Infekční a neinfekční onemocnění trávníku, léčba, prevence a doporučení


Infekční onemocnění trávníků

infekční onemocnění dolarová skvrnitost 6.jpgTrávníkové plochy všech druhů intenzivně udržované často podléhají výskytu infekčních onemocnění. Dispozice k onemocnění trávníku stoupá, zvláště když jeho chybné založení, údržba (způsobující stres rostlin) nebo počasí má za následek stagnaci růstu trávníkových rostlin a snížení jejich vitality a je naopak příznivé k rozvoji patogenu. Okolnosti pomáhající patogenu k rozvoji onemocnění způsobuje nadměrná, nebo chybně prováděná seč, nedostatečné nebo zbytečně vysoké dávkování dusíku (více na odkazu), malé nebo naopak nadměrné zavlažování, skalpování rostlin, založení trávníku ve stínu a v místě malé cirkulace vzduchu, chybně provedenou kultivaci vegetační vrstvy nebo chybně provedené drenáže. 
Dobré postupy údržby trávníku pomáhají zdravým rostlinám odolávat infekčnímu onemocnění a výrazně snižují jejich následky. Občas se ale stává, že i za dobře prováděné údržby může infekce trávník napadnout a způsobit mu nemalé škody. Správné používání fungicidů určených pro profesionální použití ve spojení s dobře prováděnou údržbou podporující rozvoj kvalitního trávníku bohužel vzhledem k zákonné moci – legislativě v ČR dnes již není možný, i když ho jako mnoho ostatních považuji za důležitou součást celkového programu boje s chorobami trávníku.

Fungicidy a jejich aplikace

 • Obsahují účinné látky, které potlačují, nebo likvidují pouze specifické choroby.
 • Pro jejich maximální účinek musí být aplikovány ve správný čas a dávce.
 • Občas se musí provést opakovaná aplikace.

infekční onemocnění hlenky - detail.jpgTyto důvody od používání fungicidů majitele zahrad rodinných domů obecně odrazují. Proto je vhodné se spolehnout na informace o jejich nezbytnosti k užití a dávkách u důvěryhodných zdrojů. Mnoho fungicidů je selektivně toxické pro určité skupiny hub. Tím fungicidy odvádějí dobrou práci při potlačení cílového infekčního onemocnění, tak v některých případech mohou způsobit rozvoj jiného houbového onemocnění, na který není tento fungicid účinný.

Nežádoucí účinky fungicidů

Je všeobecně známo, že fungicidy a jiné pesticidy mohou mít neočekávané negativní následky na ekosystém trávníků nebo na okolní životní prostředí. Je vždy odpovědné zvážit dopady necílových účinků fungicidů při jejich aplikacích. Je ale třeba poznamenat, že tyto necílové účinky mají jen lokální nežádoucí následky, které jsou s výjimkou fytotoxicity méně důležité než samotná léčba onemocnění, pro kterou byla aplikace fungicidu zamýšlena. I tak je to připomínka důležité odpovědnosti zabránit zbytečnému používání fungicidů. 

Zlepšení účinnosti postřiku

teplota trávníku.jpegU fungicidů používejte takové trysky, které při postřiku poskytují vynikající pokrytí. Test můžete udělat aplikací na savý papír. Trysky vytvářejí kapičky velkých velikostí, které nasměrovávají podle druhu trysky. Tyto kapičky se při nárazu na povrch rostliny rozstříknou, čímž zajišťují lepší plošné pokrytí. V případě onemocnění listů trávníkových rostlin poskytují kontaktní fungicidy lepší účinnost, jestliže je rosa z listů před aplikací odstraněna, nebo vysušena. Tato lepší účinnost se týká jen kontaktních fungicidů, u systémových nebyla pozorována. Vysoký objem vody v rose může způsobit, že po aplikaci kontaktním fungicidem se drobné kapky na listech neudrží, stečou na půdu a tím dojde ke snížení koncentrace fungicidu na povrchu listu. Tím by tato ztráta fungicidu měla za následek snížení výkonu kontaktního fungicidu. Naproti tomu za přítomnosti rosy při kořenových onemocněních, používání fungicidů (kontaktních nebo systémových) pravděpodobně zvyšuje penetraci fungicidů do kořenové zóny.

Proto pro veškeré postřiky a to nejen pesticidními látkami používejte přesné kalibrované postřikovače, více informací na stránkách www.techneat.cz

Za základní preventivní opatření proti vzniku a rozvoji chorob se v rámci integrované ochrany trávníků považuje použití travních druhů chorobám vzdorujících:

Více k podpůrným nástrojům pro nechemická ošetření a k opatřením snižujícím stres rostlin se přednáší na kurzu Trávníky ve světě bez pesticidů.

Nejčastěji se vyskytující infekční onemocnění trávníku

 1. Sněžná světlorůžová plísňovitost trav (Monographella nivalis) Pink Snow mold ... podrobné informace...
 2. Sněžná šedobílá (tyfulová) plísňovitost trav (Typhula incarnata) Grey Snow mold ... podrobné informace...
 3. Červená nitkovatost trav (Laetisaria fuciformis) Red thread  ... podrobné informace...
 4. Čarodějná kruhovitost trávníku, neboli čarodějné kruhy (Marasmius oreades) Fairy rings ... podrobné informace...
 5. Antraknóza trávníku (Colletotrichum graminicola) Anthracnose ... podrobné informace...
 6. Pythiová spála trávníku (Pythium graminicola) Pythium Blight ... podrobné informace...
 7. Padlí trav (Blumeria graminis) Powdery mildew ... podrobné informace...
 8. Bronzově hnědá ohniskovost trávníku (Gaumannomyces graminis) Take-all patch ... podrobné informace...
 9. Hnědá ohniskovost trávníku (Rhizoctonia solani) Brown patch ... podrobné informace...
 10. Travní rzi (Puccinia spp.) Rust ... podrobné informace...
 11. Fusariová spála trávníku, neboli drobná plísňovitost trávníku (Fusarium spp.) Fusarium blight ... podrobné informace...
 12. Listové skvrnitosti (Drechslera spp.) Drechslera s. leaf spot ... podrobné informace...
 13. Suchá ohniskovost trávníku, local dry spots ... podrobné informace...
 14. Dolarová skvrnitost, neboli drobná kulatá ohniskovost trávníku (Sclerotinia homeocarpa) Dollar spot ... podrobné informace...
 15. Rýhovatá snětlivost trav (Ustilago striiformis) Leaf Smuts ... podrobné informace...
 16. Mykózy - Hlenky (Physarum spp.) Slime molds ... podrobné informace...

Správná odpověď nemusí být ihned zřejmá.

Některé choroby trávníků jsou snadno identifikovatelné, jiné však vyžadují diagnostickou laboratoř. Někdy jednoduché symptomy mohou potvrdit diagnózu, ale pro každé pravidlo existují také důležité výjimky. Viníci způsobující onemocnění trávníků mohou být obtížně identifikovatelní, neboť časté sečení odstraňuje důležité důkazy a různé druhy trávníkových rostlin nevykazují totožné typické příznaky. 
Houby způsobují nejčastější choroby trávníků. Většina z nich je mikroskopická, ale některé houby jsou okem viditelné. Houbová vlákna (hyfy nebo mycelia) napadají trávníkové rostliny a získávají z nich potravu. Vždy se vyskytují v půdě a v plsti, ale způsobují onemocnění jen za určitých podmínek. Nejčastější okolnosti, které ovlivňují houbové onemocnění jsou teplota a vlhkost. Podmínky stresu mohou trávník oslabit a zvýšit pravděpodobnost onemocnění. Choroby se často objevují nejprve v oblastech s nedostatečnou nebo nefunkční drenáží, v místech se zhutnělou půdou, nízkou sečí trávníku, stínem nebo špatnou cirkulací vzduchu. Některé houby způsobující chorobu produkují hojné práškové spory, které pomáhají při jejich rozmnožování. Přítomnost a barva těchto spor je klíčem k diagnóze druhu onemocnění. Houby mohou také vytvářet viditelná mycelia nejčastěji podobná chomáčkům vaty nebo pavučinkám, která jsou dobře viditelná, když je trávník pokrytý rosou, kapkami z deště nebo jemného zavlažení. Přítomnost a barva mycelia jsou také užitečné diagnostické pomůcky. Bohužel, houby, které způsobují choroby kořenů, jsou pod zemí a dokonce i když jsou odkryté, nejsou obvykle viditelné bez mikroskopu.

Nejčastěji se vyskytující neinfekční onemocnění trávníků

 1. Řasy v trávníku (vláknité řasy a sinice) ... podrobné informace...
 2. Mechy v trávníku ... podrobné informace...
 3. Živočišné škůdce (Háďátka, hmyz, žížaly, krtci, hraboši a hryzci) ... podrobné informace...... více informací o infekčním i neinfekčním onemocnění trávníků najdete na stránkách www.chorobytravniku.cz