O nás » Postupy » Travní směsi

Základní informace před výběrem správné travní směsi

Travních směsí je stejně jako jiných produktů nepřeberné množství. Podle jejich popisu na balení nebo v eshopech mají všechny spoustu pozitiv a určitě v každé z nich najdeme aspoň jednu výhodu, kterou bychom od budoucího trávníku očekávali. Všechno ale může být úplně jinak. Upřímně doporučujeme neřídit se slepě fotografií tmavě zeleného trávníku na obalu, protože obsahem téměř nikdy takového trávníku nedosáhnete, nebo výběrem travní směsi, která je tak náročná na údržbu, že po krátké době bude péče o trávník noční můrou a ne relaxací.

Výběrem správné travní směsi bychom měli zohlednit především klimatické podmínky samozřejmě s výhledem na jejich vývoj. Dále je důležité zvážit množství času a i peněz, které budete ochotni trávníku věnovat na jeho údržbu, jakou je pravidelná seč, zálivka, hnojení, odstraňování plsti a investice do fungicidních přípravků.

K výběru vhodné travní směsi je určitě dobré zohlednit i dobu její použití a to jak formou výsevu, tak dosevu. A to vše by mělo být na požádání sděleno prodejcem, nebo alespoň vedeno na obalu. Nerespektování všech uvedených doporučení vede k následným problémům, které celou investici ať časovou, nebo finanční zmaří. Jakou travní směsí si na své zahradě trávník založíte, záleží jen na vás. My se následujícími fakty budeme snažit pouze výběr typu budoucího trávníku usnadnit. To ale neznamená, že přečtením těchto základních informací se doberete k námi doporučenému typu travní směsi. Všem klientům, kteří nám dají důvěru v otázce nákupu, se snažíme formou konzultace vytipovat  nejvhodnější travní směs a předat informace vedoucí k úspěšnému založení trávníku.
Neodpustím si ale opět podstatnou poznámku o výrobě, nebo mnohdy k tzv. přebalení travních směsí. Komponenty ve mnoha segmentech, tudíž i komponenty k založení trávníků se dělí na hobby a profesionální. Jestliže chcete dosáhnout profesionální kvality trávníků, nenechte se zlákat krásnými barevnými krabičkami nebo jinými mnohdy klamavými reklamami na billboardech u komunikací. Je pravidlem až na velmi malé výjimky, že balení profesionální travní směsi je o hmotnosti 25 kg.Na jeho obalu (štítku - míchacím protokolu) jsou uvedeny všechny podstatné informace včetně druhového složení, data výroby (plnění namíchané směsi do pytlů) atd.

U profesionálních certifikovaných travních směsí se před a při výrobě sleduje zejména čistota , klíčivost a vlhkost

Za čistotu travní směsi se považuje čistota druhu. Je velmi důležité, aby travní směs neobsahovala jiné, mnohdy nežádoucí travní nebo dokonce plevelnaté druhy ve větších množstvích. Laboratorní zkouška nejvyšší kategorie s označením S (čistota 100%) se provádí až z 25.000 kusů semen a to ručně (standardní vzorek je 2500 semen). Někteří producenti semen se řídí i nižší normou tzv. standardní EU normou, která povoluje 1 – 1,5% jiných (jakýchkoli) semen, kde ale jeden nežádoucí druh může být zastoupen maximálně v počtu 1%.

Nikdy nepoužívejte anonymní travní směsi bez záruky certifikace. A dále bych byl velmi opatrný především na akční produkty obchodníků, kteří se na prodej a realizaci trávníkových komponentů nespecializují. 

Klíčivost semen není a ani nemůže být 100% ze všech semen v balení. Klíčivost dle normy je 75-80% dle druhu, kdy jílek vytrvalý klíčí z 80% , kostřava červená z 75% a lipnice luční také z 75%.

Tato skutečnost by měla být zohledněna při budoucím výsevu, nebo dosevu – více níže.

Travní odrůdy - porovnání velikostí

Vlhkost výrazně ovlivňuje dobu trvanlivosti – dobu skladování travní směsi. Obecně platí, že čím jsou semena menší, tím dokáží přežívat delší dobu bez ztráty klíčivosti. Lipnice a psineček mají dobu trvanlivosti bez povolených ztrát klíčivosti až 10 i více let, jílky vytrvalé, kostřavy rákosovité vydrží 5-10 let a nejméně kostřava červená 3-5 let. Vše pouze v případě vhodného skladování, což je nízká vzdušná vlhkost a nízká stálá konstantní teplota – teplota bez výrazných výkyvů.

Je důležité, v jakém prostředí se nacházejí prodávané travní směsi. Zejména plechové haly s předpokladem vysokých teplot v letním období jsou pro skladování nejméně vhodné.


Úspěch nemůže být dostatečný jen při správné volbě travní směsi, ale také v technologii aplikace, která je důležitá nejen při výsevu, ale i dosevu.

Travní druh Počet semen na 1 kg Velikost semínka
Kostřava rákosovitá 420000 8,0 mm
Jílek vytrvalý 550000 7,0 mm
Kostřava červená 1200000 6,0 mm
Kostřava ovčí 1700000 5,0 mm
Lipnice luční 4200000 2,7 mm
Psineček výběžkatý 16000000 1,7 mmVýsevy a dosevy

Přesev trávníku travní směsí MLD STAR, stav po 25 dnech po přesevu se provádějí v době, kdy mají jednotlivé druhy konkrétní travní směsi ideální podmínky pro vzcházení. Jedná se o trávníkové druhy, které klíčí od nízkých a po druhy dobře klíčící při teplotách vyšších, a dále je nutné přizpůsobit typ travní směsi teplotám příznivým pro růst a vývoj již vzklíčených rostlin. Při dosevu je nutností omezit konkurenci stávajícího porostu a to z hlediska stínu, odběru vody a tím i živin a nedostatku životního prostoru. Navíc je dobré znát, že původní rostliny kořenovými výběžky vylučují homeopatické látky, které brzdí růst a vývoj rostlin nových – boj starých rostlin, proti přítomnosti rostlin nových. Omezení tohoto jevu můžeme docílit správně zvolenou minerální výživou a dostatečnou zálivkou, která vyloučené nežádoucí homeopatické látky tzv. naředí. Mechanickým řešením může být téměř až skalpování starého porostu, který svoji energii bude dávat do své vlastní regenerace a ne do boje proti konkurenci nových rostlin. Před dosevem je potřeba zvětšit životní prostor novým rostlinám např. vertikutací a je nutné, aby dosetá semena měla vždy kontakt s půdou, nejlépe s bezplevelným trávníkovým substrátem naneseným rozrovnávacím válcem.

Množství pro dosev (g/m2) by se mělo přibližovat, nebo i rovnat stejným hodnotám jako při výsevu. V USA se dokonce doporučuje dosev až v dvojnásobném množství než v případě výsevu.

Teplota při založení nebo renovaci trávníku

Při výsevu nebo dosevu tzn. při vzklíčení a následném vzcházení a zapojení je důležitá teplota. Jílek jednoletý, jílek hybridní klíčí již od 3-4C . Výsevy, nebo dosevy těmito odrůdami nedocílíme vytrvalé a výrazně okrasné trávníky, je to jen tzv, záchranné řešení pro zelenou plochu při nízké teplotě. Tetraploidní jílky potřebují pro vzrůst v nízkých teplotách více času, na ještě vyšších teplotách jsou závislé lipnice a kostřavy červené a nejvyšší teploty pro klíčení a rozvoj potřebuje kostřava rákosovitá. Pozor ale na výsevy v horku – travní směs se díky kombinaci vysokých teplot a zálivce nenávratně poškodí.

Teploty jsou rozhodující i pro rozvoj a zapojení nově vzklíčených travních druhů.

Nejrychlejší v zapojení jsou jílky vytrvalé - jednoletý hybridní následuje tetraploidní (odolný proti zátěži a klimatickým podmínkám) a diploidní a významně se zde prosazuje i kostřava rákosovitá. Nejvíce problematická je lipnice luční – velmi pomalu klíčí (3-4 týdny) a velmi pomalu se v okolním porostu prosazuje. Jestliže by byl požadavek na trávník s dominancí lipnice luční, je vhodné provést nejprve výsev touto čistou odrůdou a později (nejlépe po vzklíčení zaseté lipnice) doset ostatními žádanými druhy.
Lipnice luční je ale jako jediná  rostlina po zapojení schopná v ideálních podmínkách svými výběžky pokrýt až 1m2 za rok (v případě volného prostoru a ideálních podmínek).

Četnost sečí v závislosti na druzích

Při výběru správné travní směsi je možné také zohlednit i travní druhy z hlediska přírůstku hmoty tzn. můžeme ovlivnit četnost sečí trávníku. Travní druhy s nízkým přírůstkem hmoty (méně sečí z důvodu pomalého růstu) mají kostřava ovčí a kostřavy červené. Lipnice luční a jílky vytrvalé mají velké rozdíly v rychlosti růstu a to v závislosti na jednotlivých druzích. U kostřavy rákosovité je růst velmi rychlý, ale u kostřav rákosovitých šlechtěných je už předpoklad růstu pomalejšího někde na úrovni kostřav červených.

Choroby a travní druhy

z našich zkušeností vyplývá, že víc než na travních druzích záleží na klimatických podmínkách. Snad jen výhodou rychle rostoucích rostlin je odrůst napadených listů a jejich následné odstranění sečí, ale to neplatí u všech infekčních onemocnění. Druhově dobře chorobám a jiným stresovým podmínkám odolávají tetraploidní jílky.

Přijměte naše doporučení

z hlediska výše uvedeného a našim zkušenostem se sledovaným trávníkem v extrémním prostředí u chorvatského Splitu můžeme doporučit jako travní směs budoucnosti takovou, která obsahuje dominanci šlechtěné kostřavy rákosovité s nízkým podílem jílku vytrvalých a lipnic lučních. Tuto travní směs máme v nabídce pod označením MLD STAR a MLD ARMANI 

Výhody výsevu, nebo dosevu univerzální travní směsi MLD STAR

 • velmi rychlé zapojení po vzklíčení
 • hustý, tmavě zelený porost - díky tmavě zelené barvě dosev doporučujeme ve větším množství.
 • odolnost proti suchu
 • vysoká odolnost proti zasolení
 • odolnost proti infekčním chorobám
 • pomalejší růst rostlin

Výhody výsevu, nebo dosevu univerzální travní směsi MLD ARMANI 

 • odolnost vůči zátěži, ideální použití pro sportovní travnaté plochy
 • velmi rychlé zapojení po vzklíčení
 • hustý, zelený porost vhodný i pro dosev bez nebezpečí rozbarvení travnaté plochy
 • odolnost proti suchu
 • vysoká odolnost proti zasolení
 • odolnost proti infekčním chorobám
 • pomalejší růst rostlin

Nevýhody:

 • pomalá klíčivost v době nižších teplot

Nákup v eshopu Univerzální travní směs MLD STAR v e-shopu

Nákup v eshopu Travní směs s odolností vůči zátěži MLD ARMANI v e-shopu

Nákup v eshopu Možnost nákupu ostatních travních směsí v e-shopu

1x1
Travní směsi - všeobecné pojednání

travní směs

Pro to, aby trávník splňoval požadavky nejnáročnějších klientů, musí mít tyto důležité vlastnosti: hustotu, odolnost vůči zatížení, malou tvorbu biomasy, rychlou regeneraci, odolnost vůči chorobám, dobrý vzhled ( šířka a barva listů) a snášenlivost nízkého sesekání.

Rozhodující vliv na kvalitu trávníků má jejich druhové složení. 

 

 

Kostřava červená (Festuca rubra)

Kostřava červená

náleží k nejvýznamnějším trávníkovým druhům, je zastoupena ve všech typech trávníků. K jejím vlastnostem patří vytrvalost, odolnost vůči suchu a zastínění, dobré konkurenční schopnosti a malé náročnosti na živiny a klimatické podmínky. Kostřava červená vytváří hustý, pružný a jemný drn sytě zelené barvy. Neodolává dobře sešlapávání a při vyšší zátěži z trávníku ustupuje. V nezatěžovaných trávnících je velmi silná a ostatní druhy z porostu vytlačuje. Kostřava červená začíná růst velmi brzy na jaře a podílí se na svěží barvě trávníku, v letních měsících růst zpomaluje.  Nedostatkem vláhy kostřava červená šedne a zavadá. Po skončení suchého období rychle regeneruje.

Kostřavy červené – Festuca rubra

+ jemnost listu
+ hustota
+ tolerance vůči stínu
- rychlost regenerace
- odolnost vůči zatížení (vhodná spíše do okrasných trávníků)

Samotné kostřavy se dále dělí na trsnaté, krátce a dlouze výběžkaté. Kombinace těchto tří druhů zajistí vysoce kvalitní trávník.


- Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata)

řadí se mezi trsnaté trávy, je nižšího vzrůstu, má jemné úzké listy a vytváří velmi hustý travní koberec. Vyniká vytrvalostí, suchovzdorností, malou náročností na živiny a značnou konkurenční schopností. Na jaře se rychle probouzí a sytě zelenou barvu si ponechá po celou dobu vegetace, jen v letním období šedne a zavadá. Snáší sekání i pod 1 cm.

- Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra)

má širší listy a vytváří nejvíc nadzemní i podzemní hmoty (je nejvrůstnější ). Je schopná množit se dlouhými podzemními výběžky na uprázdněná místa v trávníku a zaplňovat je . Od kostřavy červené trsnaté se liší tvorbou řidšího drnu.

- Kostřava červená krátce výběžkatá ( Festuca rubra trichophylla)

vytváří velmi krátké podzemní výběžky, charakterem růstu a tvorbou drnu se podobá více kostřavě trsnaté než dlouze výběžkaté ( liší se pouze změnami barevného odstínu).

Kostřava rákosovitá ( Festuca arundinacea)

tento trávní druh je díky globálnímu oteplování na vzestupu. Z botanického hlediska je blíže ke krátce výběžkatým travám, ale pokud je v trávníku v menším zastoupení, má snahu vytvářet drny. K jejím vlastnostem patří vytváření hustšího drnu s tmavě zelenou barvou. Nové odrůdy mají šířku listu srovnatelnou s jílkem vytrvalým, nebo s lipnicí luční. Vyznačuje se vysokou vytrvalostí, velmi dobře odolává suchu, protože je schopná přijímat vodu a živiny i z hlubších vrstev půdy. Častou sečí postupně mizí - bývá nahrazena jinými travními druhy. Lépe se jí daří při vyšší výšce sečení (od 5 cm výše). Na hnojení není příliš náročná, ale v intenzivně ošetřovaných trávnících jí prospívá pozdní podzimní přihnojení.

Kostřava ovčí (Festuca ovina)

jedná se o nenáročný travní druh s výskytem na extrémně suchých stanovištích, kde využívá svou schopnost přijímat živiny i při značně níkém pH půdy. V trávnících se Vyskytuje na místech zastíněných stromy, v zatěžovaných trávnících je vzácně. Kostřava ovčí je hustě trsnatá s vystouplým trsem a tenkým, temněji zbarveným listem. Trávník z kostřavy ovčí je mimořádně hustý, jemný a pružný, po většinu roku temně zelený. Je náchylná na kornatku travní (červená nitkovatost trav), odolává plísni sněžné. Předností kostřavy ovčí je malá tvorba hmoty, nevýhodou je menší odolnost proti zátěži a nevyhovuje ji nízké kosení.

Lipnice luční (Poa pratensis)

Lipnice luční

mezi její nejvýznačnější vlastnosti patří tvorba dlouhých podzemních výběžků. Listy má středně široké až široké, nové trávníkové odrůdy mají listy užší. V dobrých podmínkách plně vzchází až za 3-4 týdny po výsevu, proto je vhodná kombinace s jinými rychle klíčícími druhy (např. lipnice luční) pro omezení zaplevelení. V trávníku se vyvíjí pomalu a plného rozvoje dosahuje až ve třetím nebo čtvrtém roce. V porostu zaplňuje mezery mezi trsy a rychle vyplňuje všechna poškozená místa. Dobře snáší i silné zatěžování. Na jaře začíná růst velmi pozdě, proto se vhodně doplňuje s kostřavou červenou. V sušších podmínkách zůstává zelená. Sekání snáší nízké (2-3 cm), ale dobře roste i při sekání kolem 5-6 cm (nižší hustota trávníku). Hnojení je přímo závislé na zatěžování a četnosti sekání. Čím častější, tím větší nároky na potřebu živin.

Lipnice luční – Poa pratensis

+ odolnost vůči sešlapání
+ tolerance vůči zimě
+ výborný vzhled po sečení
- pomalé vzcházení (3 až 4 týdny)

Lipnice je v kombinaci s jílkem vhodná pro intenzivně zatěžované trávníky.


Jílek vytrvalý (Lolium perenne)

Jílek vytrvalý

je jedním z nejrozšířenějších travních druhů. Vyznačuje se rychlým klíčením a vzcházením. V dobrých podmínkách vzchází už za týden po výsevu. Na počátku vývoje trávníku rychle zakrývá půdu, chrání ji před nadměrným vypařováním vody a omezuje zaplevelení. Na jaře a počátkem léta (díky vlhkému počasí) jílek vytrvalý roste velmi dobře a přispívá tak k pěknému vzhledu trávníku. V letním období se růst zastavuje a je často napadán houbovitými chorobami (rzí, červenou nitkovatostí). V tomto období je potřebná pravidelná zálivka, nebo listy jílku zaschnou a zhnědnou. V září nastává opět období intenzivního růstu. V druhé polovině října dochází opět k zpomalení růstu a opět stoupá nebezpečí napadení houbovými chorobami. Jílek vytrvalý potřebuje častější sekání, nejlépe na výšku 2-3 cm, jinak řídne a z trávníku ustupuje.

Jílek vytrvalý – Lolium perenne

+výborná odolnost vůči zátěži
+ rychlé klíčení a vzcházení po výsevu
- nižší odolností vůči suchu
- vyšší nároky na údržbu

Při dodržení doporučené péče vytvoří jílek společně s dalšími travními druhy vysoce kvalitní trávník.


Psineček tenký (Agrostis capillaris)

žádná jiná tráva nevytváří tak hustý trávník. Má krátké podzemní i nadzemní výběžky. Po výsevu pomalu vzchází a plně vyvinutý drn vytváří většinou až v druhém roce. Je vytrvalý s vysokou konkurenční schopností. Na jaře se řadí mezi nejpozdnější trávy. Má úzké až středně široké listy, které se v průběhu roku zbarvují od šedozelené po žlutozelenou. Vytváří velmi hustý a jemný drn, který se může sekat až na výšku 4 mm. Nevýhodou psinečkového trávníku je jeho sklon k plstnatění, které se omezí pravidelným kosením trávníku a opakovanou vertikutací a aerifikací. V okrasných trávnících je vhodná kombinace s lipnicí luční.

Jílek mnohokvětý (Lolium multifrorum)

je přijatelný pouze ve směsích pro krajinné trávníky, kde svým rychlým vzcházením může zabránit erozi půdy a připravit lepší podmínky pro vzcházení ostatních trav.

Jetel plazivý (Trifolium repens)

je odolný k stresovým podmínkám (hlavně k suchu), je schopný dodávat do půdy dusík a tím částečně nahradit hnojení. V  trávnících se jetel plazivý dobře kombinuje s lipnicí luční a jílkem vytrvalým. Odrůdy pro trávníkové využití musí splňovat požadavky: menší nárůst hmoty, drobné lístky, schopnost snášet nízké sekání 2,5-3 cm pro sekání kvetoucích hlávek, které jsou lákadlem pro včely.

Bojínek luční (Phleum pratense)

patří mezi nejznámější pícní trávy s výskytem na vlhčích místech. Je odolný vůči nízkým teplotám a sešlapávání. Svým charakteristickým cibulkatým obrůstáním může narušit estetický dojem trávníku.

 


krtek pro levý blok.jpg

Krtek, hryzec, hraboš?

víme jak na ně!

Mauki      

      MAUKI - oficiální distributor pro ČR 
 

Oficiální distributor
pro ČR


Celoroční plány hnojení trávníků

www.hnojenitravniku.cz


Chcete se naučit jak správně založit a udržovat trávníky?


Novinky:


Zavlažovací vaky na stromy


E-shop:

nejprodávanější zboží


Doporučujeme


Rozšířená nabídka:Webové stránky


Mauki.jpg

www.mauki.sk

informácie pre zákazníkov
zo Slovenska


celoroční plány.jpg

trávníková hnojiva.jpg

travníkář.jpg


Garden Diamond.jpg

netkané a tkané textilie.jpg

choroby trávníku.JPG

selektivní herbicidy.jpg


techneat.jpg

Spyker.jpg

plastové obrubníky.JPG

vertikuace.jpg

garden-boom.jpg 


Partnerské weby


jednorázová prostěradla.jpg

masáže.jpg


kosmetika.jpg