Závlaha trávníku

Voda je základ života. A trávník je jako živý tvor, potřebuje jíst a pít.

Automatický závlahový systém Vysoké nároky na vodu vyplývají u trávníků zejména díky jeho vysokému transpiračnímu koeficientu o hodnotě až 800 litrů vody (množství vody potřebné k tvorbě 1kg sušiny nadzemní fytomasy). Dále pak trávník potřebuje dostatek vody díky vysoké evapotranspiraci (odpařování vody) v rozmezí 2-6 litrů na 1m2 denně. 

Kdy je potřeba trávník zavlažit?

Přílišné uvadání trávníku poznáte "černáním"vršků listů. V tomto stavu je nutná okamžitá a vydatná zálivkaPraktická rada zní, že nejvhodnější dobou zavlažování je když trávník začíná uvadat. Za předpokladu intenzivního udržování (dostatek minerální výživy, absence chorob atd. uvadání poznáte tím, že dotyčné místo mírně ztmavne na tmavě zelený odstín, listy se budou lesknout a se stopy vytvořené slehlými listy  chůzi po trávníku se nevracejí zpět tak, jak jste zvyklí. Následné výrazné uvadání - dormanci trávníkových rostlin poznáte "zčernáním „vršků listů, nejlépe je vidět při pohledu pod nízkým  úhlem. 
Tento stav značně závisí na druhovém složení trávníku, výšce seče, obsahu písku ve vegetační vrstvě a hlavně na teplotě vzduchu. Při teplotě vzduchu pod 20 C na1m2 trávníku spotřebuje 1-2 litry vody, při teplotě vzduchu 30 C 4-6 litrů vody a při teplotě vzduchu přesahující 35 C trávník spotřebuje víc jak 7 litrů vody na m2. Množství závlahy a její četnost je závislá rovněž i na stáří trávníku. 


Závalaha výsevu, nebo nadprůměrného dosevu

je nutné po dobu prvního měsíce zavlažovat v krátkých intervalech s menší dávkou tak, aby se udržovala stálá vlhkost horní vegetační vrstvy a aplikovaná voda měla možnost s i ohledem na hydrofobitu půdy, nebo substrátu vsáknout. Nadbytek vody v tomto případě zapříčiní vytváření menších vodních ploch, které přemístí nasetou travní směs, což povede k nežádoucímu nerovnoměrnému vzrůstu rostlin.
Dle našich zkušeností je dobré při výsevu, nebo i dosetí větších ploch trávníku na svazích tuto nasetou plochu stabilizovat 40% rašlovým úpletem ukotveným k půdě nejlépe ocelovými pozinkovanými skobami. Tím zabráníte při nadměrných srážkách splavování nejen travní směsi odolné chorobám, travní směsi klasické ale i horní vegetační vrstvy. Předejdete situaci, kdy vaše investice vložená do rovnání horních vegetačních vrstev půdy, investice do trávníkového substrátu, travní směsi, hnojiva, vody a času při dosavadní opatrné doplňkové zálivce skončí po prudkém dešti na níže situovaném pozemku vašeho souseda.


Závlaha nově položeného trávníkového koberce

Nově položený trávníkový koberec - první den po položeníse musí okamžitě po pokládce zavlažit dávkou 15-20 litrů na 1m2 a tuto zálivku opakovat už v menších dávkách (řádně zavlažený koberec začíná po opatrném nášlapu „čvachtat“) 1-3x denně v závislosti na počasí a to po dobu dvou týdnů. Po této době můžete přejít na jednodenní důkladnou zálivku nejlépe v časných ranních hodinách a po jeho celkové zapojení přejděte na zálivkový režim vzrostlého trávníku.


Závlaha vzrostlého, dostatečně zapojeného trávníku

potřebuje nepravidelnou, ale vydatnou zálivku v množstvím závislém na stavu vegetační vrstvy a to tak, aby byla jistota stálého provlhčení její spodní poloviny. Tato nepravidelná zálivka prováděná v závislosti na teplotě vzduchu, složení vegetační vrstvy a výšky listů prospívá tvorbě hluboké kořenové soustavy trávníku. Množství vody při zálivce má zajistit pouze nasycení vegetační vrstvy trávníku. Přílišná zálivka zapříčiní odtok vody zemním drenážním systémem a tím i vyplavováním živin do spodních vrstev mimo dosah kořenů rostlin trávníku. 
Interval mezi jednotlivými dávkami závlah je samozřejmě závislý na ročním období, teplotě a vydatnosti srážek. 
Při klasické zálivce ze shora - podle posledních trendů v souladu s integrovanou ochranou trávníků zavlažujte až při mírném naschnutí rostlin. To bezpečně poznáte podle mírně našedivělých stop z lesknoucích se listů vzniklých chůzí po trávníku.


Pravidla zálivky zapojeného trávníku:

  • Zálivku provádějte za teplot listů trávníku nižších než 25C
  • Zkontrolujte pH zálivkové vody měřičem
  • Nikdy nezavlažujte v podvečerních, nebo nočních hodinách
  • Kontrolujte neustálé provlhčení dolní poloviny vegetační vrstvy trávníku

Častější závlaha při menším množství vody vede k:

  • nežádoucímu mělkému zakořenění rostlin trávníku
  • rozvoji mělce kořenících plevelnatých travních druhů např. lipnice roční
  • zvýšení vlhkosti travní plsti (stařiny) a tím napomáhá rozvoji houbových chorob trávníku v letním období 

Trávník napadený letní fuzariózou, mezi preventivní opatření především patří nezavlažovat trávník ve večerních hodináchNejvhodnější dobou zavlažování z hlediska účinnosti jsou časné ranní hodiny. Jen tak docílíte maximální suchosti listů oproti zálivce podvečerní, nebo noční.
V ranních hodinách je i nejmenší rozdíl teploty závlahové vody a rostlin, tím dochází k omezení neproduktivního výparu. Při zavlažování za vysokých teplot dochází nejen až k 50% výparu závlahové vody, ale chladná závlahová voda může trávníku způsobit teplotní šok, který vede k jeho poškození.
Vyvarujte se nastavení závlah na mnohačetné večerní zavlažování. Tato metoda závlah vytváří ideální prostředí pro vznik a rozvoj infekčních chorob trávníku  ...více informací.

Měřiče pH v e-shopu

Článek o automatických závlahách, instalace svépomocí se 40-50% úsporou