Kurz Trávníky ve světě bez pesticidů

je určen trávníkářům ovladajícím základní znalosti ze založení a údržby trávníkových ploch například formou absolvování základního Kurzu úspěšného trávníkáře od A do Z.

mycelia infekční choroby.JPGVzhledem k přijaté legistativě se Česká republika pro správce trávníkových ploch řadí mezi horní příčky v Evropě v nepopulárních opatřeních. Zejména pak v případě registrovaných pesticidů zejména fungicidů, kdy v České republice v této době už není žádný přípravek registrovaný pro trávníkové plochy. Nejen legislativa, ale i klimatické změny postihující celý svět, mění prostředí kolem nás. Správcům trávníků to přináší komplikace především v častých extrémech ve formě vysokých teplot, nebo naopak teplot velmi nízkých, a vše v dobách, kdy je to neobvyklé. Střídají se období značného sucha a následných vydatných srážek. A tento měnící se trend není jen v našem klimatickém pásmu, ale probíhá na celém světě. Je důležité tyto změny nepřehlížet a naučit se na ně reagovat, zejména pak na prodlužování vegetační doby trávníků a tím i prodloužení doby vhodné pro výskyt infekčních chorob

mycelia plísně sněžné.jpgAby všichni trávníkáři (co mají svou práci rádi a nedokáží si svůj okolní svět bez krásných a zdravých trávníků představit) tento trend s úspěchem a v duševním zdraví zvládli – by měli přijmout změnu postupů, využívat nových možností a poznatků a oprostit se od postupů starých, i když tyto postupy byli a některé stále patří mezi osvědčené.

A to je cílem absolvování tohoto kurzu, který se zaměřuje především na témata:

  1. nejčastěji se vyskytující choroby trávníkových rostlin, způsob ataků patogenů
  2. integrovaná ochrana rostlin, preventivní nebo i kurativní opatření proti rozšíření choroby
  3. význam hnojiv z hlediska výskytu chorob a stresů
  4. nechemické ošetření rostlin, jako podpora zdraví rostlin proti patogenům
  5. mechanické metody na omezení výskytu různých chorob
  6. fosforitany a jejich působení na trávníky z hlediska ataků chorob
  7. obranné mechanismy rostlin proti stresu
  8. reakce rostlin na biologické stresy a stresy z prostředí

Termíny kurzů - termín není zatím vypsán 
Místo konání - Choustníkovo Hradiště 19, objekt bývalé samoobsluhy

Jednotlivé kurzy budou v maximálním počtu 6 účastníků. Cena kurzu je 3.000,- Kč na osobu, celodenní občerstvení zajištěno.

Přihlášky a případné dotazy posílejte na: info@travnik-realizace.cz, nebo se informujte na telefonu 776 65 65 62, děkujeme.

Trávníkům zdar!

Michal Dufek
777 606065