné úpravy trávníku jsou i čisté a ostré linie u obrubníků. Ořez trávníku zakončeném plastovým obrubníkem je nutné provést ručně, nejlépe nůžkami (nůžky na trávník v eshopu) u značně přerostlého trávníku i ostrým nožem. Trávníky uzavřené v kamenných, nebo betonových obrubnících se velmi rychle a přitom perfektně ořezávají lehkým ořezávacím strojem. Celkový výsledek práce po ořezu okrajů působí pečlivým a dokonalým dojmem.

 Ořez okraje trávníku ořezávačem SE-101Ořezávačem SE-101 ořezaný a vyčištěný okraj trávníku.B) Okraje trávníku po vyčištěníB) Ořezaný okraj trávníku ořezávačem SE-101A) Ostrá hrana trávníku a čistý obrubník po zametení zbytků ořezaného trávníkuA) Trávník po projetí ořezávačem okrajů

 1x1

 

Závlaha trávníku

Voda je základ života. A trávník je jako živý tvor, potřebuje jíst a pít.

Trávník je jako živý tvor, potřebuje jíst a pít Vysoké nároky na vodu vyplývají u trávníků zejména díky jeho vysokému transpirančnímu koeficientu o hodnotě až 800 litrů vody (množství vody potřebné k tvorbě 1kg sušiny nadzemní fytomasy). Dále pak trávník potřebuje dostatek vody díky vysoké evapotranspiraci (odpařování vody) v rozmezí 2-6 litrů na 1m2 denně.

 

Kdy je potřeba trávník zavlažovat? Zavlažování trávníku automatickým závlahovým systémem Gardena
Praktická rada zní, že nejvhodnější dobou zavlažování je když trávník začíná uvadat. Za předpokladu intenzivního udržování (dostatek minerální výživy, absence chorob atd.) uvadání poznáte tím, že se stopy vytvořené slehlými listy po chůzi po trávníku nevracejí zpět tak, jak jste zvyklí. Přílišné uvadání poznáte "černáním"vršků listů, nejlépe je vidět při nízkém pohledu - pod nízkým  Přílišné uvadání trávníku poznáte "černáním"vršků listů. V tomto stavu je nutná okamžitá a vydatná zálivkaúhlem. Tento stav značně závisí na druhovém složení trávníku, výšce seče, obsahu písku ve vegetační vrstvě a hlavně na teplotě vzduchu. Při teplotě vzduchu pod 20 C 1m2 trávníku spotřebuje 1-2 litry vody, při teplotě vzduchu 30 C 4-6 litrů vody a při teplotě vzduchu přesahující 35 C trávník spotřebuje víc jak 7 litrů vody na m2. Množství závlahy a její četnost je závislá rovněž na stáří trávníku. 

Výsev, nebo nadprůměrný dosev 
je nutné po dobu prvního měsíce zavlažovat v krátkých intervalech s menší dávkou tak, aby se udržovala stálá vlhkost horní vegetační vrstvy a aplikovaná voda měla možnost s i ohledem na hydrofobitu půdy, nebo substrátu vsáknout. Nadbytek vody v tomto případě
zapříčiní vytváření menších vodních ploch, které přemístí nasetou travní směs, což povede k nežádoucímu nerovnoměrnému vzrůstu rostlin. Dle našich zkušeností je dobré při výsevu, nebo i dosetí větších ploch trávníku na
svazích tuto  nasetou a uválcovanou plochu ( lehkým válcem 50-80 kg) stabilizovat 40% rašlovým úpletem ukotveným k
půdě ocelovými skobami. Tím zabráníte při nadměrných srážkách splavování nejen travní směsi, ale i horní vegetační vrstvy. Předejdete situaci, kdy vaše investice vložená do rovnání horních vegetačních vrstev půdy, investice do trávníkového substrátu, travní směsi, hnojiva, vody a času při dosavadní opatrné doplňkové zálivce skončí po prudkém dešti na níže situovaném pozemku vašeho souseda.

Stabilizace výsevu a horní vegetační vrstvy na svahu 30% rašlovým úpletem

Nově položený trávníkový koberec - první den po položení

Nově položený trávníkový koberec
se musí okamžitě po pokládce zavlažit dávkou 15-20 litrů na 1m2 a tuto zálivku opakovat už v menších dávkách ( řádně zavlažený koberec začíná po opatrném nášlapu „čvachtat“) 1-3x denně v závislosti na počasí a to po dobu dvou týdnů. Po této době můžete přejít na jednodenní důkladnou zálivku nejlépe v časných ranních hodinách a po měsíci přejděte na zálivkový režim vzrostlého trávníku.

Vzrostlý, dostatečně zapojený trávník Nezapomeňte, že i podzimní počasí může být suché, závlaha trávníku na konci října
potřebuje nepravidelnou, ale vydatnou zálivku v dávce 20-25 litrů na 1m2. Tato nepravidelná zálivka prováděná v přibližně týdenních intervalech v závislosti na teplotě vzduchu prospívá tvorbě hluboké kořenové soustavy trávníku. Množství vody při zálivce má zajistit pouze nasycení vegetační vrstvy trávníku. Přílišná zálivka zapříčiní odtok vody zemním drenážním systémem a tím i vyplavováním živin do spodních vrstev mimo dosah kořenů rostlin trávníku.
U extenzivně zavlažovaných ploch dochází za horkého počasí v době sucha k rychlé mortalitě rostlin bez možností rychlé regenerace. Po návratu teplot a srážek do normálu je nutné provést vertikutaci a dosetíInterval mezi jednotlivými dávkami závlah je samozřejmě závislý k teplotě vzduchu. Při extrémním horku je dobré dodat trávníku dostatečné množství vody jednou denně, při teplotách okolo 30 C je možné interval závlahy prodloužit na tři dny, při teplotě 20-25 C zavlažujte jednou týdně a když je teplota pod 20 C, interval zálivky prodlužte až na 10 dní.


Častější závlaha i při menším množství vody vede k:Trávník napadený kornatkou travní

 • nežádoucímu mělkému zakořenění rostlin trávníku
 • rozvoji mělce kořenících plevelnatých travních druhů např. lipnice roční
 • zvýšení vlhkosti travní plsti (stařiny) a tím napomáhá rozvoji houbových chorob trávníku v letním období např. kornatce travní.

Trávník napadený letní fuzariózou, mezi preventivní opatření především patří nezavlažovat trávník ve večerních hodináchNejvhodnější dobou zavlažování z hlediska účinnosti jsou časné ranní hodiny.
V této době je totiž nejmenší rozdíl teploty závlahové vody a rostlin, tím dochází k omezení neproduktivního výparu. Při zavlažování za vysokých teplot dochází nejen až k 50% výparu závlahové vody, ale chladná závlahová voda může trávníku způsobit teplotní šok, který vede k jeho poškození. Vyvarujte se nastavení závlah na mnohačetné večerní zavlažování. Tato metoda závlah vytváří ideální prostředí pro vznik infekčních chorob trávníku (...více informací)

Automatické závlahy, instalace svépomocí se 40-50% úsporou

Bez automatických závlah je udržení trávníku v dobré kondici velmi obtížné a bez pomoci přenosných postřikovačů (které závlahovou vodu rovnoměrně rozmístí do kruhů, čtverců a obdélníků) téměř nereálné. Ruční zavlažování trávníku je nejen velmi náročné na čas při vší snaze je nerovnoměrné s možností chyby nezavlaženého úseku. A tato chyba může zejména po nahnojení trávníku způsobit lokální poškození (tzv. spálení, neboli přesolení buněčného roztoku rostlin trávníku) trávníkové plochy. Rekonvalescence trávníku poškozeného spálením hnojivem trvá i několik týdnů v závislosti na stupni poškození. A vizuální vzhled ručně zalévaného trávníku bude v porovnání s trávníkem vybaveným automatickým závlahovým systémem viditelně horší vzhledem k barvě, růstu, vitality a riziku některých letních infekčních onemocněních. Závlahu je nutné provádět výhradně v časných ranních hodinách, kdy teplota nepřekračuje 25C a naopak listy trávníkových rostlin nebudou vystaveny vlhkému prostředí delší dobu, než je nezbytně nutné. Tato zásada ranní zálivky se v pracovních dnech stává pro mnoho majitelů trávníků nereálná.

 
Automatický závlahový systém Gardena

Ideálním řešením je provést instalaci automatických závlah.

V případě instalace automatických závlah svépomocí se celá investice sníží cca. o 40-50%... více informací najdete v článku Automatické závlahy

Profesionální závlahový systém, rozvody a příslušenství v eshopuHydrofobnost půdy dokáže výrazně ovlivnit efektivnost závlahy trávníku
SWR (soil water repellency) neboli hydrofobnost půdy se vyskytuje na všech druzích půdy. Příčin může být několik, nejčastěji jde o organickou hmotu vznikající činností půdních hub a dalších mikroorganismů. Může být způsobena vymýváním vosku z listů, jehličí nebo pouhým rozkladem kořenů. Přímo v trávníku urychluje a využívá proces vzniku hydrofobnosti nejvíce kostřava červená z důvodu zvýšení konkurenčního tlaku vůči jiným rostlinám. Vyloučené organické látky pokryjí povrch půdních částic a zapříčiní jejich obtížnou smáčitelnost. Po zvlhčení a opětovném vysušení dochází v půdě k vytvoření hydrofobního povlaku, díky kterému na sebe velmi obtížně váže vodu.

Extrémě hydrofobní půda v oblasti Silvertonu v Austrálii

Extrémě hydrofobní půda v oblasti Silvertonu v Austrálii.
Ukazatel signalizuje řidičům výšku vody, která se vyschlým říčním tokem
v době dešťů valí po nenasákavé půdě.

Trávníky a to  jakéhokoli druhu a stáří hydrofobnosti nejsou ušetřeny, právě naopak. Nejčastěji se s tímto jevem setkáváme v substrátech (obsahující rašelinu) a v písčitých půdách ( pozor na písek těžený pod borovými lesy. Vosk z jehličí obaluje zrnka hydrofobním povlakem. Pro vznik hydrofobity stačí jen 3% hydrofobních zrn), které se pro dobrou propustnost a odolnost proti zhutnění využívají při zakládání a pěstování trávníků. U trávníků se SWR týká především problému obtížného přijímání vody, která obtéká hydrofobní oblasti s důsledkem zvýšeného povrchového odtoku a vzniku preferenčních (výhodnějších) cest ve vegetační vrstvě trávníku. Následky jsou jasné.  Snížená zádržnost vody negativně ovlivňuje efektivitu hnojení a tím dochází ke snížení produkce rostlin obsažených v trávníku.  Hydrofobnost půdy tak výrazně snižuje efektivnost všech druhů závlah.

... více informací najdete v článku Hydrofobnost půdy

 Hydrofobnost půdy dokáží zmírnit půdní smáčedla. Funkce půdního smáčedla - molekula smáčedel má dvě části. První hydrofobní část se nalepí na hydrofobní povrch a druhá  z ní vytváří ramena, která zachycují molekuly vody z okolí.

  poradenství.jpgVíce informací ke smáčedlům obdržíte na telefonu 777 606065

 

1x1

 

Trávníková hnojiva

Nákup v eshopuMožnost nákupu trávníkových hnojiv rychlerozpustných a dlouhodobých

    Námi doporučené celoroční plány hnojení trávníků

Trávník je jako živý tvor, potřebuje jíst a pít.


Voda je základem života a tvoří s dostatečnou a vyváženou výživou (s ohledem na roční období) nedílnou součást Profesionální přesná sečka Gandypravidelné péče o trávníky. Pro lepší orientaci jsme připravili celoroční plány hnojení trávníku a to s využitím vlastních zkušeností sloučených s poznatky odborníků zabývajících se výzkumem výživy rostlin trávníků.
Jedná se o třináct profesionálních celoročních plánů výživy zahrnujících vybrané typy hnojiv a dva preventivní nebo zásahové fungicidní postřiky - jako prevence, nebo léčba infekčního onemocnění vyskytujícího se v pozdním podzimním a časném jarním období - více na www.chorobytravniku.cz 

V případě napadení trávníku Vámi těžce identifikovatelným infekčním onemocněním, nebo budete-li mít potřebu jakýkoli jiný problém s trávníkem zkonzultovat, máte možnost zaslání fotografií problematickým míst na e-mail info@travnik-realizace.cz. Nezapomeňte uvést i telefonní číslo, v nejbližší možné době se Vám ozveme. Tato služba je po celý rok pro naše klienty bezplatná.

Při aplikaci hnojiv klademe velký důraz na přesné a rovnoměrné dávkování. Přesná univerzální sečka Gandy 60sečka Gandy 90, dokáží přesnou aplikaci i měkčích rychlerozpustných hnojiv bez následného drcení v dávkovači. Pro spotřebitele jsme výměnou nevhodného rotoru a zesílením uzavírací lišty docílili velmi dobrých výsledků kalibrovatelnou sečkou u Profi Drop Spreader, která se s touto úpravou řadí mezi jedinou poloprofesionální sečku na trhu.

N

Dlouhodobá hnojiva Fenix

ezapomeňte na zásadu - po nahnojení trávníku je především u rychlerozpustných hnojiv velmi důležitá zálivka. Je dobré vyvarovat se hnojení a sekání trávníku v jeden den.

Hnojiva se dělí na rychlerozpustná a dlouhodobá (více o dlouhodobých hnojivech - článek Dlouhodobá hnojiva - všeobecné pojednání).

... více k dlouhodobým hnojivům Fenix a Garden Boom

 

Co jsou vlastně dlouhodobá hnojiva a jaké parametry mají splňovat? Pozor na hnojiva, které se za dlouhodobá jen vydávají! ...více článek Dlouhodobá hnojiva - všeobecné pojednání

Porovnání rychlerozpustných a dlouhodobých hnojiv

Dostatečná a vyvážená výživa je nedílnou součástí pravidelné péče o trávníky. Každá rostlina potřebuje pro svůj vzrůst potřebné organické a anorganické látky. Mezi nejelementárnější prvky, které se podílejí na stavbě rostlinného těla, patří uhlík, vodík a kyslík. Rostlina však pro svoji zdárnou existenci, růst, rozmnožování a plození potřebuje celou řadu dalších prvků vázaných ve sloučeninách, přičemž každý z prvků je zastoupen v těle rostliny v různé míře. Mezi prvky nejhojněji zastoupené v rostlinném těle patří dusík, fosfor, draslík, dále vápník, hořčík, železo a síra.

 • Dusík (N) - patří mezi základní prvky důležité pro výživu trávníku. Dusík je základní stavební prvek, který podporuje růst a regenerační vlastnosti trávníku.
 • Profesionální rozmetadla SpykerFosfor (P) - je důležitou živinou pro tvorbu a růst kořenového systému. Měl by být k dispozici ve větší míře v době od klíčení do zakořeňování po výsevu trávníku (případně při dosevu).
 • Draslík (K) - je prvek řídící buněčnou stavbu rostlin. Tím draslík podporuje odolnost trav vůči suchu, vymrzání a chorobám. Draslík je vhodné aplikovat na konci vegetačního období a v průběhu nedostatku vláhy. S přihlédnutím k pozitivním vlastnostem pro trávníky je vhodný vzájemný poměr draslíku vůči dusíku v hnojivech pro trávníky v poměru 1:1 až 1:2.
 • Hořčík (Mg) - je  důležitý pro tvorbu chlorofylu (zeleného barviva), potřebného k optimálnímu průběhu fotosyntézy.
 • Stopové prvky (Fe, Cu, Mn, S) - železo (Fe), měď (Cu), mangan (Mn) jsou důležité při procesech látkové výměny a tím pomáhají udržet trávník v dobré kondici. Nedostatek stopových prvků se projevuje různými chlorózami (tzn. světlé skvrny různých velikostí a tvarů). Optimální přítomnost stopových prvků pomáhá udržovat trávníkům jednotnou a celistvou barevnost. Opomíjeným prvkem je ve výživě trávníků je síra (S). která se spolu s dusíkem podílí na tvorbě bílkovin.

... více o dusíku, fosforu, draslíku a hořčíku a jejich vlivu na rostliny trávníku

Také okrasný trávník potřebuje živiny pro celistvost, regeneraci, estetické nároky a zádržnost vody.

 • celistvost - hnojiva napomáhají k tomu, aby byl trávník celistvý. Z dálky vypadá i louka krásně, ale při bližším pohledu uvidíte holá místa, plevele a jiné nedostatky
 • regenerace - dnešní okrasné trávníky trpí častým stresem - nedostatkem světla, suchem, výškou sečení, zamokřením, atd. Proto je potřeba, aby trávníky rychle regenerovaly.
 • estetické nároky - aby trávníky plnily nejen okrasná, ale i zátěžová hlediska, mají specifické nároky na živiny
 • zádržnost vody - hnojiva vytvoří hustý trávník s mnoha kořeny, který pomůže zadržet vodu, aby ji mohla půda absorbovat
   

Hnojení trávníkového koberce

První přihnojení se aplikuje po 3 týdnech od pokládky. Je dobré vyvarovat se hnojení a sekání trávníku v jeden den. Po nahnojení provedeme obzvláště u rychlerozpustných NPK hnojiv důkladnou zálivku.

 

Co je potřeba znát před aplikací hnojiva?

 1. Druh hnojiva aplikace hnojiva se liší dle ročních období – jarní, letní, podzimní
 2. Typ hnojiva dlouhodobé hnojivo nebo rychlerozpustné hnojivo je volba pro docílení špičkového výsledku v konkrétních podmínkách
 3. Dávka hnojiva každé hnojivo má svoji předem stanovenou dávku
 4. Velikost granulace optimální velikost granulace je 1 až 4 mm
 5. Termín aplikace ideální čas aplikace je v ranních nebo večerních hodinách z důvodu teploty trávníku
 6. Půdní podmínky jílovité půdy mají jiné vlastnosti než písčité z hlediska propustnosti               
 7. Stav trávníku poškozený trávník vyžaduje jiný poměr živin, především dusíku a fosforu
 8. Počet aplikací při použití dlouhodobého hnojiva postačí 3. až 4. aplikace za rok
 9. Správně provedená aplikace rovnoměrný rozhoz hnojiv po trávníku s přesnou dávkou je prevencí před poškozením trávníku 
 10. Použití plánů hnojení - profesionální plán včetně podrobného postupu práce celoroční údržby trávníků

Trávníková hnojiva -  celoroční plány hnojení

U každé varianty standardního celoročního plánu hnojení uvádíme stupně náročnosti, kde A je nejvyšší stupeň. Stupeň C ale rozhodně není nedostatečný a to hlavně u vzhledu trávníku. Patříme totiž mezi náročné a jakýkoli jiný stav, než dokonalý, nás rozhodně neuspokojí.

 Námi doporučené celoroční plány hnojení trávníku

 1. kombinace rychlerozpustných hnojiv (QRF) s dlouhodobým celoročním hnojivem (PCU)

  • vzhled trávníku  "C" (dobrý – závislý na četnosti závlahy)
  • časová náročnost  "B" (čtyři dávky hnojení za celý rok)
  • přesnost hnojení  "B-C" (hrozí poškození nadměrně  vysokou dávkou rychlerozpustného hnojiva)
  • granule obalované N 80% (leží na povrchu vegetační vrstvy ve formě barevných kuliček)
  • roční finanční náročnost A na 1m2 trávníku vynaložíte cca. 11Kč včetně DPH (v námi doporučeném dávkování)

   

 2. kombinace rychlerozpustného hnojiva (QRF) s dlouhodobými řízeně uvolňovanými hnojivy (CRF)

  • vzhled trávníku  "A-B" (velmi dobrý- závislý na typu a četnosti závlahy)
  • časová náročnost  "B" (čtyři dávky hnojení za celý rok)
  • přesnost hnojení  "B" (hrozí poškození nadměrně  vysokou dávkou rychlerozpustného hnojiva)
  • granule obalované N 30-50% (leží na povrchu vegetační vrstvy ve formě barevných kuliček)
  • roční finanční náročnost A na 1m2 trávníku vynaložíte cca. 8,0Kč včetně DPH (v námi doporučeném dávkování a dle značky a typu hnojiva)

   

 3. kombinace rychlerozpustného hnojiva (QRF) s pomalu působícími hnojivy (SRF)

  • vzhled trávníku  "A-B" (velmi dobrý- nepožaduje pravidelnou zálivku formou automatických závlah)
  • časová náročnost  "B" (čtyři dávky hnojení za celý rok)
  • přesnost hnojení  "B" (hrozí poškození nadměrně  vysokou dávkou rychlerozpustného hnojiva)
  • granule rozpustné (neleží na povrchu vegetační vrstvy)
  • roční finanční náročnost "B" na 1m2 trávníku vynaložíte cca. 7,40Kč včetně DPH (v námi doporučeném dávkování)

   

 4. komplexní hnojení výhradně dlouhodobými, řízeně uvolňovanými hnojivy (CRF)

  • vzhled trávníku  "B-C" (velmi dobrý, dobrý - závislý na typu a četnosti závlahy)
  • časová náročnost  "C" (pouze tři dávky hnojení za celý rok)
  • přesnost hnojení  "C" ( mírným nebo nerovnoměrným přehnojením neriskujete poškození trávníku)
  • granule obalované N 30-50% (leží na povrchu vegetační vrstvy ve formě barevných kuliček)
  • roční finanční náročnost "B" na 1m2 trávníku vynaložíte cca. 7,70Kč včetně DPH (v námi doporučeném dávkování a dle značky a typu hnojiva)

   

 5. komplexní hnojení výhradně dlouhodobými, pomalu působícími hnojivy (SRF)

  • vzhled trávníku  "B-C" (velmi dobrý, dobrý - nepožaduje pravidelnou zálivku formou automatických závlah)
  • časová náročnost  "C" (pouze tři dávky hnojení za celý rok)
  • přesnost hnojení  "C" ( mírným nebo nerovnoměrným přehnojením neriskujete poškození trávníku)
  • granule rozpustné (neleží na povrchu vegetační vrstvy)
  • roční finanční náročnost "C" na 1m2 trávníku vynaložíte cca. 6,75Kč včetně DPH (v námi doporučeném dávkování)

   

 6. komplexní hnojení  výhradně rychlerozpustnými hnojivy (QRF)

  • vzhled trávníku  "A" (velmi dobrý - nepožaduje pravidelnou zálivku formou automatických závlah)
  • časová náročnost  "A" (za příznivých klimatických podmínek až 10 dávek hnojení)
  • přesnost hnojení  "A" (tyto hnojiva doporučujeme aplikovat kalibrovatelnými sečkami, nebo velmi kvalitním rozmetadlem – předávkováním hrozí poškození trávníku)
  • granule rozpustné (neleží na povrchu vegetační vrstvy)
  • roční finanční náročnost "C" na 1m2 trávníku vynaložíte cca. 6,57Kč včetně DPH (v námi doporučeném dávkování)

   

Celoroční úsporné plány pro trávníkové plochy malých výměr

 1. komplexní hnojení výhradně dlouhodobými řízeně uvolňovanými hnojivy (CRF) úsporný plán do 330m2

  1. pro trávníkové výměry do  250m2 při použití 15kg balení Garden Boom (40%XCU)
  2. nebo do výměry 330m2 při použití 20kg balení dlouhodobého obalovaného hnojiva Fenix (50%XCU)
    

  • pouze dvě balení ročně
  • vzhled trávníku  "B-C" (velmi dobrý, dobrý - závislý na typu a četnosti závlahy)
  • časová náročnost  "C" (pouze tři dávky hnojení za celý rok)
  • přesnost hnojení  "C" ( mírným nebo nerovnoměrným přehnojením neriskujete poškození trávníku)
  • granule obalované N 40-50% (leží na povrchu vegetační vrstvy ve formě barevných kuliček)
  • roční finanční náročnost "B" na 1m2 trávníku vynaložíte cca. 7,65Kč včetně DPH (v námi doporučeném dávkování a dle značky a typu hnojiva)

   

 2. komplexní hnojení výhradně dlouhodobými pomalu působícími hnojivy (SRF) úsporný plán do 330m2

  • pouze dvě balení ročně
  • vzhled trávníku  "B-C" (velmi dobrý, dobrý - nepožaduje pravidelnou zálivku formou automatických závlah)
  • časová náročnost  "C" (pouze tři dávky hnojení za celý rok)
  • přesnost hnojení  "C" ( mírným nebo nerovnoměrným přehnojením neriskujete poškození trávníku)
  • granule rozpustné (neleží na povrchu vegetační vrstvy)
  • roční finanční náročnost "C" na 1m2 trávníku vynaložíte cca. 6,75Kč včetně DPH (v námi doporučeném dávkování) 3. komplexní hnojení výhradně rychlerozpustnými hnojivy (QRF), úsporný plán pro trávníkové výměry do 110 m2

  • pouze dvě balení ročně
  • vzhled trávníku  "A" (velmi dobrý - nepožaduje pravidelnou zálivku formou automatických závlah)
  • časová náročnost  "A" (za příznivých klimatických podmínek až 10 dávek hnojení)
  • přesnost hnojení  "A" (tyto hnojiva doporučujeme aplikovat kalibrovatelnými sečkami, nebo velmi kvalitním ručním rozhozem – předávkováním hrozí poškození trávníku)
  • granule rozpustné (neleží na povrchu vegetační vrstvy)
  • roční finanční náročnost "C" na 1m2 trávníku vynaložíte cca. 6,66Kč včetně DPH (v námi doporučeném dávkování)  

Celoroční plány hnojení trávníku pro pokročilé a náročné (kombinace granulovaných a tekutých hnojiv)

 1. 1F) kombinace pomalu působících (SRF) a kapalných hnojiv s dlouhodobým celoročním hnojivem PCU

  • vzhled trávníku  "A-B" (velmi dobrý, dobrý)
  • časová náročnost  "A" (celkem osm dávek granulovaného a tekutého hnojiva za celý rok)
  • přesnost hnojení tekutého hnojiva "A" (šest aplikací)
  • přesnost hnojení dlouhodobých hnojiv "C" (dvě aplikace)
  • granule 80% obalovaný N (leží na povrchu vegetační vrstvy ve formě barevných kuliček)
  • tekuté hnojivo N 13% (velmi rychlý příjem rostlinami s vynikajícím efektem) 
  • roční finanční náročnost hnojení "A" na 1m2 trávníku vynaložíte cca. 9,78Kč včetně DPH (v námi doporučeném dávkování)
 2. 4F) kombinace hnojení dlouhodobými, řízeně uvolňovanými hnojivy (CRF) a tekutých hnojiv

  • vzhled trávníku  "A" (velmi dobrý)
  • časová náročnost  "A" (celkem osm dávek granulovaného a tekutého hnojiva za celý rok)
  • přesnost hnojení tekutého hnojiva "A" (pět aplikací)
  • přesnost hnojení dlouhodobého hnojiva "B" (tři aplikace dvou druhů hnojiv)
  • granule 40-50% obalovaný N (leží na povrchu vegetační vrstvy ve formě barevných kuliček)
  • tekuté hnojivo N 13% (velmi rychlý příjem rostlinami s vynikajícím efektem) 
  • roční finanční náročnost hnojení "B" na 1m2 trávníku vynaložíte cca. 8,11Kč včetně DPH (v námi doporučeném dávkování)
 3. 5F) kombinace hnojení dlouhodobými, pomalu působícími hnojivy (SRF) a tekutých hnojiv

  • vzhled trávníku  "A" (velmi dobrý, pravidelnost zálivky nemá na vzhled zásadní vliv)
  • časová náročnost  "A" (celkem osm dávek granulovaného a tekutého hnojiva za celý rok)
  • přesnost hnojení tekutého hnojiva "A" (pět aplikací)
  • přesnost hnojení dlouhodobého hnojiva "B" (tři aplikace dvou druhů hnojiv)
  • granule rozpustné (neleží na povrchu vegetační vrstvy ve formě barevných kuliček, nehrozí nechtěné pozření)
  • tekuté hnojivo N 13% (velmi rychlý příjem rostlinami s vynikajícím efektem) 
  • roční finanční náročnost hnojení "B" na 1m2 trávníku vynaložíte cca. 7,45Kč včetně DPH (v námi doporučeném dávkování)
 4. 6F) kombinace rychlerozpustných a tekutých hnojiv

  • vzhled trávníku  "A" (velmi, velmi dobrý, pravidelnost zálivky nemá na vzhled zásadní vliv)
  • časová náročnost  "A" (celkem deset dávek granulovaného a tekutého hnojiva za celý rok)
  • přesnost hnojení tekutého hnojiva "A" (tři aplikace)
  • přesnost hnojení rychlerozpustného hnojiva "A" (sedm aplikací hnojiv)
  • granule rozpustné (neleží na povrchu vegetační vrstvy ve formě barevných kuliček, nehrozí nechtěné pozření)
  • tekuté hnojivo N 13% (velmi rychlý příjem rostlinami s vynikajícím efektem) 
  • roční finanční náročnost hnojení "C" na 1m2 trávníku vynaložíte cca. 5,87Kč včetně DPH (v námi doporučeném dávkování)


  Po výběru konkrétního celoročního plánu a udání co nejpřesnější trávníkové výměry bude zpracována cenová nabídka (hnojiva na celý kalendářní rok včetně dvou preventivních fungicidních dávek) ve dvou variantách - s křídovým vápencem a bez něj. 

   Doporučení k aplikacím křídového a dolomitického vápence jako podpory schopnosti uvolnění živin rostlinám trávníku.

   Pro všechny milovníky trávníků uveřejňujeme pojednání o nových poznatcích se zaměřením na trávníky.  

   Čistý a zdravý trávník je ozdobou každé zahradyŽiviny patří k základním složkám života pro faunu i flóru, samozřejmě společně se vzduchem a vodou. Živiny a vyrovnaný poměr živin jsou velmi důležité pro růst a celkový stav trávníků, pro produkci biomasy (nadzemní části). Živiny mají velký vliv na kořenový systém, zejména pak poměr mezi kořeny a nadzemní částí rostliny. Živinami totiž dokážeme ovlivňovat délku, rozvětvení a i směr kořenového systému. Poměr živin nezáleží jen na druhu rostlin a odrůdě, ale i na jejím využití. Živiny ovlivňují i stres, u rostlin je to sucho, vysoké teploty, přemokření, nebo výskyt choroby. A příjem živin ovlivňuje množství přijímané vody. 
      Trávníky – rostliny trávníků jsou vytrvalé rostliny, ale s ročním cyklem podobným stromům, kdy v podzimních měsících strom každoročně ztrácí listí. Rostlina trávy se skládá z více částí, kořenů, podzemních a nadzemních oddenků, listů a z korunky rostliny vyrůstá viditelné květenství např. u lipnice roční, nebo jen náznakem např. psinečku výběžkatého.
   V klimatu České republiky je potřeba vzít na vědomí, že rostlina nejdříve začne s produkcí kořenů a později s listovou částí, nikdy nedochází k produkci kořenů a listů současně. K rozvoji kořenového systému rostliny používají cukry, které mívají uložené jako svou rezervu. Kořeny přestávají růst, až když přestane růst listová část a zprostředkovávají uložení cukrů jako energii pro růst v jarním období příštího roku. Kořeny tedy nemají funkci jako ústrojí, které jímá vodu a živiny, ale fungují rovněž jako rezervoár energie pro celou rostlinu.

   Růst trávníku 
   Celý životní cyklus rostlin trávníku je řízen světlem a teplotou. Rostliny trávníku jsou velmi přizpůsobivé a skládají se z lipnic, jílků a kostřav a všechny tyto rostlinné druhy dokáží růst ve všech pěti klimatických pásmech. Na rozdíl od trávníku např. rajče původem z 
   Trávník hnojený rychlerozpustnými hnojivyČeské republiky, které bychom přesunuli do klimatického prostředí Afriky, neporoste, nepokvete a tím i nebude plodit. Rovněž obilí přesunuté do tropické oblasti nebude plodit. Vytrvalé trávy přesunuté do různých klimat nejen že přežijí, ale i porostou a budou schopny se přizpůsobit okolnímu prostředí včetně reprodukce. To je způsobené tím, že rostlina trávy je řízená slunečním světlem a teplotou. Trávníky v teplých oblastech mají dvojí růstový cyklus, na jaře dochází k velkému růstu trávníku, v létě díky horku se růst výrazně zpomaluje, až zastavuje a na podzim dochází k druhé vlně růstu trávníku. A v případě, že v letním horkém období, kdy trávník roste velmi pomalu, bude (samozřejmě s dobrým úmyslem) provedena podpora růstu aplikací trávníkového hnojiva s větší dávkou dusíku, rostlina ke své výživě použije své uchované cukry a nebude vytvářet nové.  A bez další následné produkce cukrů dojde k likvidaci jejích zásob energie. A tento zdroj energie je jen jeden a po jeho použití již rostlina nebude schopna odolávat následkům stresů např. chorobám. Na chladnějším severu Evropy má tráva jen jeden růstový cyklus trávy a to přes léto, kdy letní teploty umožňují trávě růst. Trávník je totiž složený z houževnatých rostlin, které se dokáží přizpůsobit téměř všem klimatickým oblastem, ale s různými růstovými cykly v závislosti na slunečním světle a teplotě. 

   Kořenový systém – je správně, aby byl vždy hluboký a rozvinutý?
   Všechny rostliny všeobecně jsou schopny produkovat rozvinutý kořenový systém, to však nemusí být vždy pozitivní. Někdy však můžeme narazit na otázku ... více v celém článku Pojednání o nových poznatcích se zaměřením na trávníky 
   1x1

     

   Vertikutace

   VertikutaceVertikutátor Eliet s volnými noži

   Účelem vertikutace trávníku je snížit množství stařiny a mechu v nadzemní vrstvě. Dobře provedenou vertikutací se zvýší cirkulace vzduchu, rychlost průsaku vody a živin do vegetační vrstvy a zároveň se zvýší intenzita světla. Vertikutace  podporuje růst kořenového systému trávníku, podporuje odnožování rostlin a působí preventivně proti tvorbě infekčních chorob trávníku.

   U okrasných a užitkových trávníků se doporučují ročně dvě aplikace:Vertikutaci proveďte co nejblíže okrajům trávníku

   • jarní, duben - polovina května
   • podzimní, konec srpna - září

   Nože vertikutátoru se zařezávají do trávníků a odstraňují z něj plsť a prořezávají vrchní vegetační vrstvičku.

   Maximální hloubka vertikutace je 4 mm a tato hloubka je závislá na Při řádně provedené vertikutaci pro nadbytek plsti nepoužívejte sběrný koš. Plsť z trávníku odstraňte jemnými plastovými hráběmi napříč ke směru vertikutace.stavu zaplstění a hustoty trávního drnu.  Vertikutace se provádí za sucha. Trávník před vertikutací posekáme na výšku 3-4 cm.

   Po provedené vertikutaci:

   Druhý den po jarní, nebo podzimní vertikutaci dosejte regenerační travní směsí (Regenerace speciál, Regenerace ) případné holé plochy trávníku a aplikujte speciální  trávníková hnojiva. Hnojení velmi účinnými a rychlými rychlerozpustnými trávníkovými hnojivy ( trávníkové hnojivo Rychlý start, Trávníkové hnojivo ) proveďte co nejpřesněni, neboť doporučená hnojiva po vertikutaci jarní i podzimní, obsahují velké procento dusíku. Přesná univerzální sečka Gandy 60, sečka Gandy 90 dokáže přesnou aplikaci i měkčích rychlerozpustných hnojiv bez následného drcení v dávkovači. Pro majitele trávníků menších výměr doporučujeme sečku s nerezovým adaptérem. Tato sečka se svými parametry splňuje obdobnou funkci jako profesionální. Po nahnojení trávníku je především u rychlerozpustných hnojiv velmi důležitá zálivka.
   Profesionální přesná sečka GandyPři dosevu společně s travní směsí je možné i aplikovat slaboučkou vrstvu - "pocukrovat trávník" - bezplevelným trávníkovým substrátem pytlovaným, v balení big bal, nebo volně loženým. malé plochy ručně, velké pomocí speciálního aplikačního válce. Po vertikutaci ( a nej po ni, pískovat můžete každoměsíčně) můžete použít i  křemičitý písek (dodržte dávku 1/2 kg - 1kg na 1m2) pro odlehčení vrchní vegetační vrstvy. Zejména po nahnojení nezapomeňte na vydatnou závlahu.
   Více informací k dosevu najdete v článku "Dosev lokální, nebo dosev plošný ve formě renovace trávníku".

    

   Profesionální vertikutace:
   Před vertikutací nezapomeneme na postupné snížení výšky listů vždy jen maximálně o 1/3, samozřejmostí je čistá sekačka s ostrým nožem, nebo řádně nabroušeným vřetenem. Vertikutaci provádíme zásadně čistým! motorovým, nebo méně výkonným elektrickým strojem s noži (drátky jsou neúčinné!), vždy však jen do hloubky max. 4 mm. Docílíme toho tím, že si vertikutátor postavíme na rovnou plochu a vertikutační nůž na hřídeli natočíme kolmo dolů. Přední kolečka vertikutátoru potom musí být max. 4 mm nad terénem. Vertitutaci provádějte bez koše a připravte si jemné „vějířové“ plastové hrábě.
   Travní plsť připravená k odvozuNejprve si opatrně vertikutátorem obkroužíme trávníkovou plochu těsně u kraje. Potom vertikutátorem provádíme rovnoběžné dráhy. Uvolněnou travní plsť vyhrabáváme plastovými vějířovitými hráběmi kolmo na směr dráhy stroje a nahromaděnou plsť odvezeme z trávníkové plochy. Při přímém pohledu na trávník nesmíme vidět suchou plsť, jen čisté rostliny a mírně zdrsněný povrch vegetační vrstvy. jestli tomu tak není provedeme křižnou vertikutaci, tzn. kolmo na předchozí dráhy. Uvolněnou stařinu opět kolmo na dráhy vyčešeme hráběmi a opět ručně odstraníme z trávníkové plochy. Teprve až potom plochu vysajeme sekačkou, rozhodně nezapomeneme na zvednutí sekačky o jeden stupeň oproti sekání před vertikutací. Po vertikutaci se totiž na povrch dostává vrchní vrstva zeminy včetně zrnek písku. Ty pak následně velmi rychle ztupí nůž. Proto musí nůž rotovat nad listy trávníku. Tupým nožem na minimálně 10 dní poškodíte vzhled trávníku a zastavíte růst posečených rostlin.
   Fotografie k vertikutaci najdete ve fotogalerii.

   náš tip k vertikutaciVíce podrobností k vertikutaci a především k přípravě trávníku před vertikutací najdete na stránkách www.vertikutacetravniku.cz

   Profesionální renovace trávníku pomocí dosevu:
   Po důkladné vertikutaci je možné provést profesionální renovaci trávníku dosetím regenerační travní směsí na rozložený trávníkový substrát. Na čistou trávníkovou plochu navezeme trávníkový substrát přibližně 1,5 m3 na 300m2 výměry trávníku. Máme na výběr z následujících variant:

   Rekonstrukce trávníku výsevemSubstrát rovnoměrně po trávníku rozložíme v tenké vrstvě. A to buď ručně např. pomocí plastových vějířových hrábí, nebo prken různých délek upevněných na vodící tyči vzájemně vyměnitelných, nebo jednoduše  válcem rozrovnávajícím všechny druhy substrátu rychle a v tenké vrstvě. Plastovými vějířovitými hráběmi pečlivě uvolníme  listy trávníku tím, že substrát jemným hrabáním umístíme z listů ke kořenům (na povrch vegetační vrstvy). Na takto upravený povrch můžeme provést dosetí rychlerostoucí regenerační směsí okrasné 10kg balení, regenerační směsí okrasné 25kg balení nebo regenerační směsí zátěžové 20-40g/m3 v závislosti na hustotě rostlin v trávníku. V případě použití rozrovnávacího válce (spotřeba substrátu na 800m2 je pouze 2m3 trávníkového substrátu ve dvou vrstvách) je ideální uzavření doseté travní směsi tzv. sendvičově tzn. nejprve aplikujte substrát rozrovnávacím válcem, potom proveďte dosev, který následně překryjte ještě jednou vrstvou substrátu pomocí rozrovnávacího válce. Na druhou nanesenou vrstvu aplikujte minerání výživu (trávníkové hnojivo). Následně můžeme provést aplikaci trávníkovým hnojivem rychlerozpustným (nejdříve tři týdny po předchozí aplikaci), nebo hnojivem dlouhodobým:

   Dosev a hnojení všemi typy hnojiv doporučujeme provádět pouze přesnou nebo kalibrovatelnou technikou:

   Zde je nutné vertikutaci sladit do termínu hnojení už jen proto, že součástí uvolněné a odstranění travní plstě budou i granule dlouhodobého hnojiva. Pokud je to možné, travní směs a trávníkové hnojivo zapravíme do substrátu válcem o hmotnosti max. 80 kg (v případě sendvičové vrstvy rozrovnávacím válcem již můžete toto válcování vynechat). Válcujte do kříže! Nezapomeňte vše zavlažit do té míry, aby nedošlo k splavovaní semen. V zálivce pokračujte v dostatečné četnosti, aby nedošlo k zaschnutí klíčků a k jejich následné mortalitě a to i několikrát denně v závislosti na počasí.
   Více informací k renovaci trávníkových ploch najdete v článku "Dosev lokální, nebo dosev plošný ve formě renovace trávníku".

    

   1x1

     

   Plevele v trávníku

   ...více na stránkách www.selektivni-herbicidy.cz 

   Za plevel je považována jakákoli rostlina, kterou si pěstitel v trávníku nepřeje.  Jinými slovy je to jakákoliv rostlina, která má jiné vlastnosti než od trávníku očekáváme (barva, tvar listů, rychlost růstu, aj.) a tím dochází ke zhoršení zejména estetických hodnot travnatých ploch.

   Plevele v trávníku dělíme na:

   • jednoděložné
   • dvouděložné

   Jednoděložné plevele (nejčastěji se vyskytující)

          ... podrobné informace k eliminaci jednotlivých jednoděložných plevelů

   Travní plocha napadená ježatkou kuří noha, Trutnov centrum

   1. Ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli)
   2. Pýr plazivý (Elytrigia repens)
   3. Lipnice roční (Poa annua)
   4. Kostřava rákosovitá (Festuca arundinacea)

           

   Dvouděložené plevele

            ... podrobné informace k eliminaci jednotlivých dvouděložných plevelů

   1. Hluchavka objímaváBršlice kozí noha (Aegopodium podagraria)
   2. Černohlávek obecný (Prunella vulgaris)
   3. Hluchavka objímavá (Lamium amplexicaule)
   4. Jahodník obecný (Fragaria vesca)
   5. Jetel plazivý (Trifolium repens)
   6. Jitrocel větší (Plantago major), 
    Jitrocel prostřední (Plantago media), 
    Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata)
   7. Kokoška pastuší tobolka (Capsela bursa-pastoris)
   8. Smetanka lékařskáKontryhel (Alchemilla)
   9. Mléč rolní (Sonchus arvensis)
   10. Mochna plazivá (Potentilla reptans)
    Mochna husí (Potentilla anserina)
   11. Pampeliška - smetanka lékařská (Taraxacum officinale)
     Škarda (Crepis)
     Jestřábník (Hieracium)
    Prasetník (Hypochaeris)
   12. Pcháč oset (Cirsium arvense)
   13. Popenec obecný (Glechoma hederacea)
   14. Pryskyřník plazivý (Ranunculus repens)
   15. Ptačinec prostřední, neboli žabinec (Stellaria media)
   16. Rozrazil (Veronica)
   17. Řebříček obecný (Achillea millefolium)
   18. Sedmikráska obecná (Bellis perennis)
   19. Šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius)
    Šťovík kadeřavý (Rumex crispus)
   20. Svlačec rolní (Convolvulus arvensis)
   21. Truskavec ptačí (Polygonum aviculare)
   22. Violka vonná (Viola odorata)

    1x1

    

   Selektivní herbicidy

   Nákup v eshopuMožnost nákupu selektivních herbicidů a aplikačních zařízení v e-shopu

   Selektivní herbicidy jsou systemické přípravky převážně proti dvouděložným plevelům. Při aplikaci jsou Profesionální postřikovač Acusprayúčinné látky selektivních herbicidů translokovány do kořenů, stonků, oddenků, což vede ke zničení nežádoucích rostlin v trávníku. Selektivní herbicidy způsobují u dvouděložných plevelů deformace listů a stonků s následným odumřením celé rostliny.

   Pro úspěšné odplevelení trávníku je důležitý výběr účinného selektivního herbicidu a způsob jeho aplikace na trávník. Je dobré vyvarovat se aplikace nevhodnými postřikovači (velikost a výkon tlakového postřikovače v závislosti na výměře trávníkové plochy). Při údržbě námi svěřených trávníků používáme přesný (s pevným nastevaním 4 litry/100 metrů trávníku) profesionální postřikovač Acuspray s jednoduchou a fyzicky nenáročnou obsluhou. Nejvhodnější doba pro odplevelení trávníku jsou podvečerní hodiny, kdy je teplota vzduchu nižší a je předpoklad bezvětří.
   Nejvhodnější doba pro odplevelení trávníku jsou podvečerní hodiny, kdy je teplota vzduchu nižší a je předpoklad bezvětří

   Aplikaci je potřeba provádět při teplotách 15-25 C. Nižší teploty snižují účinek postřiku a při vyšších teplotách hrozí riziko poškození trávníku. Je třeba dodržovat doporučenou dávku přípravku a při míchání s vodou vždy přidávat  herbicid do vody, nikdy obráceně. Postřik aplikujte týden po seči a další seč je doporučováno provést za 7 – 10 dnů, tím se docílí, aby se herbicid dostal vodivými svazky do celé rostliny. Při údržbě námi svěřených trávníků s úspěchem používáme razantní, ale přitom k přírodě šetrný selektivní herbicid Dicotex (Dicotex na rozdíl od většiny jiných selektivních herbicidů nehubí na aplikovaných plochách včely)    1x1

    

   Totální herbicidy

   Nákup v eshopuMožnost nákupu totálních herbicidů v e-shopu


   Jsou neselektivní listové systemické přípravky proti širokému spektru jednoletých a víceletých plevelů. Při aplikaci na list jsou účinné látky totálních herbicidů translokovány do kořenů, stonků a oddenků, což vede k totálnímu zničení celé rostliny. Při aplikaci je nutné, aby plevele dosáhly dostatečné plochy povrchu listů zajišťující vstřebání přípravku. První příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání a hnědnutí projevující se během 10-14 dní.

   nas-tip-eshop.jpgLikvidace plevelů bez použití pesticidů - glyfosátů www.infraweeder.cz

    

   1x1

    

   Infekční a neinfekční onemocnění trávníku, léčba fungicidy a prevence

   Nákup v eshopuMožnost nákupu tlakových postřikovačů v e-shopu

   Infekční onemocnění trávníků

   Okrasné a sportovní trávníky, jako směs několika druhů stejné čeledi většinou intenzivně ošetřovaná a mechanicky namáhaná, je napadána mnoha infekčními onemocněními většinou houbového původu. V blízké budoucnosti je možné reálně předpovídat rozšíření spektra trávníkových chorob.

   • zavádění nových druhů odrůd, o jejichž odolnosti nemáme žádné údaje
   • zvýšený pohyb návštěvníků, kteří mohou nové choroby na sportovní a okrasné trávníky přenést
   • vznik rezistence původců onemocnění v důsledků používání neověřených fungicidů, nebo jejich nevhodnou kombinací
   • klimatické změny a výkyvy počasí

   Důležité je vždy zajistit rostlině co nejméně stresu a to proto, aby dokázala i za přítomnosti infekce dál vykonávat své životní funkce. Jako první krok by při napadení trávníku chorobou by mělo být zvýšení výšky sekání. Dále je důležité provést kontrolu závlahy, pro trávník není dobrá závlaha nízká, ale ani příliš vysoká, neboť při velkém množství vody trpí rostliny nedostatkem kyslíku. Důležitá je také správná identifikace choroby, různá onemocnění mohou mít velice podobné symptomy. Nezapomínejte také na to, že často může být v trávníku více patogenů najednou. Profesionální postřikovač AcusprayPři aplikaci jakýchkoliv prostředků dbejte na správné dávkování i čas aplikace. Vhodné je rovněž sledování počasí, specializované webové stránky nabízí poměrně spolehlivé výhledy do budoucna, což může signalizovat riziko výskytu konkrétního patogenu a možnost preventivního postřiku podle nadcházejících povětrnostních podmínek. Velmi důležitá je prevence obranyschopnosti rostlin, kterou podporují biostimulátory, vhodné jsou produkty z mořských řas. Pro úspěšnou léčbu identifikované choroby je výběr správného fungicidu a způsob jeho aplikace na trávník. Je dobré vyvarovat se aplikace nevýkonými ručními postřikovači, neboť je nutné dodržet dávkování postřikové kapaliny s ohledem na výměru trávníku. Při údržbě nám svěřených trávníků používáme přesný profesionální postřikovač Acuspray (Acuspray v e-shopu>>) s jednoduchou a fyzicky nenáročnou obsluhou, který roztok na trávník aplikuje v doporučené dávce 400litrů/ha (4 litry/100m2)

   ... více informací o infekčních chorobách trávníků najdete na stránkách www.chorobytravniku.cz

   Preventivní opatření před následky infekčních chorob

   Nejčastěji se vyskytující infekční onemocnění trávníku

   1. Sněžná světlorůžová plísňovitost trav (Monographella nivalis) Pink Snow mold ... podrobné informace...
   2. Sněžná šedobílá (tyfulová) plísňovitost trav (Typhula incarnata) Grey Snow mold ... podrobné informace...
   3. Červená nitkovatost trav (Laetisaria fuciformis) Red thread  ... podrobné informace...
   4. Čarodějná kruhovitost trávníku, neboli čarodějné kruhy (Marasmius oreades) Fairy rings ... podrobné informace...
   5. Antraknóza trávníku (Colletotrichum graminicola) Anthracnose ... podrobné informace...
   6. Pythiová spála trávníku (Pythium graminicola) Pythium Blight ... podrobné informace...
   7. Padlí trav (Blumeria graminis) Powdery mildew ... podrobné informace...
   8. Bronzově hnědá ohniskovost trávníku (Gaumannomyces graminis) Take-all patch ... podrobné informace...
   9. Hnědá ohniskovost trávníku (Rhizoctonia solani) Brown patch ... podrobné informace...
   10. Travní rzi (Puccinia spp.) Rust ... podrobné informace...
   11. Fusariová spála trávníku, neboli drobná plísňovitost trávníku (Fusarium spp.) Fusarium blight ... podrobné informace...
   12. Listové skvrnitosti (Drechslera spp.) Drechslera s. leaf spot ... podrobné informace...
   13. Suchá ohniskovost trávníku, local dry spots ... podrobné informace...
   14. Dolarová skvrnitost, neboli drobná kulatá ohniskovost trávníku (Sclerotinia homeocarpa) Dollar spot ... podrobné informace...
   15. Rýhovatá snětlivost trav (Ustilago striiformis) Leaf Smuts ... podrobné informace...
   16. Mykózy - Hlenky (Physarum spp.) Slime molds ... podrobné informace...

   Neinfekční onemocnění trávníků

   nejčastěji se jedná o

   1. řasy v trávníku (vláknité řasy a sinice) ... podrobné informace...
   2. mechy v trávníku ... podrobné informace...
   3. živočišné škůdce (Háďátka, hmyz, žížaly, krtci, hraboši a hryzci) ... podrobné informace...

   ... více informací o neinfekčním onemocnění trávníků najdete na stránkách www.chorobytravniku.cz
   1x1

   Článek na téma "Plíseň sněžná (fusarium) a Antraknóza – tradiční, celoroční choroby napadající především lipnici roční."

   Fusarium - plíseň sněžná

   Fusarium je široká skupina patogenů. Jejím společným znakem je viditelné napadání listů, rostlinu trávníku dokáže oslabit, nebo zahubit. Její vznik je v malých skvrnách, které se propojují a napadají rozsáhlé území.

   Faktory ovlivňující výskyt fusaria:

   1. nadměrná vlhkost listů a plstě, je velmi důležité udržet listovou část a vrchní vegetační vrstvu co nejsušší. Rosu z listů je dobré především v podzimních měsících odstranit stahováním – širokým kartáčem, látkou připevněnou na tyči, nebo válcování lehkým válcem atd. Existují i chemické způsoby odstranění rosy na bázi smáčedel.
   2. omezený pohyb vzduchu – choroby začínají v místech kde je závětří, neboť proud vzduchu listy snáze vysouší .
   3. zastínění – v místech dopadu přímého slunečního záření je prostředí pro rostliny trávníku zdravější než zastíněná místa kde je rostlina oslabená nižší výkonností fotosyntézy a je další dobu ve vlhkém prostředí
   4. výška seče – choroby (široké spektrum) se nejčastěji vyskytují na nízkosečených plochách pro časté stresy způsobené sečí 
   5. fusariu prospívá zásadité prostředí – od 7,5pH je pro trávníky z hlediska chorob a příjmu výživy nevyhovující. Jako preventivní opatření v období příznivém pro fusarium se může provést ... Celý článek najdete na tomto odkazu.

    

   1x1

    

   Kvalita trávníku s ohledem na jeho barvu a vitalitu ovlivněnou stresovým faktorem – vysokou teplotou

   I v horkém létě může trávník vypadat zdravě a hlavně zdravý a vitální býtNejdůležitějším faktorem ovlivňujícím naši spokojenost nad trávníkem je jeho zelená barva. U sportovních trávníků se spokojený pohled na zelený trávník kombinuje samozřejmě také i s jeho stavem využitelnosti ke hře.
   Klíčový faktor ovlivňující stres v letním období není jen teplota vzduchu, ale přímé sluneční záření a s tím související ohřev listů. Vzniklé vysoké zahřátí listů (způsobené slunečními infračervenými paprsky) coby organické hmotě rostlinám neprospívá a to z důvodu denaturace bílkovin (změna struktury bílkovin způsobené zvýšenou teplotou, změnou pH, chemickými, nebo fyzikálními vlivy. A tyto změny jsou většinou nevratné).
   Rubisco je enzym, který v rostlinách umožňuje efektivní využití oxidu uhličitého, který se zapracovává při tvorbě cukru (výživová rezerva rostliny) a dokončuje celou činnost fotosyntézy. Pro svou zelenou barvu potřebují rostliny trávníku průběh fotosyntézy co nejintenzivněji pro tvorbu dalších buněk a tím si zvyšují odolnost proti stresovým vlivům. Jako první zasažený vysokými teplotami bývá enzym rubisco.
   Růstová křivka trávníku má dva vrcholy – výrazný jarní (květen-červen) a menší podzimní (září, říjen). V letním období je značný pokles růstu trávníku, za vysokých teplot se téměř i zastavuje. Jestliže dojde k ochraně trávníku před vysokými teplotami způsobené slunečním zářením nebude u rostlin zastaven příjem dodané minerální výživ, tím se nezpomalí jejich růst a neklesne vizuální hodnota celé trávníkové plochy.
   Rostlina se vysokým teplotám samovolně brání zavíráním pórů, tím se snaží především eliminovat ztráty vody. Tím ale zároveň brání přístupu oxidu uhličitého (důležitého pro fotosyntézu). Zavírání pórů je zoufalá snaha rostliny o přežití i za cenu snížené odolnosti právě proti extrémnímu počasí.


   Za ideální pomoc rostlině při snaze zachovat její vitalitu v letním období je zabezpečit ochranu pomáhající odrážet infračervené paprsky. V této době je nejideálnějším řešením ochrany použití prostředku Rubisco Smart, který pomáhá enzymu rubisco si zachovat svou činnost ke které je určen.


   Rubisco Smart je preventivní přípravek, který se aplikuje těsně před předpokladem vysokých teplot v době, kdy trávník ještě nezačíná uvadat. Kromě mikroprvků a výtažků z mořských řas obsahuje ochranný pigment který rostliny trávníků chrání před slunečním zářením a následným stresem. Použitím přípravku Rubisco Smart si trávník i ve vysokých teplotách zachová svou zdravou barvu a vitalitu.

   Možnost k aplikaci a nákupu prostředku Rubisco Smart volejte 777 606065

   1x1

   Podpůrné prostředky k ošetření trávníku

   Podpůrné prostředky napomáhají nejen k podpoře tmavě zeleného vzhledu trávníku, ale i k upevnění zdraví rostlin s pozitivním vlivem na kořenový systém a jejich odolností k stresům.

   Čistý a zdravý trávník je ozdobou každé zahrady. Jeho vzhled je odměnou za věnovanou péči.

   • Působí jako selektivní herbicidy proti mechům v okrasných, užitkových, sportovních a golfových trávnících (Mogeton, Turf Tonic, Proti mechu v trávníku)
   • Mají vliv na snižování stresů rostlin (sucho, mráz, zasolení) nebo na zlepšení barvy trávníku (AlgaeGreen 200)
   • Vytvářejí pozitivní vliv na silný a zdravý kořenový systém rostlin (AlgaeGreen 200, Terracottem, BiostimulantR)
   • Snižují výskyt příznaků z napadení háďátek (AlgaeGreen 200)
   • Ovlivňují zadržování využitelné vody v půdě nebo substrátu, tím snižuje frekvenci zavlažování, zvýšují přístupnost hnojiv (Hydrogel, Terracottem)
   • Podporují tmavě zelený vzhled trávníku (GoGreen, Liquid Iron, BiostimulantR, Direction Blue Liquid, Green Lawnger)
   • Upevnějí zdraví rostlin, které jsou pak méně náchylné na různé nemoci (GoGreen)
   • Působí jako rostlinný stimulátor pozitivně ovlivňující růst a vývoj rostlin (Agro Vitality komplex)
   • Podporují dosažení vzpřímého růstu rostin trávníku (Straight-Up)
   • Působí jako smáčedlo usnadňující rychlý příjem živin povrchem rostliny a kořeny (Liquid Iron)
   • Ovlivňují izolaci anaerobních bakterií v černých vrstev v trávníku (Black Layer Treatment)
   • Zvyšuje nárůst mikrobiální populace, podporuje zakořenění rostliny a prospívá jejímu zdraví a rovněž pomáhá rozkládat plsť (Microbial Thatch Biostimulant)
   • Odstraňovač rosy (Dew Disperser)

   Možnost k aplikacím a nákupu podpůrných prostředů prosím volejte 777 606065, nebo pište info@travnik-realizace.cz

    


   1x1

   Likvidace hryzců, hrabošů a krtků

   Nákup v eshopuMožnost nákupu stroje na likvidaci hryzců a hrabošů Mauki v e-shopu

   poradenství.jpgPro předevení stroje, nebo při zájmu o provedení likvidace nás prosím kontaktujte
   (tel. 777 60 60 65, info@travnik-realizace.cz )

   Další informace nejen o stroji Mauki najdete na stránkách www.mauki.cz 

   Mauki - stroj na likvidaci krtků, hryzců a hrabošů Krtka obecného poznáte podle děr přímo pod středem hromádky zeminy. Od hromádky je spojení s hlavní chodbou svislé. Otvory chodeb jsou kulaté, nebo na šířku oválné. V chodbě najdete vyčnívající kořínky rostlin.

   Hryzec, hraboš a krtek je zlým snem pro každého milovníka hezkého trávníku. Pracně vypěstovaný a udržovaný  trávník je ze dne na den plný kopečků zeminy, skládající se z dokonale promíchaných vegetačních  vrstev trávníku. Navíc mohou z ničeho nic  usychat keře, kterým se dosud výborně dařilo, nebo je zřejmé, že zasazené květinové záhony nejen nevykvetou,  ale vůbec nevyrostou. Ve většině
   Chodby krtka obecného kopírují rozvody závlahového systému. Green na golfovém hřišti napadený krtkem obecnýmpřípadů tyto škody mají na svědomí hryzci a hraboši.

   Krtek
   obecný jako jediný z nich není škůdce, nikdy mu nejde o zeleninu, květiny, nebo kořeny ovocných stromů jeho potrava se prostě 
   Devastace trávníku krtkem obecným na zahradě rodinného domu v Řitceneskládá z části rostlin, ale Likvidace krtka obecného devastujícího trávník zahrady rodinného domuživí se převážně bezobratlými živočichy, především kroužkovci, hmyzem a drobnými obratlovci, jako mláďaty hrabošů a rejsků, nepohrdne i ještěrkou, žábou nebo myší.. Jeho délka je  13 až 17 cm, délka ocasu bývá necelé tři centimetry, hmotnost 70 až 120 g. Dožívá se 2 až 3 let. Denní příjem potravy dosahuje 50 až 100 g., tj. téměř 100% své hmotnosti. Zajímavostí je, že svou kořist neusmrtí, ale znehybní poraněním nervového centra. Tím jeho kořist zůstane dlouhou dobu naživu a pro krtka představují zdroj čerstvé potravy. Svou kořist sbírá v chodbách, které pravidelně prochází a to i víc jak třikrát za den. Když tyto nory o průměru 5 cm  v hloubce 5 až 30 cm pod povrchem a v délce i 50 metrů buduje ( domovské území dosahuje až 2.000m2), Dostatek potravy je ideální prostředí pro výskyt krtka obecnéhoŠachta s elektromagnetickými ventily automatického zavlažování zaplněná zeminou - práce krtka obecnéhoLikvidace škůdců ve skleníku je nebezpečná nejen pro škůdce, ale i pro obsluhupřebytečnou zeminu vytlačuje na povrch ve formě bohužel nežádoucích krtin. Pod největší krtinou mívá krtek své hnízdo a to ve hloubce až 60 centimetrů. Při jeho vykopání bychom spatřili velký a prostorný pelech, vystlaný senem, listím, kořínky a trávou. Rovněž bychom měli vědět, že je plný hmyzu, zvlášť blech, které jsou až šestkrát větší než blechy psí. Jsou to ale blechy krtčí Usmívající se a ty na člověka nejdou.  Krtek je znamenitý plavec, při povodních byl často  pozorován jak se zachraňuje plaváním přes široké a prudké řeky. Krtek nemá vyvinutý zrak, ten však pod zemí nepotřebuje, ale má jemný čich, hmat a sluch. Ve vlhčích půdách, nebo na jaře po tání sněhu krtek dokonce vytváří hnízda téměř na úrovni země a navršením velkého množství zeminy vznikají Na hrací plochu fotbalového hřiště se musel krtek obecný prokopat pod chodníkem z betonuLikvidace krtka obecného na fotbalovém hřištirozsáhlé krtčí hrady. I když nejen na trávníku tyto krtčí výtvory způsobují estetické znehodnocení ploch a rekonstrukce především trávníku je velmi náročná mělo by se  k likvidaci krtků přistupovat více než uvážlivě a to jen, když se různé návody (na internetu je jich dostatek)  k odpuzování krtků minou účinkem. Navíc uvolněné území se i po účinné likvidaci krtka po určité době uvolní pro konkurenty z okolí. Díky jejich četnosti se v některých oblastech hubení krtků stává neúčinné.


   Likvidace hnízda hraboše polníhoHryzec a hraboš vytváří hromádky vedle ústí chodby. Chodba vede vždy šikmo dolů a má tvar elipsy na výšku. Do otvoru chodby se dají bez problému strčit 3-4 prsty.Jinou kapitolou jsou hryzci a hraboši.  Nejprve něco málo k prevenci. Velmi důležitá je pravidelná seč trávy, hryzci, hraboši i krtci nemají v oblibě hluk. Nemulčujte, zamezíte jejich pohybu v travní plsti. Trávu u plotu sekejte z obou stran a trpělivé ničení chodeb znervózňuje jak hraboše i hryzce, tak i krtky. Posekanou trávu rozhodně nehromaďte u kmenů stromů a na ovoce, které necháte ležet na podzim pod stromem nalákáte k Vám na zahradu hraboše z širokého okolí...

   HHryzec vodníKořenový systém růže po hostině hryzce vodníhoraboš polní je z třídy savců a řádu hlodavců. Hraboš polní překvapuje svou reprodukční schopností, která je větší než např. u škodlivého motýla mniška, jehož samička snáší 200-300 vajíček za rok. Jeho velikost se pohybuje od 9 do 12 cm, ocas dosahuje délky necelých čtyřech centimetrů.  Velmi často může být zaměněn za myš . Na rozdíl od ní má hraboš polní kratší ocásek a menší ouška.
   Hraboš polní hloubí malé, oválné chodby a zanechává často množství malých děr, které značně poškozují trávník. U vchodů do jeho chodeb často bývají kupky vyhrabané hlíny. Hraboš se živí nejen trávou, ale vyhledává i zeleninu. Rozhodně uvítá mrkev a hrách. Stává se opravdovou pohromou tam, kde se přemnoží. Celá kolonie hrabošů polních byla zjištěna i na vrcholu Sněžky a to svědčí o jeho obrovské přizpůsoblivosti k obývanému prostředí.

   HÚstí chodby hryzce vodníhoPlynování ústí chodby hryzce vodního v náhonu MVEryzec vodní, neboli hraboš vodní patří také do třídy hlodavců, je podstatně větší než hraboš polní a nejčastěji se zdržuje blízko vod, rychle plave a dobře se potápí. Jeho velikost je od 13 do 17 cm a disponují poměrně dlouhým ocasem o délce až 12 cm. Hloubí chodby elipsovitého průřezu široké
   Vyvěrající oxid uhelnatýnejméně 5 cm, které často vedou  jen pár centimetrů pod povrchem. Svou činností tvoří nepravidelné vyvýšeniny na zahradě, v nichž se většinou najdou rostlinné zbytky. Likviduje především nadzemní, zelené části rostlin, ožírá ale i bulvy, cibule, hlízy a hlavně škodí na kořenech bylin, keřů a stromů. Usadí li se rodina hryzců na zimu v ovocné školce, jejich přítomnost zpočátku nepostřehnete. Škodí skrytí pod zemí, kde se postupně zahrabávají pod kořeny, které překusují. Výsledek jejich činnosti jsou nakloněné stromy, které se dají snadno vytáhnout z půdy, neboť místo kořenů jsou jen ohlodané pahýly. Jsou známy i případy, kdy tito hlodavci zničili přes zimu více jak desetiletou jabloň.   Likvidace krtka obecného na golfovém hřištiLikvidace krtka obecného na golfovém hřištiJe dobré vědět, že elektronické odpuzovače na hraboše a hryzce příliš neúčinkují.
   Pro zamezení jejich výskytu formou likvidace v souladu s týracím  zákonem č. 246/1992 Sb. se stává aplikace oxidu uhelnatého v kombinaci s oxidem uhličitým tou nejvhodnější a zároveň nejúčinnější metodou. Pro hubení hryzců a hrabošů způsobujících škody nejen  na trávnících byl vyvinut stroj Mauki lehký, ale Likvidace škůdců v zimním období je velmi účinná Nezakládejte nechráněné komposty, jsou často navštěvované krtkem obecnýmvýkonný, produkující právě oxid uhličitý v kombinaci s oxidem uhelnatým. Ten se do vyhloubených nor vhání právě prostřednictvím velkého tlaku výfukových plynů moderního spalovacího motoru. Čerpadlo nasává směs paliva ( benzinu + nafty) z palivové nádrže a přesným dávkováním ve speciálním tlumiči výfuku směs paliva vstřikuje a to se velmi rychle odpaří. Vzniklý kouř je veden přes Zarostlý potok protínající golfové hřiště je zdrojem výskytu hryzců i krtkůflexibilní kovovou hadicí zakončenou širokým víkem (zvonem) do systému chodeb nežádoucího škůdce. Motor Mauki vyvíjí tak vysoký tlak, že tento kouř je v chodbách rychle rozmístěn a vytlačí ze systému chodeb kyslík. Škůdci nemají žádnou naději uniknout. Během sekund budou jejich dýchací cesty ochromené. To vede k velmi rychlé a bezbolestné smrti. A v případě, že by omráčeného, nebo mrtvého škůdce ( hlodavce, hraboše, nebo i v extrémním případě krtka ) pozřela kočka, nebo dravý pták, nehrozí Ideální prostředí pro hryzce - voda a dostatek potravyžádné nebezpečí sekundárního zamoření.  Stroj na likvidaci hryzců a hrabošů Mauki se v terénu přemísťuje formou trakaře a tím se stává jeho užití dostupné i  na jinak velmi komplikovaně přístupných místech. Obsluha stroje na likvidaci hryzců a hrabošů Mauki je jednoduchá, velký důraz klademe na předepsanou bezpečnost práce s ohledem na produkci smrtelně jedovatého plynu oxidu uhelnatého.

   Usmrcování musí být v souladu s požadavky zákona a nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování (především čl. 3 a Přílohy I).
   Použití oxidu uhelnatého (CO), případně ve směsi s dalšími plyny např. oxidem uhličitým (CO2) ve vysoké koncentraci, která vyvolá okamžitou smrt, pro situace jiné než porážka, není v rozporu s požadavky Přílohy I (body č. 5, 6), nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování.

   Máte další otázky k likvidaci hryzců, hrabošů a krtků způsobujících škody?
   Volejte 777 606065.


    

   1x1

    

   Údržba a ošetřování trávníků ve městech

   Nedílnou součástí stále se zvyšující životní úrovně občanů v Čechách a v zahraničí je důslednější důraz na  kvalitu jejich života. Především ve větších městech, kde je zaměstnanost obyvatel vyšší, jsou trávníky parků vyhledávané jako místa aktivního a pasivního odpočinku. K dobré kondici trávníků městských parků je zapotřebí pravidelně provádět jeho správné založení, ošetřování a regeneraci.

   Sydney, zátěžový trávník v parku

    

    

    Sydney, zátěžový trávník v parku. Nezavlažovaný, lidmi hledající odpočinek hojně navštěvovaný.
   Díky vzorné údržbě je trávník stále ve velmi dobré kondici.

    

    

    

   Základem správného založení trávníků v parcích je nejen příprava půdy před setím a použití kvalitní travní směsi, ale i ošetřování a údržba trávníků během několika týdnů a měsíců od jeho vzniku. Pokud dojde k zanedbání některého z uvedených faktorů většinou „dobře míněným nápadem“ uspořit finanční prostředky, bude nutné vynaložit podstatně vyšší úsilí k tomu, aby trávník vypadal podle představ investora.

   ... více informací najdete v článku údržba a ošetřování trávníků ve městech

    

    

       Po dlouhé době opět aktuální

   Chcete se naučit jak správně založit a udržovat trávníky? Proškolíme profesionály i uživatele.


   Novinka:
   * Travní směs budoucnosti odolávající zátěži, suchu a chorobám - MLD ARMANI STAR
   * Ekologické odstraňování plevelů bez použití glyfosátů - InfraWeeder
   * Komponenty pro profesionální závlahový systém pro profesionály i spotřebitele
   * Zavlažovací vaky pro stromy
   Zavlažovací vaky na stromy

    


   E-shop
   nejprodávanější zboží

   * MLD Trávníková hnojiva
   Travní směsi odolné suchu a chorobám
   *  Mulčovací netkané textilie role a balíčky
   *  Tkané textilie
   Neviditelné obrubníky   Náš tip

   Profesionální obrubníky Garden Diamond, Easy Diamond
   , přímý dovoz od výrobce z USA 


   Rozšířená nabídka:
   * Potřeby pro zahrádkáře


              MAUKI
            MAUKI - oficiální distributor pro ČR 
     Oficiální distributor
               pro ČR

   Krtek, hryzec?

   víme jak na něj! 
   Mauki, likvidátor hryzců, hrabošů a krtků

      www.mauki.sk

     informace pro zákazníky
            ze Slovenska


   Nová cena pro přesný postřikovač Acuspray -17%

   Profesionální postřikovač Acuspray


    Trávníková hnojiva, celoroční plány hnojení


   Profesionální obrubník Garden Diamond

   Netkané a tkané mulčovací textilie

   Infekční onemocnění v trávníku

   Plevel v trávníku


   Profesionální postřikovače Techneat

   Profesionální rozmetadla a sečky Spyker

   Plastové obrubníky pro okraje trávníků a okrasné záhony

   Vertikutace a jiné způsoby vyčesání plstě

   Řízeně uvolňovaná hnojiva 
              Partnerský web
   Jednorázová prostěradla

   Masérka Lenka