Úvod » E-shop - Obchodní podmínky, travnik-realizace.cz

Obchodní podmínky e-shopu společnosti MLD s.r.o.

Dodací podmínky

 1. Veškeré podané objednávky jsou považovány za ZÁVAZNÉ.
 2. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními a záručními podmínkami.
 3. Každá objednávka zboží bude potvrzena dodavatelem formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou zákazníkem.
 4. Minimální hodnota objednávky není stanovena.
 5. Poštovné a balné bude účtováno dle aktuálních sazebníků přepravních služeb v závislosti na hmotnosti zboží. U přepravní služby Toptrans i v závislosti na vzdálenost přepravy.
 6. Dodací lhůta: Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době, obvykle do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky.
 7. Zákazník obdrží zásilku dobírkou společně s přiloženou fakturou - daňovým dokladem. Jiný způsob úhrady je možný pouze po dohodě.
 8. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 6, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

Záruční podmínky

 1. Při reklamaci výrobku musí zákazník poslat zpět reklamovaný výrobek s uvedením vady a doložit datum zakoupení zboží kopií faktury. Reklamace zjevných vad a množství uplatní kupující do 7 dnů od data dodání zboží.
 2. Adresa pro reklamace: MLD s.r.o., Choustníkovo Hradiště 19, 544 42
 3. V případě, že kupující požaduje zasílání informací o reklamaci na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.
 4. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č.40/1964 Sb. - Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.513/1991 Sb. - Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové.
 5. Prodávající po obdržení reklamace a reklamovaných výrobků podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace nejpozději do 15 kalendářních dnů.
 6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené vlastní vinou kupujícího při nesprávném zacházení nebo skladování.

Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že sdělené osobní údaje svých zákazníků neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Sdělená data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

 


krtek pro levý blok.jpg

Krtek, hryzec, hraboš?

víme jak na ně!

Mauki      

      MAUKI - oficiální distributor pro ČR 
 

Oficiální distributor
pro ČR


Celoroční plány hnojení trávníků

www.hnojenitravniku.cz


Chcete se naučit jak správně založit a udržovat trávníky?


Novinky:


Zavlažovací vaky na stromy


E-shop:

nejprodávanější zboží


Doporučujeme


Rozšířená nabídka:Webové stránky


Mauki.jpg

www.mauki.sk

informácie pre zákazníkov
zo Slovenska


celoroční plány.jpg

trávníková hnojiva.jpg

travníkář.jpg


Garden Diamond.jpg

netkané a tkané textilie.jpg

choroby trávníku.JPG

selektivní herbicidy.jpg


techneat.jpg

Spyker.jpg

plastové obrubníky.JPG

vertikuace.jpg

garden-boom.jpg 


Partnerské weby


jednorázová prostěradla.jpg

masáže.jpg


kosmetika.jpg