Selektivní herbicidy

Selektivní herbicidy pro likvidaci plevelů v trávnících jsou systemické přípravky proti převážně dvouděložným plevelům bez poškození jednoděložných trávníkových rostlin.  Existují ale i selektivní herbicidy pro likvidaci určitých typů jednoděložných nežádoucích rostlin mezi dvouděložnými a speciální selektivní herbicidy s účinnými látkami na likvidaci jednoděložných plevelů v porostu složeném z jednoděložných rostlin, tzn. že existují i selektivní herbicidy odstaňující jednoděložné plevelnaté druhy v trávnících.
Selektivní herbicidy způsobují u jednoděložných i dvouděložných plevelů deformace listů a stonků s následným odumřením celé rostliny. 

Kategorie