Glyfo Klasic STRONG 1 litr - totální herbicid

Glyfo Klasic STRONG je nejsilnější totální herbicid na trhu.

Glyfo Klasic STRONG je postřikový přípravek (totální herbicid)ve formě koncentrátu pro ředění vodou určený k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů. Glyfo Klasic STRONG je vysoce účinný systémový (rozváděný po celé rostlině) listový herbicid. Jeho použití je určené k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů včetně pýru plazivého, pcháče osetu a mléče rolního v ovocných sadech mimo broskvoní, révě vinné, orné půdě, strništích, kompostech, cestách mezi záhony a nezemědělské půdě.

skladem
742,00 Kč
s DPH
613,22 Kč
bez DPH

Totální herbicid Glyfo Klasic STRONG

Totální herbicid Glyfo Klasic STRONG je vhodné aplikovat před založením nového trávníku. Nepůsobí na přesličku rolní a na semena a kořeny v půdě. Přípravek nesmí zmrznout. Není klasifikván jako nebezpečný pro člověka a životní prostředí.

Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání a zahnědnutí zasažených rostlin během 10-14 dnů.
Déšť do 6 hodin po ošetření účinek snižuje.

 

Účinná látka: glyphosate 490g
Použití: Hubení vytrvalých a jednoletých plevelů
Ochranná lhůta: 21 dní 
Dávkování: 22-44ml/100m2
Mísitelnost s vodou: cca.2,5 litrů na 100m2


Aplikace je vhodná už od dubna do října

Balení: 1 litr

Součástí balení je odměrka pro snadné dávkování

 

Totální herbicidy doporučujeme aplikovat tlakovými postřikovači


 Glyfo Klasic STRONG 1 litr - totální herbicid