Vertikutace

Vertikutátor Eliet s volnými nožiúčelem vertikutace trávníku je snížit množství stařiny (plsti) a mechu v nadzemní vrstvě. Dobře provedenou vertikutací se zvýší cirkulace vzduchu, rychlost průsaku vody a živin do vegetační vrstvy a zároveň se zvýší intenzita světla. Vertikutace  podporuje růst kořenového systému trávníku, podporuje odnožování rostlin a působí preventivně proti tvorbě infekčních chorob trávníku, více na www.vertikutace.cz

U okrasných a užitkových trávníků se doporučují ročně dvě aplikace:

  • jarní, druhá polovina duben - první polovina května
  • podzimní, konec srpna - září

Vertikutaci proveďte co nejblíže okrajům trávníkuVertikutaci je ale možné provádět kdykoli v splnění následujících podmínek:

  1. horní vegetační vrstva je suchá
  2. trávník má výšku 3 - max.4 cm
  3. rostliny trávníku nejsou napadené chorobou
  4. trávník je nahnojený a zapojený
  5. teplota listů v celém průběhu vertikutace nepřekročí 25C
  6. po vertikutaci nejsou očekáváné vysoké letní teploty


Profesionálně prováděná vertikutace:

Travní plsť připravená k odvozuPřed vertikutací nezapomeneme na postupné snížení výšky listů na 3 - 4 cm, vždy ale jen o maximálně  1/3 výšky listů, samozřejmostí je čistá sekačka s ostrým nožem, nebo řádně nabroušeným vřetenem. Vertikutaci provádíme zásadně čistým! motorovým strojem s noži (drátky jsou neúčinné!), vždy však jen do hloubky max. 4 mm. Docílíme toho tím, že si vertikutátor postavíme na rovnou plochu a vertikutační nůž na hřídeli natočíme kolmo dolů. Přední kolečka vertikutátoru potom musí být max. 4 mm nad terénem.
Vertitutaci provádějte bez koše a připravte si jemné „vějířové“ plastové hrábě. Nejprve si opatrně vertikutátorem obkroužíme trávníkovou plochu těsně u kraje. Potom vertikutátorem provádíme rovnoběžné dráhy. Uvolněnou travní plsť vyhrabáváme plastovými vějířovitými hráběmi kolmo na směr dráhy stroje a nahromaděnou plsť odvezeme z trávníkové plochy. Při přímém pohledu na trávník nesmíme vidět suchou plsť, jen čisté rostliny a mírně zdrsněný povrch vegetační vrstvy. jestli tomu tak není provedeme křižnou vertikutaci, tzn. kolmo na předchozí dráhy. Uvolněnou stařinu opět kolmo na dráhy vyčešeme hráběmi a opět ručně odstraníme z trávníkové plochy. V případě znečně zaplstěného trávníku je možné vertikutaci provést ještě uhlopříčně a opět ručně odstraníme uvolněnou plsť. Teprve až potom plochu vysajeme sekačkou, rozhodně nezapomeneme na zvednutí sekačky o jeden stupeň oproti sekání před vertikutací. Po vertikutaci se totiž na povrch dostává vrchní vrstva zeminy včetně zrnek písku a ty pak následně velmi rychle ztupí nůž. Proto musí nůž rotovat nad listy trávníku. Bez patřičně nabroušeného nože způsobíte rostlinám stres, na cca. týden poškodíte vzhled trávníku výraznou změnou odstínu a zastavíte růst  rostlin. 

Více podrobností k vertikutaci (včetně ilustračních fotografií) a především k přípravě trávníku před vertikutací najdete na stránkách www.vertikutacetravniku.cz