Plevele v trávníku

...více na stránkách www.selektivni-herbicidy.cz 

Za plevel je považována jakákoli rostlina, kterou si pěstitel v trávníku nepřeje. Jinými slovy je to jakákoliv rostlina, která má jiné vlastnosti než od trávníku očekáváme (barva, tvar listů, rychlost růstu, aj.) a tím dochází ke zhoršení zejména estetických hodnot travnatých ploch. Tyto nechtěné rostliny v trávníku můžeme omezit, nebo úplně zlikvidovat pesticidními  prostředky tzv. selektivními herbicidy. Selektivní herbicidy jsou systemické přípravky převážně proti dvouděložným plevelům. Při aplikaci jsou účinné látky selektivních herbicidů translokovány do kořenů, stonků, oddenků, což vede ke zničení nežádoucích rostlin v trávníku. Selektivní herbicidy způsobují u dvouděložných plevelů deformace listů a stonků s následným odumřením celé rostliny. Velký pozor na poměrně častou záměnu totálního herbicidu za herbicid selektivní! Následky ve formě poškození, nebo mortality rostlin jsou nevratné.

Pro úspěšné odplevelení trávníku je důležitý výběr účinného selektivního herbicidu, dávka a způsob jeho aplikace na trávník.

Selektivní herbicidy v e-shopu

Nejvhodnější doba pro odplevelení trávníku jsou podvečerní hodiny, kdy je teplota vzduchu nižší a je předpoklad bezvětříPřesné profesionální postřikovače Acuspray (aplikace tekutých hnojiv)

  • Acuspray, mechanický univerzální čtyřkolový postřikovač s 25 litrovým zásobníkem a třemi tryskami
  • Acuspray PRO, mechanický čtyřkolový postřikovač s 25 litrovým zásobníkem s možností míchání směsí a třemi tryskami
  • Acuspray SOLO, bateriový výkonný postřikovač s nádrží 35 litrů a čtyřmi tryskami

...více informací na www.techneat.cz

Je dobré vyvarovat se aplikace nevhodnými postřikovači (velikost a výkon tlakového postřikovače je v závislosti na výměře trávníkové plochy). 


Plevele v trávníku dělíme na:

 • jednoděložné
 • dvouděložné

Jednoděložné plevele nejčastěji se vyskytující v trávnících  ... více informací k jednoděložným plevelnatým druhům

 1. Travní plocha napadená ježatkou kuří nohaJežatka kuří noha (Echinochloa crus-galli)
 2. Pýr plazivý (Elytrigia repens)
 3. Lipnice roční (Poa annua)
 4. Kostřava rákosovitá (Festuca arundinacea)
 5. Psineček (Agrostis)
 6. Rosička krvavá (Digitaria sanguinalis)
 7. Skřípina lesní (Scirpus sylvaticus)


Dvouděložené plevele nejčastěji se vyskytující v trávnících ... více informací k dvouděložným plevelnatým druhům

 1. Hluchavka objímaváBršlice kozí noha (Aegopodium podagraria)
 2. Černohlávek obecný (Prunella vulgaris)
 3. Hluchavka objímavá (Lamium amplexicaule)
 4. Jahodník obecný (Fragaria vesca)
 5. Jetel plazivý (Trifolium repens)
 6. Jitrocel větší (Plantago major), 
  Jitrocel prostřední (Plantago media), 
  Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata)
 7. Smetanka lékařskáKokoška pastuší tobolka (Capsela bursa-pastoris)
 8. Kontryhel (Alchemilla)
 9. Mléč rolní (Sonchus arvensis)
 10. Mochna plazivá (Potentilla reptans)
  Mochna husí (Potentilla anserina)
 11. Pampeliška - smetanka lékařská (Taraxacum officinale)
 12. Pcháč oset (Cirsium arvense)
 13. Popenec obecný (Glechoma hederacea)
 14. Pryskyřník plazivý (Ranunculus repens)
 15. Ptačinec prostřední, neboli žabinec (Stellaria media)
 16. Rozrazil (Veronica)
 17. Řebříček obecný (Achillea millefolium)
 18. Sedmikráska obecná (Bellis perennis)
 19. Šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius)
  Šťovík kadeřavý (Rumex crispus)
 20. Svlačec rolní (Convolvulus arvensis)
 21. Truskavec ptačí (Polygonum aviculare)
 22. Violka vonná (Viola odorata)
  Violka rolní (Viola arvensis)


... více informací k jednoděložným a dvouděložným plevelnatým druhům v trávníku najdete na www.selektivni-herbicidy.cz