Likvidace hryzců, hrabošů a krtků

Hryzec, hraboš a krtek je zlým snem pro každého milovníka hezkého trávníku. Pracně vypěstovaný a udržovaný trávník je ze dne na den plný kopečků zeminy, skládající se z dokonale promíchaných vegetačních vrstev trávníku. Navíc mohou z ničeho nic usychat keře, kterým se dosud výborně dařilo, nebo je zřejmé, že zasazené květinové záhony nejen nevykvetou, ale vůbec nevyrostou. Ve většině případů tyto škody mají na svědomí hryzci a hraboši.

Krtek obecný

Likvidace krtka obecného devastujícího trávník zahrady rodinného domu

jako jediný z nich není škůdce, nikdy mu nejde o zeleninu, květiny, nebo kořeny ovocných stromů jeho potrava se prostě  neskládá z části rostlin, ale živí se převážně bezobratlými živočichy, především kroužkovci, hmyzem a drobnými obratlovci, jako mláďaty hrabošů a rejsků, nepohrdne i ještěrkou, žábou nebo myší.. Jeho délka je  13 až 17 cm, délka ocasu bývá necelé tři centimetry, hmotnost 70 až 120 g. Dožívá se 2 až 3 let. Denní příjem potravy dosahuje 50 až 100 g., tj. téměř 100% své hmotnosti. Zajímavostí je, že svou kořist neusmrtí, ale znehybní poraněním nervového centra. Tím jeho kořist zůstane dlouhou dobu naživu a pro krtka představují zdroj čerstvé potravy. Svou kořist sbírá v chodbách, které pravidelně prochází a to i víc jak třikrát za den. Když tyto nory o průměru 5 cm  v hloubce 5 až 30 cm pod povrchem a v délce i 50 metrů buduje ( domovské území dosahuje až 2.000m2), přebytečnou zeminu vytlačuje na povrch ve formě bohužel nežádoucích krtin. Pod největší krtinou mívá krtek své hnízdo a to ve hloubce až 60 centimetrů. Při jeho vykopání bychom spatřili velký a prostorný pelech, vystlaný senem, listím, kořínky a trávou. Rovněž bychom měli vědět, že je plný hmyzu, zvlášť blech, které jsou až šestkrát větší než blechy psí. "Jsou to ale blechy krtčí a ty na člověka nejdou".  Krtek je znamenitý plavec, při povodních byl často  pozorován jak se zachraňuje plaváním přes široké a prudké řeky. Krtek nemá vyvinutý zrak, ten však pod zemí nepotřebuje, ale má jemný čich, hmat a sluch. Ve vlhčích půdách, nebo na jaře po tání sněhu krtek dokonce vytváří hnízda téměř na úrovni země a navršením velkého množství zeminy vznikají rozsáhlé krtčí hrady. I když nejen na trávníku tyto krtčí výtvory způsobují estetické znehodnocení ploch a rekonstrukce především trávníku je velmi náročná mělo by se  k likvidaci krtků přistupovat více než uvážlivě a to jen, když se různé návody (na internetu je jich dostatek)  k odpuzování krtků minou účinkem. Navíc uvolněné území se i po účinné likvidaci krtka po určité době uvolní pro konkurenty z okolí. Díky jejich četnosti se v některých oblastech hubení krtků stává neúčinné.

Green na golfovém hřišti napadený krtkem obecnýmJinou kapitolou jsou hryzci a hraboši.  Nejprve něco málo k prevenci. Velmi důležitá je pravidelná seč trávy, hryzci, hraboši i krtci nemají v oblibě hluk. Nemulčujte, zamezíte jejich pohybu v travní plsti. Trávu u plotu sekejte z obou stran a trpělivé ničení chodeb znervózňuje jak hraboše i hryzce, tak i krtky. Posekanou trávu rozhodně nehromaďte u kmenů stromů a na ovoce, které necháte ležet na podzim pod stromem nalákáte k Vám na zahradu hraboše z širokého okolí...


Hraboš polní

Likvidace hnízda hraboše polníhoje z třídy savců a řádu hlodavců. Hraboš polní překvapuje svou reprodukční schopností, která je větší než např. u škodlivého motýla mniška, jehož samička snáší 200-300 vajíček za rok. Jeho velikost se pohybuje od 9 do 12 cm, ocas dosahuje délky necelých čtyřech centimetrů.  Velmi často může být zaměněn za myš . Na rozdíl od ní má hraboš polní kratší ocásek a menší ouška. 
Hraboš polní hloubí malé, oválné chodby a zanechává často množství malých děr, které značně poškozují trávník. U vchodů do jeho chodeb často bývají kupky vyhrabané hlíny. Hraboš se živí nejen trávou, ale vyhledává i zeleninu. Rozhodně uvítá mrkev a hrách. Stává se opravdovou pohromou tam, kde se přemnoží. Celá kolonie hrabošů polních byla zjištěna i na vrcholu Sněžky a to svědčí o jeho obrovské přizpůsoblivosti k obývanému prostředí.
Hryzec vodní

Kořenový systém růže po hostině hryzce vodníhoneboli hraboš vodní patří také do třídy hlodavců, je podstatně větší než hraboš polní a nejčastěji se zdržuje blízko vod, rychle plave a dobře se potápí. Jeho velikost je od 13 do 17 cm a disponují poměrně dlouhým ocasem o délce až 12 cm. Hloubí chodby elipsovitého průřezu široké 
nejméně 5 cm, které často vedou  jen pár centimetrů pod povrchem. Svou činností tvoří nepravidelné vyvýšeniny na zahradě, v nichž se většinou najdou rostlinné zbytky. Likviduje především nadzemní, zelené části rostlin, ožírá ale i bulvy, cibule, hlízy a hlavně škodí na kořenech bylin, keřů a stromů. Usadí li se rodina hryzců na zimu v ovocné školce, jejich přítomnost zpočátku nepostřehnete. Škodí skrytí pod zemí, kde se postupně zahrabávají pod kořeny, které překusují. Výsledek jejich činnosti jsou nakloněné stromy, které se dají snadno vytáhnout z půdy, neboť místo kořenů jsou jen ohlodané pahýly. Jsou známy i případy, kdy tito hlodavci zničili přes zimu více jak desetiletou jabloň.


Je dobré vědět, že elektronické odpuzovače na krtka, hraboše a hryzce příliš neúčinkují

Likvidace škůdců ve skleníku je nebezpečná nejen pro škůdce, ale i pro obsluhuPro zamezení jejich výskytu formou likvidace v souladu s týracím  zákonem č. 246/1992 Sb. se stává aplikace oxidu uhelnatého v kombinaci s oxidem uhličitým tou nejvhodnější a zároveň nejúčinnější metodou. Pro hubení hryzců, hrabošů a krtků způsobujících škody nejen  na trávnících byl vyvinut stroj Mauki lehký, ale výkonný, produkující právě oxid uhličitý v kombinaci s oxidem uhelnatým. Ten se do vyhloubených nor vhání právě prostřednictvím velkého tlaku výfukových plynů moderního spalovacího motoru. Čerpadlo nasává směs paliva ( benzinu + nafty) z palivové nádrže a přesným dávkováním ve speciálním tlumiči výfuku směs paliva vstřikuje a to se velmi rychle odpaří. Vzniklý kouř je veden přes flexibilní kovovou hadicí zakončenou širokým víkem (zvonem) do systému chodeb nežádoucího škůdce. Motor Mauki vyvíjí tak vysoký tlak, že tento kouř je v chodbách rychle rozmístěn a vytlačí ze systému chodeb kyslík. Škůdci nemají žádnou naději uniknout. Během sekund budou jejich dýchací cesty ochromené. To vede k velmi rychlé a bezbolestné smrti. A v případě, že by omráčeného, nebo mrtvého škůdce ( hlodavce, hraboše, nebo i v extrémním případě krtka ) pozřela kočka, nebo dravý pták, nehrozí žádné nebezpečí sekundárního zamoření.  Stroj na likvidaci hryzců a hrabošů Mauki se v terénu přemísťuje formou trakaře a tím se stává jeho užití dostupné i  na jinak velmi komplikovaně přístupných místech. Obsluha stroje na likvidaci hryzců a hrabošů Mauki je jednoduchá, velký důraz klademe na předepsanou bezpečnost práce s ohledem na produkci smrtelně jedovatého plynu oxidu uhelnatého.
Usmrcování musí být v souladu s požadavky zákona a nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování (především čl. 3 a Přílohy I). 
Použití oxidu uhelnatého (CO), případně ve směsi s dalšími plyny např. oxidem uhličitým (CO2) ve vysoké koncentraci, která vyvolá okamžitou smrt, pro situace jiné než porážka, není v rozporu s požadavky Přílohy I (body č. 5, 6), nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování.

Mauki, stroj na likvidaci krtků, hryzců a hrabošů v e-shopu

Mauki pro zahradnické a realizační firmy v e-shopu

Pro předevení stroje nás prosím kontaktujte tel. 777 60 60 65, nebo na info@travnik-realizace.cz 


Další informace o škůdcích a likvidátoru Mauki najdete na stránkách www.mauki.cz