Travní směsi, výsev sečkou, zaklopení substrátem, první hnojení

Pro to, aby trávník splňoval požadavky nejnáročnějších klientů, musí mít tyto důležité vlastnosti: hustotu, odolnost vůči zatížení, malou tvorbu biomasy, rychlou regeneraci, odolnost vůči chorobám, dobrý vzhled ( šířka a barva listů) a snášenlivost nízkého sesekání. Rozhodující vliv na kvalitu trávníků má jejich druhové složení. Podrobnější informace k fotografiím najdete v článku "Travní směsi".

Postup při výsevu 

Kvetoucí louka - využití extenzivnějších travních druhů v trávnících. Majitelé větších rodinných zahrad se čím dál častěji odklánějí od intenzivních trávníkových ploch k extenzivnějšímu charakteru trav, tzv. kvetoucím loukám. Složením se jedná o luční porost s kvetoucími bylinami. Kromě těchto dvouděložných druhů, které jsou v květnatých loukách zastoupeny, je spektrum složení rozšířeno i o druhy, které se uplatňují v intenzivních trávnících. Podrobnější informace k fotografiím najdete v článku "Kvetoucí louka
V galerii je výsev přesnou sečkou Gandy 60, přeložení substrátem pomocí aplikačního válce a hnojení sečkou Spyker P70. Výsev proveden Technickými službami v Nové Pace a správcem tamního fotbalového hřiště. V