AGRO Garlon New 1 litr

Postřikový selektivní arboricidní herbicid k hubení nežádoucích dřevin, pařezové výmladnosti a dvouděložných plevelů na loukách, pastvinách a trávnících. Nepoškozuje jednoděložné rostliny (trávy).
Účinná látka po aplikaci proniká do rostlin přes listy, lodyhy i kůru dřevin, případně přímo do cévních svazků, je-li roztok aplikován na čerstvou řeznou plochu pařezů, případně do záseků v kmeni stromů. Účinná látka je po aplikaci rychle translokována do vzrostných vrcholů a kořenů. Účinek přípravku na plevele a je patrný již za několik hodin po aplikaci.

skladem
724,00 Kč
s DPH
598,35 Kč
bez DPH

Selektivní herbicid AGRO Garlon New

Registace pro:

 • trávníky
 • louky a pastivny
 • dočasně neobdělávaná zemědělská půda
 • orná půda
 • smrk, jedle
 • pařezy

Ochranná lhůta u trávníků, luk a pastvin je 14 dní před posečením nebo zahájením pastvy.

Účinné látky:

 • triklopyr - 60 g
 • fluroxypyr - 20 g

Citlivé plevele:

 • dvouděložné jednoleté a vytrvalé plevele: pelyněk, jehlice trnitá, svízel přítula, kakost, hluchavka nachová, luskoviny, svlačec rolní, opletník plotní, třezalka, lilek černý, ptačinec, kopřiva, pampeliška, pryskyřník, křídlatka, šťovík, jetel
 • v nižších růstových fázích hubí:  bršlici kozí nohu, bolševník, vrbovku, hluchavku bílou, okoličnaté rostliny, mátu a přesličku
 • listnaté dřeviny - polodřeviny: akát, javor, olše, bříza, zimostráz, jírovec, svída krvavá, líska, brslen, buk, ptačí zob, jabloň, topol osika, trnka, švestka, hruška, dub, rododendron, vrba, bez, jeřáb, lípa, jilm, akát, plamének plotní, vřesovec, křídlatka japonská, řešetlák počistivý, růže šípková, ostružiník a krušina.


Méně citlivé plevele: habr, hloh, jasan, ptáčnice (třešeň ptačí) a modřín.

Nehubí jednoděložné rostliny (rostliny trávníku) 

Velikost balení: 1 litr

Tlakové postřikovače pro aplikace fungicidů a herbicidů

Selektivní herbicidy doporučujeme aplikovat tlakovými postřikovači

AGRO Garlon New