Měřiče pH půdy a měřič pH vody

Hodnota pH půdy ovlivňuje tvorbu kořenů. Pro intenzivně udržované trávníky je ideální pH od 5,5-6,5 a to z důvodu nejvyšší přijatelnosti živin – jak těch hlavních dusíku, fosforu, draslíku tak i mikroprvků používaných v doplňkovém hnojení. Stav trávníku je tedy přímo úměrný stavu pH v půdním profilu. Jestliže pH ve vegetační vrstvě trávníku klesá, snižuje se využitelnost živin a dochází nejen k zaplevelování, zamokření, rozšiřování mechu, řas a sinic ale i k zhoršení zdravotního stavu rostlin, pH od 7,5 a více je pro trávníky z hlediska chorob a příjmu výživy nevyhovující. 

Kategorie