přerostlý trávník
Sekání trávníku

Sekání listů trávníkových rostlin na trávnících zahrad rodinných domů se provádí sekačkou rotační, vřetenovou nebo robotickou.
Nůž u rotační sekačky, vřeteno u sekačky vřetenové, nebo žací ústrojí u sekaček robotických je nutné mít vždy ostré, v opačném případě se konce useknuté trávy se roztřepí a zaschnou. Tím se trávník dostává do tzv. stresu a díky zaschlým koncům "zbělá", povrch změní barvu z tmavě zelené na světle zeleno-béžovou a budí dojem trávníku trpícího suchem, nedostatkem minerální výživy nebo v počátečním stavu napadení infekčním onemocněním. V případě takto chybně posekaného trávníku je vyšší předpoklad napadení chorobou např. antraknózou, nebo dolarovou skvrnitostí než u trávníku sekaného podle pravidel.

Postupné sesekávání přerostlého trávníku bez vizuálního úbytku dosáhnete pouze za předpokladu  dodržení všech zásad seče, včetně zabezpečení dostatku minerální výživy trávníkuTrávník sekejte jen když je suchý a vždy jen o max.1/3 celkové výšce listů trávníku které je v místě nejvyššího růstu. Při snižování výšky již přerostlého trávníku, kdy nejvyšší nastavení výšky sekačky nesplní podmínku seče o 1/3, posekejte trávník na tuto maximální možnou výšku, nejméně dva dny nechte trávníku k regeneraci a potom  snižujte výšku listů sečí každý druhý den, ale vždy max. o 1/3 výšky listů a to nejlépe za předpokladu dostatku minerální výživy a závlahy. 
Před sečí pečlivě zkontrolujte trávníku a z jeho plochy odstraňte všechny předměty, které do něj nepatří. Při seči se vyvarujte nasávání pevných částic i z okrajů sousedících okrasných záhonů (mulčovací kůry, větviček aj.), neboť nasátím a následným úderem do žacího ústrojí dochází k okamžitému ztupení nožů, nebo vřetena. Jestliže nůž zachytí např. v trávě ukrytý kámen, okamžitě přerušte seč, proveďte kontrolu nože a poškození nože vzniklé úderem na pevný předmět odstraňte jeho přebroušením. U vřetena je přebroušení složitější, (tím i finančně náročnější)  a proto bych poškozené ostří vřetene  doporučil svěřit odborné firmě. 
Při seči nespěchejte, sekejte pomalu, rychlou chůzí za sekačkou čas sice ušetříte, ale s výsledkem sekání a následným vzhledem trávníku spokojeni nebudete. poškozený trávník automatickou sekačkou.jpgNikdy nesekejte za teplot listů trávníku vyšších než 25 stupňů, i s ostrým žacím ústrojím dojde k přinejmenším k zaschnutí konců listů. V době vyšších letních teplot zvyšte výšku střihu listů i o několik cm, trávníkům které nemají možnost automatického zavlažování prospěje výška listů i 8-10 cm. Nemožnost vyššího zvýšení výšky střihu listů je bohužel největším handicapem vřetenových sekaček.
Sekačka by měla být v kondici i po motorické stránce, důležité jsou dostatečné otáčky nože, především v návaznosti na pojezd. Sekačku, pokud možno používejte jen na svůj trávník, výrazně tím omezíte riziko napadení chorobami trávníku předchozího uživatele. Sekačku i koš po seči vždy od zbytků trávní hmoty důkladně očistěte, sundejte nůž a zkontrolujte stav ostří, pokud je to možné i tekoucí vodou s opatrností použijte na podvozek i vysokotlaký čistič.

Správná barva a hustota trávníku po závěrečné podzimní seči v polovině listopadu

Jestliže Vám údržbu provádí realizační firma, nezdráhejte se dotyčného pracovníka požádat, aby Vám nakloněním sekačky filtrem nahoru ukázali jestli je sekací prostor a koš čistý a nehrozí tak přenos infekčního onemocnění, nebo zaplevelení z předchozí zahrady. PHM nalévejte do sekačky mimo trávník, v případě úniku paliva riskujete závažné poškození zasaženého místa.

Automatické sekačky se potýkají s možností reálného nebezpečí poškození trávníku sečí bez Vašeho vědomí. Jestliže se v průběhu seče ztupí žací nůž např. o větvičku, mulčovací kůru, kámen ale i o krtičinu, které jste si nevšimli, budete ještě ten samý den s vizuálním stavem trávníku nespokojeni.

Závěrečná podzimní seč by měla být o 1-2 cm nižší, než seč obvykláPravidla seče:

  • vždy jen suchého trávníku, výjimkou jsou pozdní podzimní měsíce
  • vždy jen za teplot listů trávníku nižších než 25 C
  • vždy jen o max. 1/3 celkové výšky listů trávníku. Při postupném snižování výšky přerostlého trávníku sekejte každý druhý den
  • seč pouze s ostrým žacím ústrojím, vyvarujte se nasávání pevných částic (mulčovací kůry, větviček aj.) tím dochází k poškození ostří
  • nespěchejte, sekejte pomalu, rychlou chůzí za sekačkou čas ušetříte, ale s výsledkem seče a následným vzhledem trávníku spokojeni nebudete.

Rotační sekačka

Výška seče je závislá na její četnosti a klimatických podmínkách. Vyvarujte se konstantnímu nastavení výšky sekačky

Nejčastěji používanou z hlediska počáteční investice a praktičnosti je sekačka rotační se spalovacím motorem. Při jejím pořízení dbejte na to, aby sekačka měla tyto základní vlastnosti:
•    Dostatečný výkon motoru vzhledem k velikosti sekané plochy, rovněž velikosti přizpůsobte i šířku záběru.
•    Lehce sundatelný nůž s dlouhým ostřím (mulčovací nože nepoužívejte), upevněný nejlépe na dvou šroubech pro lehké povolení a utažení.
•    Hydrostatickou převodovku (otáčky nože se nemění s plynulou regulací rychlosti pojezdu)
•    Odolný podvozek s dobrým přístupem k jeho čištění.
•    Sběrný koš vyrobený z husté, pro semena plevelnatých trav nepropustné tkaniny
•    Víceletá záruční doba

Textilní vak do plastových košůOddělení listů trávy je způsobeno úderem vodorovně se otáčejícího nože. Při otáčení nože vzniká v prostoru krytu nože podtlak, kterým je tráva narovnána a poté useknuta. Rotační sekačky nacházejí uplatnění na plochách, kde jsou nároky na finální vzhled relativně nižší. Nůž rotační sekačky bývá různě vytvarován podle toho, k jakému účelu slouží. Rotační žací ústrojí na rozdíl od vřetenové sekačky má poměrně malé náklady na údržbu. Správné fungování rotačního ústrojí je závislé na proudění vzduchu v ústrojí. Proto je nutné rotační žací ústrojí, včetně podvozku a koše, vždy řádně vyčistit a pravidelně nejlépe před každou sečí kontrolovat stav nožů. Tupé, nebo deformované nože mají za následek poškození rostlin a následně celkového vzhledu trávníku. Nůž je třeba brousit správným způsobem a to pouze ze shora dolů pod úhlem 30 - 40 stupňů. Za předpokladu jistoty, že si ostří nepoškodíte od pevných předmětů v trávníku můžete úhel brusu ještě mírně snížit. V žádném případě nemůže být nůž nabroušen ze spodní strany. Ostří musí být rovné a to po celé své délce a spodní zarovnání ostří musí být rovnoběžné s uložením nože. Nezapomeňte na jeho vyvážení a v případě nedostatku z těžší strany ubruste přebytečný materiál.

Vřetenová sekačka

Vřetenové ústrojí pracuje na principu nůžek. Na vodorovně se otáčejícím válci (tzv. vřetenu) se nacházejí ve šroubovici umístěné nože, což snižuje energetickou náročnost při sečení. Ve spodní části je fixní spodní nůž – protiostří , který tvoří „ druhou polovinu nůžek“. Při sečení je tráva přestříhávána mezi noži vřetene a spodním nožem – protiostřím. Vřetenové ústrojí nevytváří rovný povrch, na trávníku jsou drobné vlnky, kde jejich vzdálenost (sestřih) je ovlivněna: počtem nožů na vřetenu, pojezdovou rychlostí sekačky, otáčkami vřetena a jeho průměrem. Pokud je kosicí ústrojí správně nabroušeno a seřízeno, je výsledek perfektní, řez precizní a čistý, bez vzniku nežádoucích otřepů na listech.
Velkou nevýhodou je složité broušení vřetena a spodního nože, které by měla provádět pouze specializovaná firma. Dále není obvyklé, aby vřetenová sekačka měla možnost zvýšení výšky střihu na potřebnou "letní" výšku, nebo při postupném sesekání přerostlého trávníku.

Ořezávačem SE-101 ořezaný a vyčištěný okraj trávníku.Ořez okraje trávníku je součást dobře provedené seče

Součástí vzorné úpravy trávníku po seči jsou i čisté a ostré linie u obrubníků. Ořez trávníku zakončeném plastovým obrubníkem je nutné provést ručně, nejlépe nůžkami (nůžky na trávník v eshopu) u značně přerostlého trávníku i ostrým nožem, nebo s velkou opatrností i strojně. Trávníky uzavřené v kamenných, nebo betonových obrubnících se velmi rychle a přitom perfektně ořezávají lehkým ořezávacím strojem. Celkový výsledek práce po ořezu okrajů působí pečlivým a dokonalým dojmem.

Nůžky na trávník v e-shopu
                    
Dobře provedená seč je součástí integrované ochrany trávníků před rozvojem patogenů, více se dozvíte na kurzu Trávníky ve světě bez pesticidů