OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvod » E-shop - Ochrana osobních údajů, travnik-realizace.cz

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost MLD s.r.o. je registrovaným správcem osobních údajů, reg č. subjektu: 00056620, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost MLD s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

I. GDPR - Ochrana osobních údajů

Zasílatel zpracovává osobní údaje příkazce, pokud je fyzickou osobou, popř. osobní údaje zástupců příkazce, je-li příkazce právnickou osobu. Tyto osobní údaje příkazce zpracovává pro účely přepravy a sledování zásilek, zákaznické podpory, plnění svých právních povinností, statistik a přehledů, vnitřní kontroly a evidence a ochrany svých právních nároků.

II. Předání osobních údajů zasílateli

  1. Příkazce v souvislosti s plněním zasílatelské smlouvy předává zasílateli osobní údaje třetích osob, zejména osobní údaje odesílatele či příjemce zásilky v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa (dále jen „osobní údaje třetích osob“).
  2. Příkazce prohlašuje, že osobní údaje třetích osob získal v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) a splnil veškeré povinnosti vyplývající z tohoto nařízení tak, aby tyto údaje mohl předat zasílateli a zasílatel tak mohl řádně plnit svá práva a povinnosti vyplývající ze zasílatelské smlouvy.
  3. Zasílatel je oprávněn a bude zpracovávat osobní údaje třetích osob v pozici správce osobních údajů pro účely přepravy a sledování zásilek, zákaznické podpory, plnění svých právních povinností, statistik a přehledů, vnitřní kontroly a evidence a ochrany svých právních nároků.
  4. V souvislosti s plněním práv a povinností zasílatele ze zasílatelské smlouvy je zasílatel oprávněn osobní údaje třetích osob zpřístupnit smluvním partnerům zasílatele, kteří pro zasílatele zajišťují přepravu, svoz, manipulaci, doručení či uložení zásilky za účelem doručení.
  5. Zasílatel se zavazuje příkazci zpřístupnit a umožnit využívat zabezpečené rozhraní pro předávání osobních údajů třetích osob zasílateli. Zasílatel uplatňuje vhodná technická a organizační opatření na ochranu předaných osobních údajů třetích osob proti náhodnému nebo nedovolenému zničení nebo náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu.

III. Předání osobních údajů příkazci

  1. Zasílatel v souvislosti s prokázáním dodání zásilky v režimu služby identifikace příjemce předává příkazci identifikační údaje příjemců zásilky (dále jen „osobní údaje příjemců“).
  2. Zasílatel je oprávněn a bude zpracovávat osobní údaje příjemců v pozici správce osobních údajů pro účely přepravy účely plnění svých právních povinností a ochrany svých právních nároků, zejména prokázání dodání zásilky.
  3. Zasílatel uplatňuje vhodná technická a organizační opatření na ochranu předaných osobních údajů třetích osob proti náhodnému nebo nedovolenému zničení nebo náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu.


Po dlouhé době opět aktuální

Chcete se naučit jak správně založit a udržovat trávníky? Proškolíme profesionály i uživatele.


Novinka:
* Travní směs budoucnosti odolávající zátěži, suchu a chorobám - MLD ARMANI STAR
* Ekologické odstraňování plevelů bez použití glyfosátů - InfraWeeder
* Komponenty pro profesionální závlahový systém pro profesionály i spotřebitele
* Zavlažovací vaky pro stromy
Zavlažovací vaky na stromy

 


E-shop
nejprodávanější zboží

* MLD Trávníková hnojiva
Travní směsi odolné suchu a chorobám
*  Mulčovací netkané textilie role a balíčky
*  Tkané textilie
Neviditelné obrubníkyNáš tip

Profesionální obrubníky Garden Diamond, Easy Diamond
, přímý dovoz od výrobce z USA 


Rozšířená nabídka:
* Potřeby pro zahrádkáře


           MAUKI
         MAUKI - oficiální distributor pro ČR 
  Oficiální distributor
            pro ČR

Krtek, hryzec?

víme jak na něj! 
Mauki, likvidátor hryzců, hrabošů a krtků

   www.mauki.sk

  informace pro zákazníky
         ze Slovenska


Nová cena pro přesný postřikovač Acuspray -17%

Profesionální postřikovač Acuspray


 Trávníková hnojiva, celoroční plány hnojení


Profesionální obrubník Garden Diamond

Netkané a tkané mulčovací textilie

Infekční onemocnění v trávníku

Plevel v trávníku


Profesionální postřikovače Techneat

Profesionální rozmetadla a sečky Spyker

Plastové obrubníky pro okraje trávníků a okrasné záhony

Vertikutace a jiné způsoby vyčesání plstě

Řízeně uvolňovaná hnojiva 
           Partnerský web
Jednorázová prostěradla

Masérka Lenka