Likvidace hryzců, hrabošů a krtků

Hryzec, hraboš a krtek je zlým snem pro každého milovníka hezkého trávníku. Pracně vypěstovaný a udržovaný trávník je ze dne na den plný kopečků zeminy, skládající se z dokonale promíchaných vegetačních vrstev trávníku. Navíc mohou z ničeho nic usychat keře, kterým se dosud výborně dařilo, nebo je zřejmé, že zasazené květinové záhony nejen nevykvetou, ale vůbec nevyrostou. Ve většině případů tyto škody mají na svědomí hryzci a hraboši.

Krtek obecný

Likvidace krtka obecného devastujícího trávník zahrady rodinného domu

jako jediný z nich není škůdce, nikdy mu nejde o zeleninu, květiny, nebo kořeny ovocných stromů jeho potrava se prostě  neskládá z části rostlin, ale živí se převážně bezobratlými živočichy, především kroužkovci, hmyzem a drobnými obratlovci, jako mláďaty hrabošů a rejsků, nepohrdne i ještěrkou, žábou nebo myší.. Jeho délka je  13 až 17 cm, délka ocasu bývá necelé tři centimetry, hmotnost 70 až 120 g. Dožívá se 2 až 3 let. Denní příjem potravy dosahuje 50 až 100 g., tj. téměř 100% své hmotnosti. Zajímavostí je, že svou kořist neusmrtí, ale znehybní poraněním nervového centra. Tím jeho kořist zůstane dlouhou dobu naživu a pro krtka představují zdroj čerstvé potravy. Svou kořist sbírá v chodbách, které pravidelně prochází a to i víc jak třikrát za den. Když tyto nory o průměru 5 cm  v hloubce 5 až 30 cm pod povrchem a v délce i 50 metrů buduje ( domovské území dosahuje až 2.000m2), přebytečnou zeminu vytlačuje na povrch ve formě bohužel nežádoucích krtin. Pod největší krtinou mívá krtek své hnízdo a to ve hloubce až 60 centimetrů. Při jeho vykopání bychom spatřili velký a prostorný pelech, vystlaný senem, listím, kořínky a trávou. Rovněž bychom měli vědět, že je plný hmyzu, zvlášť blech, které jsou až šestkrát větší než blechy psí. Jsou to ale blechy "a ty na člověka nejdou".  Krtek je znamenitý plavec, při povodních byl často  pozorován jak se zachraňuje plaváním přes široké a prudké řeky. Krtek nemá vyvinutý zrak, ten však pod zemí nepotřebuje, ale má jemný čich, hmat a sluch. Ve vlhčích půdách, nebo na jaře po tání sněhu krtek dokonce vytváří hnízda téměř na úrovni země a navršením velkého množství zeminy vznikají rozsáhlé krtčí hrady. I když nejen na trávníku tyto krtčí výtvory způsobují estetické znehodnocení ploch a rekonstrukce především trávníku je velmi náročná mělo by se  k likvidaci krtků přistupovat více než uvážlivě a to jen, když se různé návody (na internetu je jich dostatek)  k odpuzování krtků minou účinkem. Navíc uvolněné území se i po účinné likvidaci krtka po určité době uvolní pro konkurenty z okolí. Díky jejich četnosti se v některých oblastech hubení krtků stává neúčinné.

Green na golfovém hřišti napadený krtkem obecnýmJinou kapitolou jsou hryzci a hraboši.  Nejprve něco málo k prevenci. Velmi důležitá je pravidelná seč trávy, hryzci, hraboši i krtci nemají v oblibě hluk. Nemulčujte, zamezíte jejich pohybu v travní plsti. Trávu u plotu sekejte z obou stran a trpělivé ničení chodeb znervózňuje jak hraboše i hryzce, tak i krtky. Posekanou trávu rozhodně nehromaďte u kmenů stromů a na ovoce, které necháte ležet na podzim pod stromem nalákáte k Vám na zahradu hraboše z širokého okolí...


Hraboš polní

Likvidace hnízda hraboše polníhoje z třídy savců a řádu hlodavců. Hraboš polní překvapuje svou reprodukční schopností, která je větší než např. u škodlivého motýla mniška, jehož samička snáší 200-300 vajíček za rok. Jeho velikost se pohybuje od 9 do 12 cm, ocas dosahuje délky necelých čtyřech centimetrů.  Velmi často může být zaměněn za myš . Na rozdíl od ní má hraboš polní kratší ocásek a menší ouška. 
Hraboš polní hloubí malé, oválné chodby a zanechává často množství malých děr, které značně poškozují trávník. U vchodů do jeho chodeb často bývají kupky vyhrabané hlíny. Hraboš se živí nejen trávou, ale vyhledává i zeleninu. Rozhodně uvítá mrkev a hrách. Stává se opravdovou pohromou tam, kde se přemnoží. Celá kolonie hrabošů polních byla zjištěna i na vrcholu Sněžky a to svědčí o jeho obrovské přizpůsoblivosti k obývanému prostředí.
Hryzec vodní

Kořenový systém růže po hostině hryzce vodníhoneboli hraboš vodní patří také do třídy hlodavců, je podstatně větší než hraboš polní a nejčastěji se zdržuje blízko vod, rychle plave a dobře se potápí. Jeho velikost je od 13 do 17 cm a disponují poměrně dlouhým ocasem o délce až 12 cm. Hloubí chodby elipsovitého průřezu široké 
nejméně 5 cm, které často vedou  jen pár centimetrů pod povrchem. Svou činností tvoří nepravidelné vyvýšeniny na zahradě, v nichž se většinou najdou rostlinné zbytky. Likviduje především nadzemní, zelené části rostlin, ožírá ale i bulvy, cibule, hlízy a hlavně škodí na kořenech bylin, keřů a stromů. Usadí li se rodina hryzců na zimu v ovocné školce, jejich přítomnost zpočátku nepostřehnete. Škodí skrytí pod zemí, kde se postupně zahrabávají pod kořeny, které překusují. Výsledek jejich činnosti jsou nakloněné stromy, které se dají snadno vytáhnout z půdy, neboť místo kořenů jsou jen ohlodané pahýly. Jsou známy i případy, kdy tito hlodavci zničili přes zimu více jak desetiletou jabloň.


Je dobré vědět, že elektronické odpuzovače na krtka, hraboše a hryzce příliš neúčinkují

Likvidace škůdců ve skleníku je nebezpečná nejen pro škůdce, ale i pro obsluhuPro zamezení jejich výskytu formou likvidace v souladu s týracím  zákonem č. 246/1992 Sb. se stává aplikace oxidu uhelnatého v kombinaci s oxidem uhličitým tou nejvhodnější a zároveň nejúčinnější metodou. Pro hubení hryzců, hrabošů a krtků způsobujících škody nejen  na trávnících byl vyvinut stroj Mauki lehký, ale výkonný, produkující právě oxid uhličitý v kombinaci s oxidem uhelnatým. Ten se do vyhloubených nor vhání právě prostřednictvím velkého tlaku výfukových plynů moderního spalovacího motoru. Čerpadlo nasává směs paliva ( benzinu + nafty) z palivové nádrže a přesným dávkováním ve speciálním tlumiči výfuku směs paliva vstřikuje a to se velmi rychle odpaří. Vzniklý kouř je veden přes flexibilní kovovou hadicí zakončenou širokým víkem (zvonem) do systému chodeb nežádoucího škůdce. Motor Mauki vyvíjí tak vysoký tlak, že tento kouř je v chodbách rychle rozmístěn a vytlačí ze systému chodeb kyslík. Škůdci nemají žádnou naději uniknout. Během sekund budou jejich dýchací cesty ochromené. To vede k velmi rychlé a bezbolestné smrti. A v případě, že by omráčeného, nebo mrtvého škůdce ( hlodavce, hraboše, nebo i v extrémním případě krtka ) pozřela kočka, nebo dravý pták, nehrozí žádné nebezpečí sekundárního zamoření.  Stroj na likvidaci hryzců a hrabošů Mauki se v terénu přemísťuje formou trakaře a tím se stává jeho užití dostupné i  na jinak velmi komplikovaně přístupných místech. Obsluha stroje na likvidaci hryzců a hrabošů Mauki je jednoduchá, velký důraz klademe na předepsanou bezpečnost práce s ohledem na produkci smrtelně jedovatého plynu oxidu uhelnatého.
Usmrcování musí být v souladu s požadavky zákona a nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování (především čl. 3 a Přílohy I). 
Použití oxidu uhelnatého (CO), případně ve směsi s dalšími plyny např. oxidem uhličitým (CO2) ve vysoké koncentraci, která vyvolá okamžitou smrt, pro situace jiné než porážka, není v rozporu s požadavky Přílohy I (body č. 5, 6), nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování.

Mauki, stroj na likvidaci krtků, hryzců a hrabošů v e-shopu

Mauki pro zahradnické a realizační firmy v e-shopu

Pro předevení stroje nás prosím kontaktujte tel. 777 60 60 65, nebo na info@travnik-realizace.cz 


Další informace o škůdcích a likvidátoru Mauki najdete na stránkách www.mauki.cz