Trávník a jeho okolí, bezúdržbový systém zahrad

Námi osvědčený doporučený postup při zakládání nové zahrady (nového okrasného záhonu):Přesah textílie pečlivě zastrčte k obrubníku. Mezi textílií a obrubníkem nesmí být zemina.

  • Okrasný záhon celý zakrejte mulčovací netkanou textílii, pouze na pochůzné svahy umístěte pevnější mulčovací tkanou textílii. Vzájemný přesah musí být minimálně 10 cm, při našich realizacích jsou přesahy textílií 15 cm. K ukotvení použijte ocelové kotvící skoby cca. po 0,5 metrech tak, aby se textílie dotýkaly země.
  • Nezapomeňte na přesah textílie u obrubníku, nebo plotu. Pečlivě tuto přesahující textílii zastrkejte (např. zednickou lžicí) těsně za obrubník... Více informací najdete v článku "Okolí trávníku (okrasné záhony)".