Granulax proti slimákům 400g

Granulax proti slimákům, rychlá a efektivní ochrana - špička v hubení slimáků.

Granulax proti slimákům je registrován pro rostliny:

 • jahodník
 • salát, štěrbák zahradní (endivie), řeřicha, hořčice, sareptská, špenát, mangold, šrucha zelná
 • zelí hlávkové, kapusta hlávková, kapusta růžičková, květák
 • okrasné rostliny

vyprodáno
135,00 Kč
s DPH
111,57 Kč
bez DPH

Granulax proti slimákům - vlastnosti:

 • ochrana jahodníku okrasných rostlin a zeleniny před slimáky
 • vyznačuje se výbornou odolností proti vlhkosti
 • pro slimáky je velmi atraktivní
 • snadná aplikace rozhozem
 • efektivně chrání úrodu
 • obsahuje Bitrex (hořkou látku), která zabrání požití pelet
 • obsauje přírodní repelentní látku LORE, která zabrání požití pelet psy
 • nízké dávkování
 • podle potřeby opakujte

Účinná látka: metaldehyd 30 g/kg

Použití: rozhozem mezi rostliny

Bezpečnostní pokyny:

 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • EUH208 Obsahuje p-methadieny a dipenten. Může vyvolat alergickou reakci.
 • EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Hmotnost: 400g

Granulax proti slimákům 400g