Rovnání a hutnění substrátu

Volně ložené zeminy a substrátyPři nerespektování podmínek vhodné půdy tzv. vegetační vrstvy pro
založení trávníku bude velmi brzo nutná jeho celková rekonstrukce.

Založení trávníku na těžké (jílovité) půdě je zcela nevhodné. Zlepšení vlastnosti těžké půdy dodáním zlepšujících materiálů je mnohdy méně efektivní, než výměna této půdy za již namíchané trávníkové zeminy, nebo substráty. Na půdách středně těžkých (ornice) je možné založit trávník pouze extenzivního typu Kvetoucí louka, Ecomaster nebo městská zeleň, trávníky v parku, atd.
Více k trávníkovým zeminám a substrátům najdete v článku "Trávníkové zeminy a substráty".