O nás » Údržba trávníků » Údržba a ošetřování trávníků ve městech

Údržba a ošetřování trávníků ve městech

Nedílnou součástí stále se zvyšující životní úrovně občanů v Čechách a v zahraničí je důslednější důraz na  kvalitu jejich života. Především ve větších městech, kde je zaměstnanost obyvatel vyšší, jsou trávníky parků vyhledávané jako místa aktivního a pasivního odpočinku. K dobré kondici trávníků městských parků je zapotřebí pravidelně provádět jeho správné založení, ošetřování a regeneraci.

Sydney, zátěžový trávník v parku
Sydney, zátěžový trávník v parku. Nezavlažovaný, lidmi hledající odpočinek hojně navštěvovaný.
Díky vzorné údržbě je trávník stále ve velmi dobré kondici.

Základem správného založení trávníků v parcích je nejen příprava půdy před setím a použití kvalitní travní směsi, ale i ošetřování a údržba trávníků během několika týdnů a měsíců od jeho vzniku. Pokud dojde k zanedbání některého z uvedených faktorů většinou „dobře míněným nápadem“ uspořit finanční prostředky, bude nutné vynaložit podstatně vyšší úsilí k tomu, aby trávník vypadal podle představ investora.

Čím větší úspory při založení trávníku bude dosaženo, tím vyšší budou částky na pozdější údržbu a regeneraci a v některých případech bude nutné trávník založit znovu.

Ošetření a regenerace trávníků

Mezi základní ošetření trávníků patří

 • kosení trávníku
 • hnojení trávníku
 • závlaha trávníku
 • chemické ošetření trávníku

  Sydney, oddělení trávníku obrubníkem. Vzorná úprava okraje trávníku v městském parku ořezávačem trávníků

 Vzorná úprava okraje trávníku v městském parku ořezávačem trávníků.
Není vzácností vidět, jak v tuzemských městech pracovníci
starající se o údržbu nahrazují ořezávač okrajů trávníku totálním herbicidem!

 

Kosení trávníku se sběrem:

nejen z důvodu nedostatku finančních prostředků, ale i z neznalosti základních zásad údržby trávníků ze strany odpovědných pracovníků technických služeb, nebo soukromých firem, které jsou na údržbu městské zeleně najímány, je péče o trávníky minimalizována pouze na kosení, navíc prováděné s porušením základních zásad této činnosti.

Kosení trávníků městských ploch je prováděno sekačkami mnohdy s nevhodně nabroušeným rotačním, nebo vřetenovým ústrojím a to v naprosto nedostatečné četnosti. K dosažení skutečně reprezentativního trávníku  je nutné  trávník kosit minimálně 20x ročně a vždy maximálně o ½ výšky. I v období bohatém na srážky nesmí být minimální výška trávníku po seči nižší než 4 cm.

Norma ČSN 839031 uvádí u parkových trávníků počet sečí v rozmezí 8 - 20x ročně. Norma nezapomíná i na výšku sekání a to z maximálních 10 cm na 4 cm.

 Sydney, oddělení trávníku obrubníkem. Tam, kde trávník v parku navazuje na okolní výsadbu, bývá oddělen obrubníkem.

Sydney, oddělení trávníku obrubníkem.
Tam, kde trávník v parku navazuje na okolní výsadbu, bývá oddělen obrubníkem.

 

Bohužel je zcela běžné, že se především v jarních měsících, kdy je nárůst trávy největší, kosení provádí i při výšce 20 cm a trávník se naráz zkracuje na několik centimetrů snad s odůvodněním, že poroste pomaleji. Takový zásah je ale pro trávník zcela nevhodný. Je nutné, aby fundovaní pracovníci nesestavovali plán kosení předem, ale s ohledem na počasí, především na srážky a teplotu. Také mnohdy není možné uvěřit realitě, kdy zaměstnanec společnosti starající se o městskou zeleň seká v letních tropických teplotách na obvyklou výšku 4 cm ( a někdy i méně!), neboť nedostal pokyn od vedoucího pracovníka v takových podmínkách intenzitu a výšku kosení upravit. Trávník by tím měl šanci lépe se vyrovnat s těmito pro něj nepříznivými podmínkami. A výsledek této neodborné práce na sebe nedá dlouho čekat - žluté, suchem poškozené trávníky jsou pomalu nahrazovány odolnějším plevelem.

Ať jsou norma nebo plán sekání  jakékoli, pro dosažení kvalitního trávníku je nutné sekat 1/3 výšky, maximálně ½ výšky porostu.

Sydney, výš sekaný trávník pod korunami stromů. V letním období pod korunami stromů trávník trpí suchem a rychle dochází k mortalitě rostlin, ale při vyšší seči vypadá trávník stále dobře.
Sydney, výš sekaný trávník pod korunami stromů.
V letním období pod korunami stromů trávník trpí suchem
a rychle dochází k mortalitě rostlin, ale při vyšší seči vypadá trávník stále dobře.

 

Kosení trávníku - mulčování:

mulčování je kosení trávníku bez sběru hmoty. Tento způsob je často aplikován pro své nižší náklady, neboť odpadá sběr, odvoz a likvidace posekané hmoty. Teorie hovoří o rovnoměrném rozprostření hmoty na posekanou plochu, kde se hmota postupně ztrácí pomocí rozkladu mikroorganismy a takto získané živiny mohou být opět využity rostlinami. Navíc ležící hmota v horkých dnech brání rychlému vypařování vody.

Trávníku mulčování neublíží, ale jen za následujících podmínek:

 • Trávník mulčujeme technikou, která dokáže rozmělnit hmotu na velmi malé částice.
 • Mulčujeme jen několikrát za rok v závislosti na počasí. Tzn., že při extrémním suchu, nebo při deštivém období, kdy se hmota rozkládá pomaleji, budeme striktně dodržovat hygienu trávníku a kosení vždy provádět se sběrem.
 • Trávník se skládá převážně z jílku vytrvalého, lipnice luční nebo dalších druhů, které mají měkký list. (hmota z trávníku, kde převažuje kostřava červená, ovčí a jiné rostliny s „tvrdými listy,“ se rozkládá velmi špatně a tím dojde ke zhoršení kvality trávníku).
 • V jarním a podzimním období bude provedena vertikutace a takto vyčesaná stařina bude ihned a pečlivě z trávníku odstraněna ( ručně, nebo strojně – vysavačem). V případě nedostatku financí je vhodnější vertikutace podzimní.
 • Sekání motorovou kosou není mulčování! Je důležité hmotu z trávníku ihned odstranit, neboť pod ní dochází k odumírání trávníku a tím se lépe prosazují plevelné druhy.

Sydney, trávník pod mostem Harbour Bridge. Trávník je možné udržet v obstojné kondici i na místech, kde není zavlažován a ani není vystaven účinku dešťových srážek.
Sydney, trávník pod mostem Harbour Bridge.
Trávník je možné použitím speciálních travních odrůd udržet v obstojné kondici i na místech,
kde není zavlažován a ani není vystaven účinku dešťových srážek.

 

Hnojení trávníku:

na hnojení městských trávníků obvykle již nezbývají finanční prostředky.
Norma ČSN 83 9031 u parkových trávníků udává 15-20 gramů dusíku ročně, 0-8 gramů fosforu a 0-16 gramů draslíku. Pokud finanční prostředky umožňují jen jedno hnojení, hnojíme na jaře a to pro podporu vývoje trávníku po zimě. Je vhodné použít hnojivo s vyšším obsahem dusíku. Často používané NPK hnojivo je pro nevyhovující poměr živin nevhodné. V letních a podzimních měsících aplikujeme hnojivo s vyšším podílem draslíku než dusíku. Draslík podporuje odolnost proti suchu a infekčnímu onemocnění trávníku. Menší obsah dusíku nepodporuje intenzivní růst trávníku a tudíž není potřeba tak často sekat. Před vlastním hnojením je vhodný půdní rozbor. Tím získáme jistotu při výběru vhodného hnojiva.

Sydney, aerifikace a dosev trávníku společenského centra po skončení programu. O velmi často zatěžovaný trávník ve středu města údržba městské zeleně pravidelně pečuje.
Sydney, aerifikace a dosev trávníku společenského centra po skončení programu.
O velmi často zatěžovaný trávník ve středu města údržba městské zeleně pravidelně pečuje.

 

Závlaha trávníku:

pro udržení kvalitního trávníku se v budoucnu díky oteplování klimatu závlaha stane nutností. V současné době je závlaha instalována jen na reprezentačních trávnících města. Obvykle se jedná o klasický automatický závlahový systém s výsuvnými postřikovači, vzácností bývá podpovrchová půdní závlaha. Je vhodné zavlažovací systém naprogramovat na závlahu v časných ranních hodinách, vyvarujeme se větru, odparu vody a minimalizujeme omezení využití trávníku. Závlaha by měla být ve dvou týdenních dávkách cca. 25mm/dávka. Je chybou zavlažovat často malou dávkou, trávník zakoření jen v horní vegetační části a tím je zhoršená odolnost proti suchu. Množství a četnost závlahy je třeba přizpůsobit denním teplotám a přirozeným srážkám.

Sydney, trávníkové koberce před položením. Ideálním řešením pro nově vzniklé městské travnaté plochy je položení trávníkových koberců.
Sydney, trávníkové koberce před položením.

Ideálním řešením pro nově vzniklé městské travnaté plochy je položení trávníkových koberců.

Hydrofobnost půdy dokáže výrazně ovlivnit efektivnost závlahy trávníku
SWR (soil water repellency) neboli hydrofobnost půdy se vyskytuje na všech druzích půdy. Příčin může být několik, nejčastěji jde o organickou hmotu vznikající činností půdních hub a dalších mikroorganismů.

... více informací najdete v článku Hydrofobnost půdy

 Chemické ošetření trávníku:

 • selektivní herbicidy
  chemické ošetření městských trávníků je poměrně vzácností. V případě absence aplikace selektivních herbicidů dochází k výraznému zaplevelení městských trávníků. Vhodná je aplikace na nově založených ( ještě nezapojených) trávnících  pro omezení konkurenčního tlaku plevelů a tím je dán prostor pro dostatečné zapojení trávníku. Hustý a zdravý trávník k sobě plevel nepustí.
 • fungicidy
  ošetření trávníku proti infekčním chorobám se v městských trávnicích téměř neaplikovalo a z hlediska legislativy nyní ani aplikovat nemůže. V české republice není totiž registrovaný žádný fungicidní prostředek pro trávníky všech druhů. 

Sydney, trávníkové koberce po položení.Sydney, trávníkové koberce po položení.

Městskému trávníku rozhodně prospěje i jarní a podzimní regenerační opatření jako je vertikutace kombinovaná s dosevem regenerační TS a to tomto uvedeném pořadí.S odvoláním na počasí posledních let je nevhodnějším obdobím podzim (první polovina září), kdy přirozená vláha a příznivé teploty usnadňují nově vysetým rostlinám růst.
Už jen letmým porovnáním úrovně tuzemských městských trávníků s  trávníky ve vyspělých zemích je více než zřejmá nutnost vyšších investic na údržbu zeleně s upřímným doporučením začít u investice do odborného vzdělávání pracovníků, kteří jsou za údržbu městské zeleně odpovědní.

Sydney, Royal Botanic Garden, ukázka typů trávníků v Austrálii.Sydney, Royal Botanic Garden, ukázka typů trávníků v Austrálii.


krtek pro levý blok.jpg

Krtek, hryzec, hraboš?

víme jak na ně!

Mauki      

      MAUKI - oficiální distributor pro ČR 
 

Oficiální distributor
pro ČR


Celoroční plány hnojení trávníků

www.hnojenitravniku.cz


Chcete se naučit jak správně založit a udržovat trávníky?


Novinky:


Zavlažovací vaky na stromy


E-shop:

nejprodávanější zboží


Doporučujeme


Rozšířená nabídka:Webové stránky


Mauki.jpg

www.mauki.sk

informácie pre zákazníkov
zo Slovenska


celoroční plány.jpg

trávníková hnojiva.jpg

travníkář.jpg


Garden Diamond.jpg

netkané a tkané textilie.jpg

choroby trávníku.JPG

selektivní herbicidy.jpg


techneat.jpg

Spyker.jpg

plastové obrubníky.JPG

vertikuace.jpg

garden-boom.jpg 


Partnerské weby


jednorázová prostěradla.jpg

masáže.jpg


kosmetika.jpg