Trávníková hnojiva

zálivka po hnojeníZdroje živin

 • QRF - rychle uvolněné živiny (a zároveň rostlinou rychle přijatelné)
 • SRF - pomalu uvolňované živiny (uvolňování živin není řízeno - chemicky vázané živiny)
 • CRF - řízeně uvolňované živiny (uvolňování je řízeno membránou, obalenými granulemi)
 • PCU - řízeně uvolňované živiny (uvolňování je řízeno technologií POLYON, obalenými granulemi)


Doba působení trávníkových hnojiv (dusík ve vegetační vrstvě)


Dostatečná a vyvážená výživa je nedílnou součástí pravidelné péče o trávníky

Každá rostlina potřebuje pro svůj vzrůst potřebné organické a anorganické látky. Mezi nejelementárnější prvky, které se podílejí na stavbě rostlinného těla, patří uhlík, vodík a kyslík. Rostlina však pro svoji zdárnou existenci, růst, rozmnožování a plození potřebuje celou řadu dalších prvků vázaných ve sloučeninách, přičemž každý z prvků je zastoupen v těle rostliny v různé míře. Mezi prvky nejhojněji zastoupené v rostlinném těle patří dusík, fosfor, draslík, dále vápník, hořčík, železo a síra - více v praxi, ve speciálních celoročních plánech v závislosti na teplotě a růstovém potenciálu...

 • Dusík (N) - patří mezi základní prvky důležité pro výživu trávníku. Dusík je základní stavební prvek, který podporuje růst a regenerační vlastnosti trávníku.
 • Fosfor (P) - je důležitou živinou pro tvorbu a růst kořenového systému. Měl by být k dispozici ve větší míře v době od klíčení do zakořeňování po výsevu trávníku (případně při dosevu).
 • Draslík (K) - je prvek řídící buněčnou stavbu rostlin. Tím draslík podporuje odolnost trav vůči suchu, vymrzání a chorobám. Draslík je vhodné aplikovat na konci vegetačního období a v průběhu nedostatku vláhy. S přihlédnutím k pozitivním vlastnostem pro trávníky je vhodný vzájemný poměr draslíku vůči dusíku v hnojivech pro trávníky v poměru 1:1 až 1:2, více v celoročních plánech hnojení...
 • Hořčík (Mg) - je  důležitý pro tvorbu chlorofylu (zeleného barviva), potřebného k optimálnímu průběhu fotosyntézy.
 • Stopové prvky (Fe, Cu, Mn, S) - železo (Fe), měď (Cu), mangan (Mn) jsou důležité při procesech látkové výměny a tím pomáhají udržet trávník v dobré kondici. Nedostatek stopových prvků se projevuje různými chlorózami (tzn. světlé skvrny různých velikostí a tvarů). Optimální přítomnost stopových prvků pomáhá udržovat trávníkům jednotnou a celistvou barevnost. Opomíjeným prvkem je ve výživě trávníků je síra (S). která se spolu s dusíkem podílí na tvorbě bílkovin.... více o dusíku, fosforu, draslíku a hořčíku a jejich vlivu na rostliny trávníku

Více informací k trávníkovým hnojivům v e-shopu:

najdete na stránkách www.travnikovahnojiva.cz

Co je potřeba znát před aplikací hnojiva?

 1. Spyker S60-12020 aplikace hnojivaDruh hnojiva - aplikace hnojiv se liší dle ročních období a to v závislosti na složení prvků a jejich vzájemným poměrům zejména N a K – hnojiva jsou jarní, letní, podzimní, nebo celoroční.
 2. Typ hnojiva - v závislosti na udržení dusíku ve vegetační vrstvě a jeho rozpustnosti - hnojiva rychlerozpustná, dlouhodobá (řízeně uvolňovaná a pomalu působící), hnojivo celoroční
 3. Dávka hnojiva - každé hnojivo má svoji předem stanovenou dávku především v závislosti na stavu vegetační vrstvy
 4. Velikost granulace - optimální velikost granulace je 1 až 4 mm
 5. Termín aplikace - dle druhu a složení hnojiva, nejlépe v souladu s Celoročními plány hnojení
 6. Půdní podmínky - jílovité půdy mají jiné vlastnosti než písčité z hlediska propustnosti a zádržnosti živin
 7. Aktální stav trávníku - poškozený trávník vyžaduje jiný poměr živin a dávek
 8. Počet aplikací - určuje doba působení dusíku ve vegetační vrstvě, od 3 aplikací (dlouhodobá hnojiva) až po 12 ročních aplikací (u hnojiv rychlerozpustných)
 9. Správně provedená aplikace - rovnoměrný rozhoz hnojiv po trávníku s přesnou předepsanou dávkou aplikátory hnojiv, nebo rozmetadly se systémem přesného rozhozu.
 10. Aplikace v souladu s celoročními plány hnojení - profesionální plány včetně podrobného postupu práce a doporučení k celoroční údržbě trávníků, včetně dávkování pesticidních přípravků.

Celoroční plány hnojení trávníků na www.hnojenitravniku.cz

 • celoroční plán hnojeníPo výběru konkrétního celoročního plánu a udání co nejpřesnější trávníkové výměry bude zpracována cenová nabídka (hnojiva na celý kalendářní rok včetně dvou preventivních fungicidních dávek) ve dvou variantách - s křídovým vápencem a bez něj... doporučení k aplikacím křídového vápence 
 • Nejlépe postavený plán celoročního hnojení generuje přesné dávky výživy, kreté rostliny trávníku v daném okamžiku potřebují. Tyto moderní ekologické a přitom až o polovinu cenově nižší plány než plány standardní máme v nabídce pod názvem Celoroční plán hnojení v závislosti na teplotě a růstovém potenciálu.
 • Stav trávníku je přímo úměrný hodnotě pH v půdním profilu. Pro intenzivně udržované trávníky je ideální hodnota pH od 6 - 6,5 z důvodu přijetalnosti živin a ochrany před patogeny infekčních chorob. Hodnotu pH zjistíte měřičem