Střešní substrát intenzivní big bal 3m3

Speciální substrát určený pro zakládání střešních zahrad intenzivního typu.

Uvedená cena - 3 m3

u dodavatele
4 106,00 Kč
s DPH
3 393,39 Kč
bez DPH

Střešní substrát intenzivníStřešní substrát intenzivní

  • Pro střechy s vyšší vrstvou substrátu a náročnější typy rostlin, možná kombinace se zálivkou
  • Bezplevelný stav

Orientační objemová hmotnost: 1 m3 = 600 kg

Střešní substrát intenzivní

  • Receptura a zásoba živin volena podle pěstovaných rostlin.

Balení:  BIG BAL (3m3)

Platba: platba předem na základě zaslané předfaktury

Transportní náklady:

  • cena za dopravu 1 - 5 kusů bude určena individuálně v závislosti na místě dodání
  • od 6 libovolných palet doprava zdarma autem bez sklopného čela (v kombinaci i s jinými balenými produkty BIG BAL) 
  • auto s čelem 8 tun -  příplatek 1.000Kč bez DPH
  • auto s čelem 20 tun - příplatek 1.500Kč bez DPH

 

Liadrain – vzniká drcením liaporu. Takto vzniklá zrna o frakci nejběžněji 0 – 8 mm mají lepší kotvící vlastnosti pro kořenovou soustavu. Vyznačuje se díky podílu jemnější frakce vyšší objemovou hmotností v rozmezí 400 – 600 kg/m3. Lidrain je v současné době jednou s nejvíce využívaných surovin při výrobě střešních substrátů.

Zeolit – zeolit (frakce 0 – 15 mm a 2,5 – 5 mm) je přírodní minerál vulkanického původu (hydratovaný alumosilikát alkalických kovů a kovů alkalických zemin), který se díky uspořádání své krystalické mřížky využívá především pro svou pórovitost, iontovou výměnu a  hydroabsorbci. Zeolit poutá ve své krystalické mřížce vodu a postupně ji v období sucha uvolňuje pro potřeby rostlin, čímž se zlepší hospodaření substrátu se srážkovou nebo závlahovou vodou. Tento pozitivní vliv se projeví již po přidání relativně malého množství zeolitu do substrátu. Díky velkému množství mikroskopických pórů a kanálků má zeolit velký vnitřní povrch 150 – 120 m2/g. Zeolit je schopen poutat ve své krystalické struktuře ionty zejména K+, NH4+, Ca2+. Přidáním zeolitu do substrátu se zvýší jeho sorpční kapacita tj. schopnost poutat živiny dodané do substrátu hnojivy. Dodáním zeolitu se tedy omezí vyplavování živin.

Kůrový kompost – jedná se o nejpřirozenější zdroj uhlíkatých látek a živin ve formě lehce a zároveň postupně přístupných pro většinu rostlin. Využívají se komposty vzniklé kompostováním kůry jehličnatých stromů. Kriteriem použití je dokonale zvládnutý a ukončený fermentační proces, aby nedocházelo v substrátu ke spotřebovávání dusíku a jeho deficienci v potřebě rostlin. Kůrový humus jako organický materiál je výborným zdrojem živin, díky jeho postupnému rozkladu je zásobou živin i dlouhodobějším horizontu pěstování. V substrátu dokáže zadržet vodu.

Rašelina – využívá se rašelina o frakci 0 – 10 mm. Rašelina se využívá díky svým ideálním vlastnostem pro pěstování rostlin, dokáže zadržet vodu v substrátu, je zdrojem živin, vytváří vhodné podmínky pro rozvoj kořenové soustavy. Rašelina díky svému přirozeně nižšímu stupni pH může vyvážit alkalickou reakci některých materiálů. Její použití ve střešních substrátech je odvislé od druhu střešního substrátu a budoucí vegetace. Výhodou rašelin je snadná manipulovatelnost, relativně nízká objemová hmotnost, homogenita, nezasolenost, bezplevelný stav, nepřítomnost chorob a škůdců. Málo rozložené bílé rašeliny se využívají pro zvýšení vododržnosti a pro optimální vzdušný režim.

 

 

 

Střešní substrát intenzivní