Význam dobře prováděné údržby z hlediska výskytu chorob a stresů a podpůrné nástroje pro nechemické ošetření rostlin

  • pro podporu zdraví rostlin proti patogenům infekčních onemocnění trávníků

Zásadní je regulace, omezení stresu rostliny. Existuje závislost mezi stresem a rozvojem patogenů, pokud je rostlina vystavena stresu je napadení patogeny častější, než u rostliny, která není stresu vystavena. Pokud je rostlina zdravá a silná, je výrazně odolnější vůči chorobám. Výzkumy potvrzuji, že pokud jsme schopni rostlině vytvořit takové prostředí, které stres omezuje, výsledkem je také omezení problémů s patogeny. Vytvoření tohoto příznivého prostředí je nutné zejména z důvodu absence do trávníku registrovaných pesticidů - fungicidů. Situace je dnes velmi složitá. V dřívějších dobách byla možnost léčby chorob i opakovaně s možností výměny účinných látek, dnes je jedinou legální obranou striktní dodržování všech preventivních opatření. To nese nutnost vyšší vzdělanosti a pracnosti s následnou komplexní údržbou a výsledkem je přiblížení se podobným výsledkům fungicidních postřiků jako v minulých dobách.
Je vždy dobé si uvědomit, že jednotlivé, samostatně prováděné úkony údržby trávníku takřka nic neřeší.

Více k integrované ochraně trávníku, zejména k omezení stresu vedoucí k rozvoji patogenů se dozvíte na kurzu "Trávníky ve světě bez pesticidů"

Údržba trávníků

  • Stav trávníku je přímo úměrný jeho prováděné údržbě


Obsah článků: