Kvalita trávníku s ohledem na jeho barvu a vitalitu ovlivněnou stresovým faktorem – vysokou teplotou

I v horkém letním období může být trávník vitálníNejdůležitějším faktorem ovlivňujícím naši spokojenost nad trávníkem je jeho zelená barva. U sportovních trávníků se spokojený pohled na zelený trávník kombinuje samozřejmě také i s jeho stavem využitelnosti ke hře. 
Klíčový faktor ovlivňující stres v letním období není jen teplota vzduchu, ale přímé sluneční záření a s tím související ohřev listů. Vzniklé vysoké zahřátí listů (způsobené slunečními infračervenými paprsky) coby organické hmotě rostlinám neprospívá a to z důvodu denaturace bílkovin (změna struktury bílkovin způsobené zvýšenou teplotou, změnou pH, chemickými, nebo fyzikálními vlivy. A tyto změny jsou většinou nevratné). 
Rubisco je enzym, který v rostlinách umožňuje efektivní využití oxidu uhličitého, který se zapracovává při tvorbě cukru (výživová rezerva rostliny) a dokončuje celou činnost fotosyntézy. Pro svou zelenou barvu potřebují rostliny trávníku průběh fotosyntézy co nejintenzivněji pro tvorbu dalších buněk a tím si zvyšují odolnost proti stresovým vlivům. Jako první zasažený vysokými teplotami bývá enzym rubisco. 

Růstová křivka trávníku má dva vrcholy – výrazný jarní (květen-červen) a menší podzimní (září, říjen). V letním období je značný pokles růstu trávníku, za vysokých teplot se téměř i zastavuje. Jestliže dojde k ochraně trávníku před vysokými teplotami způsobené slunečním zářením nebude u rostlin zastaven příjem dodané minerální výživ, tím se nezpomalí jejich růst a neklesne vizuální hodnota celé trávníkové plochy.
Rostlina se vysokým teplotám samovolně brání zavíráním pórů, tím se snaží především eliminovat ztráty vody. Tím ale zároveň brání přístupu oxidu uhličitého (důležitého pro fotosyntézu). Zavírání pórů je zoufalá snaha rostliny o přežití i za cenu snížené odolnosti právě proti extrémnímu počasí, což se projevuje na vizálním vzhledu trávníku.

Za ideální pomoc rostlině při snaze zachovat její vitalitu v letním období je zabezpečit jen tolik živin, kolik v daném období rostliny trávníku potřebují. Respektování růstové křivky trávníkových rostlin v závislosti na teplotě patří mezi základní pravidla integrované ochrany trávníků. Více informací najdete v celoročních plánech v závislosti na teplotě a růstovém potenciálu.